Zdieľať túto stránku

Počúvanie hudby pomocou konzoly Xbox 360

Prehrávanie hudby

Pomocou konzoly Xbox 360 môžete hudbu počúvať pripojením prenosného prehrávača médií, vložením disku CD alebo prehrávaním hudby z pevného disku konzoly.

Počúvanie hudby

Prehrávanie hudby z prenosného prehrávača médií

Obrázok prenosného prehrávača médií pripojeného ku konzole Xbox 360
 1. Zapojte synchronizačný kábel prehrávača médií do portu USB na konzole Xbox 360. Na prednej strane konzoly za oválnymi dvierkami sa nachádzajú dva porty USB.

 2. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .

 3. Prejdite do ponuky Media (Médiá) a vyberte možnosť Music Player (Prehrávač hudby).

 4. Vyberte položku Portable Device (Prenosné zariadenie).

 5. Vyberte hudbu, ktorú chcete prehrať.

Kopírovanie a konvertovanie disku CD na pevný disk pre Xbox 360

Ak chcete hudbu uloženú na disku CD skopírovať a skonvertovať na pevný disk, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vložte hudobný disk CD do diskového zásobníka konzoly. Prehrávač hudby sa spustí automaticky.

 2. Vyberte položku Rip CD (Kopírovať a konvertovať disk CD).

 3. Vyberte skladby, ktoré chcete skopírovať na pevný disk, a potom vyberte položku Rip CD (Kopírovať a konvertovať disk CD).

Prehrávanie hudby počas hrania hry

Počas hrania hry môžete prehrávať hudbu z prenosného prehrávača hudby alebo z pevného disku. Postupujte takto:

 1. Zapojte synchronizačný kábel prenosného prehrávača médií do portu USB na prednej strane konzoly Xbox 360.
 1. Spustite hru a stlačte tlačidlo sprievodcu  na ovládači.
 2. Prejdite do ponuky Media (Médiá).
 3. Vyberte položku Select Music (Vybrať hudbu).
 4. Vyberte umiestnenie hudby, ktorú chcete počúvať (pevný disk alebo pripojený prehrávač médií).
 5. Stlačením tlačidla sprievodcu  sa vráťte do hry.
 6. Ak hra podporuje vlastnú hudbu, hudba sa bude prehrávať namiesto hudobnej stopy v hre.

Prehrávanie hudby (formátu AAC) pomocou zariadenia iPod

Súbory MP3 uložené v zariadení iPod môžete prehrávať v ľubovoľnej konzole Xbox 360. Ak chcete počúvať hudbu uloženú vo formáte AAC (Advanced Audio Coding), musíte si zo služby Xbox Live prevziať bezplatnú voliteľnú aktualizáciu multimediálneho obsahu (pozrite si kroky nižšie).

Poznámka: Konzola Xbox 360 dokáže prehrávať iba súbory AAC, ktoré nie sú chránené technológiou DRM (Správa digitálnych prístupových práv). Chránené súbory AAC sa na paneli Xbox zobrazia matne.

Prevzatie voliteľnej aktualizácie multimediálneho obsahu

Skôr než budete môcť preberať súbory AAC nechránené technológiou DRM, musíte nainštalovať voliteľnú aktualizáciu multimediálneho obsahu.

Postupujte takto:

 1. V službe Bing vyhľadajte text „Optional Media Update“ (Voliteľná aktualizácia multimediálneho obsahu).
 2. Vyberte položku Optional Media Update (Voliteľná aktualizácia multimediálneho obsahu).
 3. Znova vyberte položku Optional Media Update (Voliteľná aktualizácia multimediálneho obsahu).
 4. Vyberte položku Confirm Download (Potvrdiť prevzatie). Prevzatie je bezplatné.
 5. Po prevzatí vyberte položku Continue (Pokračovať) a vráťte sa na panel Xbox.

Dôležité: Ak používate priateľovu konzolu a už ste voliteľnú aktualizáciu multimediálneho obsahu prevzali do svojej konzoly, nebudete ju môcť prevziať znova. Voliteľnú aktualizáciu multimediálneho obsahu možno pomocou jednej menovky hráča prevziať len raz. Ak chcete u priateľa počúvať súbory AAC nechránené technológiou DRM, váš priateľ musí prevziať voliteľnú aktualizáciu multimediálneho obsahu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Počúvanie hudby pomocou konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku