Nastavenie a používanie aplikácie Red Bull TV v konzole Xbox 360

Na tejto stránke

Požiadavky aplikácie

Ak chcete používať aplikáciu Red Bull TV, je potrebné:

 • prihlásiť sa do konta Xbox Live,
 • mať k dispozícii minimálne 130 megabajtov (MB) voľného miesta.

Prevzatie aplikácie Red Bull TV

 1. V konzole sa prihláste pomocou menovky hráča v službe Xbox Live.
 2. Prejdite do ponuky apps (aplikácie) a vyberte položku Browse Apps (Prehľadávať aplikácie) alebo Search Apps (Vyhľadať aplikácie).
 3. Vyhľadajte aplikáciu Red Bull TV.
 4. Vyberte aplikáciu Red Bull TV a potom vyberte možnosť Download (Prevziať).
 5. Vyberte položku Confirm Purchase (Potvrdiť nákup) a prevezmite a nainštalujte aplikáciu.

Ak chcete spustiť aplikáciu Red Bull TV neskôr, prejdite do časti my apps (moje aplikácie) a vyberte položku Red Bull TV.

Sledovanie obsahu aplikácie Red Bull TV

 1. V centrále Main (Hlavné) si môžete vybrať, či chcete sledovať obsah z kategórie Subscriptions (Prihlásenia na odber) alebo Watchlist (Zoznam sledovaných položiek), prípadne znova sledovať obsah z kategórie History (História).

  V centrále Live (Naživo) si môžete pozrieť nadchádzajúce udalosti.

  V centrálach Sports, Music (Šport, Hudba) a Global Series (Celosvetové série) môžete prehľadávať relácie zamerané na akciu a dobrodružstvo a videoklipy.

 1. Vyberte program, ktorý chcete sledovať, a potom položku Play (Prehrať).

Používanie rodinných nastavení na kontrolu prístupu k obsahu

Ak pomocou rodinných nastavení kontrolujete obsah, ktorý možno pomocou konzoly sledovať v službe Xbox Live, aplikácia Red Bull TV bude tieto nastavenia dodržiavať. Ak napríklad pomocou rodičovskej kontroly obmedzujete prístup k niektorým druhom televíznych programov, tieto programy budú v aplikácii Red Bull TV označené ikonou „neprístupné video“. Neprístupnú položku možno prehrať až potom, ako dospelá osoba zadá prístupový kód funkcie Rodinné nastavenia.

Ďalšie informácie o obmedzení prístupu k obsahu služby Xbox Live pomocou rodinných nastavení nájdete v článku Nastavenie rodičovskej kontroly v konzole Xbox 360 a službe Xbox Live.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie a používanie aplikácie Red Bull TV v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?