Riešenie problémov so službou Filmy a TV programy v konzole Xbox 360

Ak sa pri používaní služby Filmy a TV programy v konzole Xbox 360 vyskytujú problémy, môžu byť zapríčinené chybou aplikácie alebo nastavením konzoly.

Riešenia

Tento problém môžete skúsiť odstrániť pomocou nasledujúcich riešení.

Riešenie č. 1: Resetujte aplikáciu

Aplikáciu Movies & TV (Filmy a TV programy) môžete resetovať a odstrániť všetok súvisiaci obsah z konzoly:

 1. Na paneli Xbox prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 3. Vyberte primárne ukladacie zariadenie.
 4. Vyberte položku Games and Apps (Hry a aplikácie).
 5. Vyhľadajte a vyberte všetky položky, ktoré sa týkajú služby Filmy a TV programy (Movies & TV).
 6. Vyberte položku Delete (Odstrániť).

Riešenie č. 2: Skontrolujte stav služby Xbox Live

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Vyberte položky Settings (Nastavenia), System Settings (Nastavenia systému) a Network Settings (Nastavenia siete).
 3. Vyberte názov bezdrôtovej siete v zozname Wireless Network (Bezdrôtová sieť). Ak používate káblové pripojenie, vyberte položku Wired Network (Káblová sieť).
 4. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).
  • Ak je možné pripojiť sa k službe Xbox Live, konzola je pripojená správne.
  • Ak sa k službe Xbox Live nemôžete pripojiť, test pripojenia vás upozorní, v ktorej fáze pripájania sa vyskytla chyba a o akú chybu ide. Poznačte si tieto informácie a pomocou sprievodcu Riešenie chyby pripojenia konzoly Xbox 360 skúste vyriešiť problém.

Riešenie č. 3: Odstráňte svoj profil a znova ho prevezmite

Ak chcete odstrániť svoj profil, ktorý môže byť poškodený, postupujte takto:

 1. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 3. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
 4. Vyberte položku Gamer Profiles (Profily hráčov).
 5. Vyberte menovku hráča, ktorú chcete odstrániť.
 6. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
 7. Vyberte možnosť Delete Profile Only (Odstrániť iba profil). Tým odstránite profil, ale zachováte uložené hry a dosiahnuté výsledky.

Pri opätovnom preberaní profilu Xbox Live postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
  Poznámka: Ak sa položka Download Profile (Prevziať profil) nezobrazuje, pravdepodobne ste prihlásení. Stlačením tlačidla X sa odhláste zo svojho profilu.
 3. Zadajte údaje účtu Microsoft priradeného k vašej menovke hráča v službe Xbox Live.
  Poznámka: Ak máte detské konto Xbox Live, na prevzatie profilu musíte použiť prihlasovacie údaje konta Microsoft svojho rodiča.
 4. Vyberte ukladacie zariadenie (napríklad Hard Drive (Pevný disk)) pre svoj profil. Váš profil sa začne preberať. Po prevzatí profilu sa môžete rozhodnúť, či sa na prihlásenie do vášho profilu má vyžadovať heslo konta Microsoft.

  Poznámka Možnosť Remember Password (Zapamätať si heslo) je predvolene vypnutá, čo znamená, že pri prihlasovaní do profilu v službe Xbox Live na tejto konzole sa zobrazí výzva na zadanie hesla konta Microsoft. Ak chcete, aby sa pri prihlásení do vášho profilu v tejto konzole zobrazila výzva na zadanie hesla konta Microsoft, ponechajte toto políčko nezačiarknuté.

Riešenie č. 4: Vrátenie a opätovná inštalácia aktualizácií systému

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky Settings (nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko).
 4. Na ovládači stlačte tlačidlá v tomto poradí: LB, RB, X, LB, RB, X.
 5. Vyberte možnosť odstránenia všetkých aktualizácií systému, ktoré sú nainštalované. Konzola sa automaticky reštartuje a potom znova prevezme všetky dostupné aktualizácie.

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov so službou Filmy a TV programy v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?