Aplikácia UFC.TV v konzole Xbox 360

Na tejto stránke

Požiadavky aplikácie

Ak chcete používať aplikáciu UFC.TV, potrebujete:

Prevzatie aplikácie UFC.TV

Pri preberaní aplikácie postupujte podľa týchto krokov:

 1. V konzole sa prihláste pomocou menovky hráča v službe Xbox Live.
 2. Prejdite do ponuky apps a vyberte položku Browse Apps alebo Search Apps.
 3. Vyhľadajte aplikáciu UFC.TV.
 4. Vyberte aplikáciu UFC.TV a potom vyberte položku Download.
 5. Vyberte položku Confirm Purchase a prevezmite a nainštalujte aplikáciu.

Ak chcete aplikáciu UFC.TV spustiť neskôr, prejdite do ponuky apps, My Apps a potom vyberte položku UFC.TV.

Nastavenie aplikácie UFC.TV v konzole Xbox 360

 1. Skontrolujte, či máte konto na lokalite UFC.com a službu UFC FIGHT PASS.
 2. Prejdite do ponuky apps, My Apps a potom vyberte položku UFC.TV.
 3. Vyberte ponuku Settings a potom vyberte položku Account Settings.
 4. Zadajte údaje konta UFC a vyberte položku login.

Správa konta UFC FIGHT PASS

Svoje konto UFC FIGHT PASS môžete spravovať z prehliadača v zariadení pripojenom na internet. Stačí prejsť do služby UFC FIGHT PASS a prihlásiť sa pomocou údajov konta UFC.

V prípade potreby technickej podpory pre konto UFC.TV prejdite na stránku technickej podpory pre aplikáciu UFC.TV.

Používanie rodinných nastavení na kontrolu prístupu k obsahu

Ak pomocou rodinných nastavení kontrolujete, ktoré filmy a televízne relácie možno sledovať v službe Xbox Live prostredníctvom konzoly, aplikácia UFC.TV sa bude riadiť týmito nastaveniami. Ak napríklad pomocou rodičovskej kontroly obmedzujete prístup k niektorým druhom televíznych programov, tieto programy budú v aplikácii UFC.TV označené ikonou „neprístupné video“. Neprístupnú položku možno prehrať až potom, ako dospelá osoba zadá prístupový kód funkcie Rodinné nastavenia.

Ďalšie informácie o obmedzení prístupu k obsahu služby Xbox Live pomocou rodinných nastavení nájdete v článku Nastavenie rodičovskej kontroly v konzole Xbox 360.

Riešenie problémov

Problémy s pripojením k službe Xbox Live

Ak aplikácia UFC.TV vo vašej konzole nefunguje plynulo, môže ísť o problém s pripojením. Pozrite si článok Riešenie problémov s pripojením konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live.

Problémy so zvukom alebo obrazom konzoly Xbox 360

Ak konzola Xbox 360 neposkytuje dobrú kvalitu obrazu alebo zvuku pre vašu aplikáciu, prečítajte si časť Problémy so zvukom alebo obrazom v aplikáciách na konzole Xbox 360.

Aplikácia UFC.TV nereaguje

Ak aplikácia UFC.TV nereaguje, odstráňte ju a znova nainštalujte. Postupujte takto:

 1. Na paneli Xbox prejdite do ponuky settings a vyberte položku System.
 2. Vyberte položku Storage.
 3. Vyberte primárne ukladacie zariadenie.
 4. Vyberte položku Games and Apps.
 5. Vyhľadajte a označte aplikáciu UFC.TV. Stlačením tlačidla Y otvorte ponuku Game Options.
 6. Vyberte položku Delete a potvrďte, že chcete odstrániť všetky položky týkajúce sa aplikácie.
 7. Vráťte sa na panel.
 8. Prejdite do ponuky apps a potom vyberte položku Browse Apps alebo Search Apps.
 9. Vyhľadajte aplikáciu UFC.TV a vyberte ju.
 10. Výberom položky Download a potom Confirm Purchase prevezmite a nainštalujte aplikáciu.

Ak sa aplikácia neodpovedá, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Chybové hlásenia

Pri pokuse o používanie aplikácie UFC.TV sa môže zobraziť niektoré z nasledujúcich chybových hlásení.

Chyby videa

 • Video momentálne nemožno prehrať.
 • Vyskytla sa chyba chýbajúcich údajov.
 • Ľutujeme. Video, o ktoré ste sa zaujímali, už nie je dostupné.

Ak chcete túto chybu odstrániť, počkajte približne minútu. Potom sa pokúste znovu spustiť obsah.

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, vráťte sa do predchádzajúcej ponuky a vyberte iný obsah na sledovanie. Ak chcete službu UFC.TV upozorniť na chybu obsahu, prejdite na stránku technickej podpory pre aplikáciu UFC.TV.

Chyby dostupnosti

 • Ľutujeme, server služby UFC.TV momentálne nie je dostupný. Stlačte tlačidlo Retry nižšie alebo to skúste znova neskôr. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.xbox.com/status.
 • V aplikácii sa vyskytla neočakávaná chyba, a preto sa ukončí.
 • Server služby UFC.TV je nedostupný.
 • Vyskytla sa chyba servera alebo siete. Skúste to znova neskôr.
 • Vyskytla sa neznáma chyba.
 • Vyskytla sa interná chyba.

Chybu možno odstrániť podľa týchto krokov:

 1. Na stránke http://www.xbox.com/status skontrolujte, či sú evidované problémy na strane poskytovateľa služieb.
 2. Ak poskytovateľ služieb nemá žiadne problémy a pri spúšťaní aplikácie UFC.TV alebo jej obsahu sa zobrazí toto chybové hlásenie, počkajte približne minútu. Potom skúste aplikáciu spustiť znova.
 3. Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, aplikáciu UFC.TV odstráňte a znova nainštalujte.
 4. Ak sa tým problém nevyrieši, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Za všetok obsah v aplikácii zodpovedá spoločnosť UFC.TV. Ak chcete nahlásiť chybu týkajúcu sa obsahu, prejdite na stránku technickej podpory pre aplikáciu UFC.TV.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Aplikácia UFC.TV v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?