Kúpený obsah služby Filmy a TV programy chýba alebo ho nemožno prehrať v konzole Xbox 360

Kúpili ste si obsah alebo máte v konzole Xbox 360 obsah, ktorý bol predtým kúpený prostredníctvom služby Filmy a TV programy. Obsah však chýba alebo ho nemožno prehrať.

Riešenia

Ak chcete tento problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 1: Skontrolujte, či ste pripojení k službe Xbox Live

Ak máte problém s pripojením, vyskúšajte sprievodcu Riešenie problému s pripojením konzoly Xbox 360.

Riešenie č. 2: Do konzoly Xbox 360 sa prihláste pomocou účtu, ktorý ste použili pri kúpe obsahu

Ak ste už prihlásení pomocou účtu, ktorý ste použili pri kúpe obsahu, ale problém pretrváva, pozrite si tieto otázky:

Ak obsah nájdete v histórii fakturácie a nákupov iného profilu uloženého v konzole Xbox 360, znova prevezmite tento profil do konzoly a skúste obsah opäť prehrať. Postup opätovného prevzatia profilu nájdete v článku Prevzatie profilu v službe Xbox Live do inej konzoly Xbox 360 alebo jeho opätovné prevzatie.

Riešenie č. 3: Pridajte si do účtu Microsoft informácie o zabezpečení

Ak vo vašom účte chýbajú informácie o zabezpečení, napríklad alternatívna e-mailová adresa alebo telefónne číslo, budete ich musieť pridať, aby ste mohli synchronizovať zoznam videí.

Pokyny na pridanie informácií o zabezpečení do účtu Microsoft nájdete v článku Prehľad informácií o zabezpečení účtu Microsoft.

Riešenie č. 4: Obnovte históriu nákupov

Na to budete musieť obsah odstrániť a znova prevziať. Postupujte takto.

Dôležité: Použitím tohto postupu stratíte prístup k akýmkoľvek požičaným titulom, ktoré momentálne máte.

 1. Na paneli Xbox prejdite do časti settings (nastavenia).
 2. Vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Storage (Úložisko).
  Poznámka: Ak sa zobrazí výzva na výber ukladacieho zariadenia, vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
 4. Vyberte položku Memory Unit (Pamäťová jednotka).
 5. Vyberte položku System Items (Systémové položky).
 6. Ak sú dostupné, odstráňte položky Marketplace System Data (Systémové údaje lokality Obchod) a Rights Database (Databáza oprávnení).
  Poznámka: Je možné, že ani jeden súbor nebude dostupný. To je v poriadku.
 7. Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému.
 8. Reštartujte konzolu.
 9. Spustite službu Filmy a TV programy.
 10. Vyberte položku My Videos (Moje videá).
 11. Vyberte položku Account Management (Správa účtu).
  Poznámka: Ak sa v poli vľavo hore zobrazuje možnosť Show Movies (Zobraziť filmy), pravdepodobne ju budete musieť vybrať a zmeniť na možnosť Show TV Shows (Zobraziť televízne relácie).
 12. Stlačením tlačidla X na ovládači obnovte históriu nákupov.

Tým by sa mali videá znova načítať. Po obnovení histórie nákupov počkajte niekoľko minút, aby sa obsah úplne načítal. Dĺžka čakania závisí od veľkosti knižnice videí, ako aj od rýchlosti pripojenia.

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Kúpený obsah služby Filmy a TV programy chýba alebo ho nemožno prehrať v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?