Aplikácia Viewster v konzole Xbox 360

Na tejto stránke

Požiadavky aplikácie

Ak chcete používať aplikáciu Viewster, je potrebné:

 • prihlásiť sa do konta Xbox Live,
 • minimálne 128 MB voľného miesta,
 • bezplatné konto Viewster.

Prevzatie aplikácie Viewster

Pri preberaní aplikácie postupujte podľa týchto krokov:

 1. V konzole sa prihláste pomocou menovky hráča v službe Xbox Live.
 2. Prejdite do ponuky apps (aplikácie) a vyberte položku Browse Apps (Prehľadávať aplikácie) alebo Search Apps (Vyhľadať aplikácie).
 3. Vyhľadajte aplikáciu Viewster.
 4. Vyberte aplikáciu Viewster a potom vyberte položku Download (Prevziať).
 5. Vyberte položku Confirm Purchase (Potvrdiť nákup) a prevezmite a nainštalujte aplikáciu.

Ak si chcete pozrieť aplikáciu Viewster vyberte položku Play Now (Prehrať). Ak chcete aplikáciu Viewster spustiť neskôr, prejdite do ponuky apps (aplikácie), My Apps (Moje aplikácie) a potom vyberte položku Viewster.

Priradenie konzoly Xbox 360 ku kontu Viewster

Pri prvom prihlásení v aplikácii sa zobrazí výzva na priradenie konta Viewster ku konzole Xbox 360. Konto priradíte tak, že sa prihlásite pomocou mena používateľa a hesla pre aplikáciu Viewster.

Ak ešte nemáte bezplatné konto Viewster, budete si ho musieť vytvoriť. Konto môžete vytvoriť dvoma spôsobmi:

Používanie aplikácie Viewster

Ak chcete sledovať televízne relácie alebo filmy v aplikácii Viewster, vyberte niektorú z kategórií v hornej časti obrazovky, napríklad Just Watched, TV Series, Movies (Nedávno sledované, Televízne seriály, Filmy) alebo Trailers (Ukážky).

Môžete tiež vybrať niektorú z položiek zobrazených na obrazovke.

Zrušenie priradenia konzoly Xbox 360 ku kontu Viewster

Informácie o tom, ako sa odhlásiť z aplikácie Viewster, nájdete na stránke technickej podpory aplikácie Viewster.

Správa konta Viewster

Pomoc so spravovaním konta Viewster nájdete na stránke technickej podpory aplikácie Viewster.

Používanie rodinných nastavení na kontrolu prístupu k obsahu

Ak pomocou rodinných nastavení kontrolujete, ktoré filmy a televízne seriály možno sledovať v službe Xbox Live prostredníctvom konzoly, aplikácia Viewster sa bude držať týchto nastavení. Ak napríklad pomocou rodičovskej kontroly obmedzujete prístup k niektorým druhom televíznych programov, tieto programy budú v aplikácii Viewster označené ikonou „neprístupné“. Neprístupnú položku možno prehrať až potom, ako dospelá osoba zadá prístupový kód funkcie Rodinné nastavenia.

Ďalšie informácie o obmedzení prístupu k obsahu služby Xbox Live pomocou rodinných nastavení nájdete v článku Nastavenie rodičovskej kontroly v konzole Xbox 360.

Riešenie problémov

Problémy s pripojením k službe Xbox Live

Ak aplikácia Viewster vo vašej konzole nefunguje plynulo, môže sa vyskytovať problém s pripojením. Pozrite si článok Riešenie problémov s pripojením konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live.

Problémy so zvukom alebo obrazom konzoly Xbox 360

Ak konzola Xbox 360 neposkytuje dobrú kvalitu obrazu alebo zvuku pre vašu aplikáciu, prečítajte si časť Problémy so zvukom alebo obrazom v aplikáciách na konzole Xbox 360.

Aplikácia Viewster nereaguje

Ak aplikácia Viewster nereaguje, odstráňte ju a znova nainštalujte. Postupujte takto:

 1. Na paneli Xbox prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Ukladací priestor).
 3. Vyberte primárne dátové úložisko.
 4. Vyberte položku Games and Apps (Hry a aplikácie).
 5. Vyhľadajte a označte aplikáciu Viewster. Stlačením tlačidla Y otvorte ponuku Game Options (Možnosti hry).
 6. Vyberte možnosť Delete (Odstrániť) a potvrďte, že chcete odstrániť všetky položky týkajúce sa aplikácie.
 7. Vráťte sa na panel.
 8. Prejdite do ponuky apps (aplikácie) a vyberte položku Browse Apps (Prehľadávať aplikácie) alebo Search apps (Vyhľadať aplikácie).
 9. Vyhľadajte aplikáciu Viewster a vyberte ju.
 10. Výberom položky Download (Prevziať) a potom Confirm Purchase (Potvrdiť nákup) prevezmite a nainštalujte aplikáciu.

Ak sa aplikácia neodpovedá, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Chybové hlásenia

Pri pokuse o používanie aplikácie Viewster sa môže zobraziť niektoré z nasledujúcich chybových hlásení.

Chyby aplikácie a dostupnosti

 • Ľutujeme, server VIEWSTER je momentálne nedostupný. Stlačte tlačidlo Retry (Znova) nižšie alebo to skúste znova neskôr. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.xbox.com/status.
 • V aplikácii sa vyskytla neočakávaná chyba, a preto sa ukončí.
 • Server VIEWSTER je nedostupný.
 • Vyskytla sa chyba servera alebo siete. Skúste to znova neskôr.
 • Vyskytla sa neznáma chyba.
 • Vyskytla sa interná chyba.

Ak sa zobrazí niektorá z týchto chýb, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

 • Skontrolujte výstrahy služby na stránke Stav služby Xbox Live alebo skontrolujte, či sa v hornej časti tejto stránky nezobrazuje výstraha služby Xbox Live.
  • Ak sa zobrazujú výstrahy služby, počkajte, kým sa prestanú zobrazovať, a potom to skúste znova.
  • Ak sa nezobrazujú žiadne výstrahy, počkajte približne minútu a skúste aplikáciu znova spustiť.
 • Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, skúste odstrániť a znova nainštalovať aplikáciu Viewster.

Ak sa pomocou žiadneho z týchto riešení problém neodstráni, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Poznámka: Za všetky problémy týkajúce sa obsahu v aplikácii Viewster zodpovedá spoločnosť Viewster. Technickú podporu aplikácie Viewster môžete kontaktovať na stránke viewster.freshdesk.com/support/home.

Chyby obsahu

 • Video momentálne nemožno prehrať.
 • Vyskytla sa chyba chýbajúcich údajov.
 • Ľutujeme. Video, o ktoré ste sa zaujímali, už nie je dostupné.

Ak sa zobrazuje niektorá z týchto chýb, počkajte približne minútu. Potom skúste znovu spustiť obsah.

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, vráťte sa do predchádzajúcej ponuky a vyberte iný obsah na sledovanie.

Ak chcete spoločnosti Viewster nahlásiť chybu obsahu, kontaktujte technickú podporu aplikácie Viewster na stránke viewster.freshdesk.com/support/home.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Aplikácia Viewster v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?