Aplikácia Viki v konzole Xbox 360

Inštalácia aplikácie Viki

Riešenie problémov

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Aplikácia Viki v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?