Prihlásenie sa do samostatnej aplikácie pomocou iného konta Microsoft

Prihláste sa do samostatnej aplikácie Xbox pomocou iného konta Microsoft

Tu je postup prihlásenia sa do samostatnej aplikácie Xbox pomocou iného konta Microsoft. Tento postup môžete využiť v prípade, že sa chcete prihlásiť do jednej aplikácie Xbox (napríklad Xbox Music) pomocou iného konta Microsoft, než aké používate pre inú aplikáciu Xbox (napríklad Xbox Video).

Krok č. 1: Vytvorte si lokálne konto vo svojom počítači

 1. Prihláste sa do svojho počítača so systémom Windows 8 alebo Windows 8.1 a potom ťuknite alebo kliknite na kľúčové tlačidlo Search (Hľadať).
 2. Zadajte user accounts a ťuknite alebo kliknite na možnosť Add, delete and manage other user accounts (Pridať, odstrániť alebo spravovať iné používateľské kontá).
 3. V časti Manage other accounts (Spravovať ďalšie kontá) kliknite alebo ťuknite na položku Add an account (Pridať konto).
 4. V časti How will this person sign in (Ako sa bude táto osoba prihlasovať) ťuknite alebo kliknite na možnosť Sign in without a Microsoft account (not recommended) (Prihlasovať sa bez použitia konta Microsoft (neodporúča sa)).
 5. V časti Add a user (Pridať používateľa) kliknite alebo ťuknite na položku Local account (Lokálne konto).
 6. Pridajte meno používateľa, heslo a pomôcku k heslu lokálneho konta a ťuknite alebo kliknite na možnosť Next (Ďalej) a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Finish (Dokončiť).
 7. Reštartujte počítač.


Krok č. 2: Prihláste sa do počítača pomocou svojho nového lokálneho konta

 1. Na prihlasovacej obrazovke ťuknite alebo kliknite na šípku doľava, ktorá sa zobrazuje vedľa vášho mena a obrázka.
 2. Ťuknite alebo kliknite na lokálne konto, ktoré ste práve vytvorili.
 3. Prihláste sa pomocou hesla, ktoré ste nastavili pre toto konto.


Krok č. 3: Prihláste sa do aplikácie Xbox a vyberte konto Microsoft, ktoré chcete použiť pre dané používateľské konto.

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na aplikáciu Xbox (napríklad Xbox Music).
 2. V pravom hornom rohu ťuknite alebo kliknite na položku Sign In (Prihlásiť sa).
 3. V časti Switch to a Microsoft account on this PC (Prepnúť konto Microsoft na tomto PC) ťuknite alebo kliknite na možnosť Sign into each app separately instead (not recommended) (Prihlasovať sa do každej aplikácie samostatne (neodporúča sa)).
 4. V časti Add your Microsoft account (Pridať vaše konto Microsoft) zadajte e-mailovú adresu a heslo konta Microsoft, ktoré chcete použiť pre túto aplikáciu.
  Poznámka Na prihlásenie do tejto aplikácie Xbox si môžete vybrať ktorékoľvek konto Microsoft, avšak po jeho vybratí už nebude možné ho zmeniť pre vaše nové lokálne konto. Budete však môcť použiť iné konto Microsoft pre ostatné aplikácie Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Prihlásenie sa do samostatnej aplikácie pomocou iného konta Microsoft, alebo iným problémom?