Prihlásenie do konta YouTube v konzole Xbox 360

Prístup k odberu služby YouTube v konzole Xbox

Môžete sa príhlásiť do svojho konta YouTube v konzole Xbox 360 a získať tak jednoduchý prístup k prihláseniam na odber služby YouTube a zoznamom skladieb, ako napríklad Prehrať neskôr a Obľúbené videá.

Prihlásenie do služby YouTube v službe Xbox Live

Skôr než začnete, potrebujete konto YouTube. Ak ho ešte nemáte, prejdite do ponuky YouTube, kliknite na položku Sign in (Prihlásiť sa) a potom na položku Create Account (Vytvoriť konto).

Prihlásenie do konta YouTube

  1. Ak v konzole nemáte nainštalovanú službu YouTube, nainštalujte si aplikáciu YouTube.
  2. Prihláste sa použitím konzoly.
  3. V konzole prejdite na ponuku Apps (Aplikácie), My Apps (Moje aplikácie) a potom vyberte možnosť YouTube.
  4. Vyberte položku SIGN IN (Prihlásiť sa) a potom položku Get started (Začať).
  5. Zapíšte si kód, ktorý sa zobrazí na obrazovke.
  6. Vo webovom prehliadači prejdite na stránku YouTube.com/activate. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do konta YouTube.
  7. Zadajte kód, ktorý ste si zapísali, a kliknite na položku Continue (Pokračovať).
  1. Kliknutím na možnosť Accept (Súhlasím) povolíte aplikácii YouTube pripojenie ku kontu YouTube.
  1. Teraz sa vráťte ku konzole.

Vaše konto YouTube je teraz pripojené ku kontu Xbox Live.

Teraz môžete použiť aplikáciu YouTube, prejsť do ponuky SUBSCRIPTIONS (Prihlásenia na odber) a zobraziť odbery v službe YouTube. Ak si chcete pozrieť zoznamy skladieb, prejdite do ponuky ACCOUNT (Konto) a vyberte položku Playlists (Zoznamy skladieb).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Prihlásenie do konta YouTube v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?