Pomocník aplikácie YouTube v konzole Xbox 360

Poznámka: Ďalšiu podporu pre aplikáciu YouTube nájdete na stránke technickej podpory pre aplikáciu YouTube v konzolách.

Problémy s pripojením k službe Xbox Live

Ak aplikácia YouTube vo vašej konzole nefunguje plynulo, môže sa vyskytovať problém s pripojením. Pozrite si článok Riešenie problémov s pripojením konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live.

Problémy so zvukom/obrazom konzoly Xbox 360

Ak konzola Xbox 360 neposkytuje dobrú kvalitu obrazu alebo zvuku, prečítajte si časť Problémy so zvukom alebo obrazom konzoly Xbox 360.

Aplikácia YouTube nereaguje

Ak aplikácia YouTube nereaguje, odstráňte ju a znova nainštalujte. Postupujte nasledovne:

 1. Na paneli Xbox prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage.
 3. Vyberte primárne ukladacie zariadenie.
 4. Vyberte položku Games and Apps (Hry a aplikácie).
 5. Vyhľadajte a označte aplikáciu <XYZ>. Stlačením tlačidla Y otvorte ponuku Game Options (Možnosti hry).
 6. Vyberte možnosť Delete (Odstrániť) a potvrďte, že chcete odstrániť všetky položky týkajúce sa aplikácie.
 7. Vráťte sa na panel.
 8. Prejdite do ponuky apps (aplikácie) a vyberte položku Browse Apps (Prehľadávať aplikácie) alebo Search apps (Vyhľadať aplikácie).
 9. Vyhľadajte aplikáciu YouTube a vyberte ju.
 10. Výberom položky Download (Prevziať) a potom Confirm Purchase (Potvrdiť nákup) prevezmite a nainštalujte aplikáciu.

Ak sa aplikácia neodpovedá, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Chybové hlásenia

Pri pokuse o používanie aplikácie YouTube sa môže zobraziť jedno z nasledujúcich chybových hlásení.

Chyby pripojenia

 • Nemožno sa pripojiť k službe YouTube. Kód chyby: 0C01/8009/0304
 • Ľutujeme, služba YouTube momentálne nie je dostupná. Skúste to znova neskôr. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.xbox.com/status.

Chybu možno odstrániť podľa týchto krokov:

 1. Skontrolujte stav služby YouTube.
 2. Ak služba YouTube funguje, počkajte približne minútu a pokúste sa o opätovné spustenie aplikácie alebo prehratie obsahu.
 3. Ak sa niektoré z týchto chybových hlásení zobrazuje aj naďalej, aplikáciu YouTube odstráňte a znova nainštalujte.

Ak sa problém nevyrieši pomocou žiadneho z týchto návrhov, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Chyby konta

 • Párovanie kont nebolo úspešné. Skúste to znova neskôr.

Chybu možno odstrániť podľa týchto krokov:

 1. Ak sa zobrazí toto chybové hlásenie, znamená to, že konto YouTube sa nespárovalo s menovkou hráča v službe Xbox. Skontrolujte svoje poverenia a pokúste sa aktiváciu zopakovať.
 2. Ak sa toto chybové hlásenie naďalej zobrazuje pri prihlasovaní, zatvorte aplikáciu, znova ju spustite a pokúste sa prihlásiť. Ďalšiu pomoc s touto chybou vyhľadajte na stránke technickej podpory pre aplikáciu YouTube v konzolách.
 • Na úplný prístup potrebujete konto YouTube. Musíte sa prihlásiť.

  Chybu možno odstrániť podľa tohto kroku:

  1. Ak chcete konto YouTube používať s aplikáciou, prepojte ho s menovkou hráča, ktorá je priradená ku kontu Xbox Live.

Chyby dostupnosti

 • Ľutujeme, položka, ktorú ste chceli zobraziť ({0}), už nie je dostupná.
 • Ľutujeme, položka, o ktorú sa zaujímate, už nie je dostupná
 • Ľutujeme, toto video nemožno prehrať.
 • Ľutujeme, požadovanú položku nemožno zobraziť

Chybu možno odstrániť podľa týchto krokov:

 1. Počkajte približne minútu. Potom sa pokúste prehrať obsah znova.
 2. Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, vráťte sa do predchádzajúcej ponuky a vyberte iný obsah na sledovanie.
Ak chcete službu YouTube upozorniť na chybu obsahu, obráťte sa na pomocníka služby YouTube.

Ak sa vyskytuje jedna z nasledujúcich chýb, odstráňte aplikáciu a prejdite do Obchodu, kde si môžete prevziať najnovšiu verziu.
 • Aplikácia zobrazuje na úvodnej obrazovke priebeh načítavania a potom správu „YouTube in Unavailable“ (Služba YouTube nedostupná).
 • Niektorý obsah sa zobrazuje, ale niektoré ponuky/výsledky hľadania majú za následok zobrazenie priebehu načítavania a správy „YouTube is Unavailable“ (Služba YouTube nedostupná).
 • Aplikácia sa vracia na domovskú obrazovku a nezobrazuje žiaden obsah.
 • Obsah sa zobrazuje, ale pri pokuse o prehratie sa zobrazí chybové hlásenie.
 • Obsah sa zobrazuje, ale pri pokuse o prehratie sa zobrazí video s hlásením o chybe.

Chyby odozvy

 • Táto sieť nepodporuje prehrávanie videí s vysokou kvalitou. Aktuálne video bolo pozastavené. V prehrávaní môžete pokračovať neskôr.

Chybu možno odstrániť podľa tohto kroku:

 1. Prejdite na stránku Problémy súvisiace s rýchlosťou pripojenia alebo odpájaním na zlepšenie odozvy siete.

Chyby rodičovskej kontroly

 • Túto aplikáciu nemôžu používať detské kontá Xbox Live

Používatelia detských kont Xbox Live sa nemôžu prihlásiť do aplikácie YouTube ani ju používať v konzole.

 • Táto aplikácia poskytuje prístup k nehodnotenému obrazovému obsahu

Toto upozornenie sa zobrazí, keď sa do aplikácie YouTube prihlási používateľ tínedžerského konta Xbox Live. Títo používatelia môžu aplikáciu YouTube používať, ale na základe svojej úrovne povolenia obsahu im nemusí byť umožnená zmena nastavenia bezpečnostného režimu aplikácie YouTube z možnosti Strict (Prísny) na možnosť Moderate (Mierny) alebo Off (Vypnutý). Ak sa má prístup povoliť, používateľ konta dospelej osoby musí v konzole zmeniť povolenia pre rodinné nastavenia. Ďalšie informácie o nastaveniach bezpečnostného režimu nájdete v článku Použitie bezpečnostného režimu na filtrovanie videí služby YouTube v konzole Xbox 360.

Miestne chyby

 • Video nemožno prehrať vo vašej krajine alebo oblasti

Majiteľ autorských práv na video alebo služba YouTube nepovoľuje prehrávanie vybratého videa v krajine alebo oblasti, v ktorej žijete alebo v ktorej ste si vytvorili menovku hráča.

Získať podporu

YouTube aj spoločnosť Microsoft poskytujú podporu pre službu YouTube v konzole Xbox Live. V nasledujúcom zozname nájdete oblasti podpory, ktoré pokrývajú obe spoločnosti:

Podpora pre službu YouTube

Ak potrebujete pomoc s nasledujúcimi témami, prejdite na položku YouTube Help (Pomocník pre službu YouTube):

 • Nastavenie konta YouTube
 • Prenos a obsah služby YouTube
 • Vaše konto YouTube

Technická podpora pre konzoly Xbox

Technická podpora pre konzoly Xbox poskytuje pomoc s týmito témami:

 • Používanie aplikácie YouTube
 • Vytvorenie konta Xbox Live
 • Fakturácia a služba Xbox Live

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pomocník aplikácie YouTube v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?