Nastavenie konzoly Xbox 360 E

Prehľad

Nastavenie konzoly Xbox 360 E je jednoduché – stačí postupovať podľa týchto podrobných pokynov.

Riešenia

Vybalenie a umiestnenie konzoly

Krok č. 1: Rozbalenie konzoly

Obrázok zobrazuje predmety dodávané v balíku konzoly Xbox 360 E.

Herný systém Xbox 360 E zvyčajne obsahuje tieto položky:

 1. Konzola
 2. Kábel AV (kompozitný 3,5 mm)
 3. Zdroj napájania
 4. Napájací kábel
 5. Bezdrôtový ovládač
 6. Dve batérie veľkosti AA
 7. Používateľská príručka
 8. Káblové slúchadlá (líšia sa podľa balíka konzoly)

Krok č. 2: Odstránenie ochrannej pásky

Obrázok zobrazuje ruku odstraňujúcu ochrannú pásku z prednej strany konzoly Xbox 360 E.

Krok č. 3: Umiestnenie konzoly

Vhodné umiestnenie Nevhodné umiestnenie
Obrázok zobrazuje príklad správneho umiestnenia konzoly Xbox a televízora v skrinke. Konzola má okolo seba priestor na prúdenie vzduchu. Obrázok zobrazuje príklad zlého umiestnenia konzoly Xbox, pretože konzola sa nachádza príliš blízko ostatných predmetov na poličke a okolo nej nie je priestor na vetranie.

Konzolu položte na miesto, ktoré je:

 • stabilné,
 • dobre vetrané, relatívne chladné a mimo priameho dosahu zdrojov tepla,
 • nepreplnené (na konzolu, pod ňu ani hneď vedľa nej neukladajte iné predmety).

Konzolu môžete umiestniť zvislo alebo vodorovne.

Zapojenie zdroja napájania

 1. Zapojte zdroj napájania.
 2. Do zdroja napájania zapojte napájací kábel.
 3. Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky.

Pripojenie konzoly k televízoru

Systém konzoly Xbox 360 E obsahuje kompozitný kábel AV. Pomocou tohto kábla môžete konzolu pripojiť k bežnému televízoru alebo monitoru. Postupujte takto:

Poznámky

 • Kompozitný kábel AV nepodporuje zobrazenie s vysokým rozlíšením (HD).
 • Ak máte televízor HDTV a chcete získať pokyny na používanie kábla HDMI, pozrite si článok Pripojenie konzoly Xbox 360 k televízoru.
 1. Zapojte malý 3,5 mm konektor do 3,5 mm konektora na zadnej strane konzoly.
 2. Vyhľadajte porty AV na televízore alebo monitore. Farebne označené konektory na kompozitnom kábli AV zapojte do príslušných portov na televízore nasledujúcim spôsobom:
  • Žltý = kompozitný obraz
  • Červený = pravý kanál analógového zvuku
  • Biely = ľavý kanál analógového zvuku
Kresba zobrazuje kompozitné pripojenia AV káblov medzi konzolou Xbox 360 E a televízorom.

Poznámka: Monofónne televízory majú len jeden zvukový port. Do takého televízora zapojte červený alebo biely konektor.

 1. Zapnite televízor a konzolu.

  Po zapnutí televízora a konzoly by sa mal na obrazovke zobraziť panel Xbox:

Úvodná obrazovka konzoly Xbox

Ak sa panel Xbox nezobrazí, možno budete musieť zmeniť nastavenie obrazového vstupu. Ak chcete zmeniť nastavenie obrazového vstupu, postupujte podľa pokynov uvedených v príručke k vášmu televízoru alebo multimediálnemu systému.

Zmenou predvolených nastavení môžete zlepšiť kvalitu zobrazeného obrazu.

Pripojenie ovládača

Pripojenie bezdrôtového ovládača

 1. Zapnite konzolu.
 2. Vložte batérie typu AA do ovládača.
 3. Stlačte a podržte stredné tlačidlo sprievodcu Xbox, kým sa ovládač nezapne.
Prst sa chystá stlačiť veľké tlačidlo sprievodcu v blízkosti stredu ovládača pre Xbox 360.

Ak sa ovládač nezapne, skontrolujte batérie. Ak používate nabíjateľný ovládač, skontrolujte, či je nabitý.

 1. Stlačte a pustite tlačidlo pripojenia na konzole.
Pred zvislo umiestnenou konzolou je natiahnutý prst, aby stlačil malé tlačidlo pripojenia v ľavej časti konzoly blízko spodnej hrany.
 1. Do 20 sekúnd stlačte a pustite tlačidlo pripojenia na ovládači.
Na prednej hrane ovládača je zvýraznené tlačidlo pripojenia.

Poznámky

 • Keď indikátory okolo tlačidla napájania na konzole prestanú blikať, ovládač je pripojený.
 • Ku konzole môžete pripojiť maximálne štyri ovládače.
 • Jednotlivé pripojené ovládače sa priradia k jednej zo štyroch pozícií. Každá pozícia zodpovedá rozsvietenej časti okolo tlačidla sprievodcu Xbox na ovládači.
Konzola Xbox 360 a ovládač

Pripojenie káblového ovládača

Ak máte káblový ovládač, pozrite si článok Pripojenie herných ovládačov.

Výber nastavení konzoly

Domovská obrazovka panela Xbox

Pri prvom spustení konzoly sa zobrazia tieto výzvy:

Tieto kroky vykonajte podľa pokynov na obrazovke.

Diskový zásobník je otvorený a disk vybratý.

Po vložení disku s hrou ste pripravení začať hrať.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie konzoly Xbox 360 E, alebo iným problémom?