Riešenie problémov so zvukom konzoly Xbox 360

Prehľad

Ak máte problémy so zvukom alebo obrazom, najskôr vyskúšajte nasledujúce tipy a potom postupy na riešenie problémov uvedené nižšie:

Ak sa zobrazuje kód chyby alebo kód stavu týkajúci sa problému, môžete príslušné riešenie vyhľadať na stránke Vyhľadávanie kódov chýb alebo kódov stavu.

Riešenia

Vyskúšajte iný kábel

Ak je to možné, vyskúšajte iný kábel. Napríklad, pripojte konzolu pomocou iného kábla HDMI a skúste to znova.

Overte, či je zvuk správne nakonfigurovaný.

Ak váš zvukový systém používa optický digitálny výstup alebo výstup zvuku cez HDMI, skontrolujte, či je digitálny výstup správne nakonfigurovaný: Postupujte takto:

Poznámka: Tento postup sa vzťahuje len na systémy, ktoré používajú optický digitálny výstup alebo výstup zvuku cez rozhranie HDMI.

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
Obrázok znázorňuje natiahnutý prst, ktorý sa chystá stlačiť tlačidlo sprievodcu na ovládači pre Xbox 360.
 1. Vyberte položku Settings (Nastavenia) a potom položku System Settings (Nastavenia systému).
Na snímke obrazovky sa zobrazuje ponuka sprievodcu Xbox so zvýraznenou možnosťou System Settings (Nastavenia systému).
 1. Vyberte položku Console Settings (Nastavenia konzoly).
 2. Vyberte položku Audio (Zvuk).
 3. Vyberte konfiguráciu, ktorá sa zhoduje s vaším systémom.

Vypnite automatické rozpoznávanie:

Konzoly Xbox 360 po spustení komunikuje s pripojeným televízorom alebo monitorom. Počas tohto „nadväzovania kontaktu“ obrazovka odošle konzole Xbox informácie o tom, ktoré funkcie sú podporované. Niektoré TV prijímače však toto nadviazanie kontaktu nevykonávajú správne, následkom čoho nemusí byť vaša konzola nakonfigurovaná na najlepší výkon.

Ak chcete overiť, či je problém v tomto, skúste vypnúť rozpoznávanie obrazovky. Postupujte takto:

Poznámka: Ak vypnete rozpoznávanie obrazovky, musíte nakonfigurovať nastavenia zvuku a obrazu manuálne.

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Vyberte položku Settings (Nastavenia) a potom položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Console Settings (Nastavenia konzoly).
 4. Vyberte položku Display (Obraz).
 5. Vyberte položku Display Discovery (Rozpoznávanie obrazovky).
 6. Vyberte položku Disable (Zakázať).
 7. Vypnite konzolu Xbox 360 a znova ju zapnite. Otestujte, či zvuk funguje správne.

Zvuk bez obrazu

Vyskúšajte tento postup:

 • Skontrolujte, či je zapnutý televízor.
 • Prepínajte medzi jednotlivými zdrojmi a vstupmi AV na televízore.
 • Odstráňte všetky zariadenia, napríklad prijímač, umiestnené medzi konzolou a televízorom.
 • Ak je televízor vybavený ekologickým režimom alebo režimom úspory energie, vypnite túto funkciu v možnostiach obrazu televízora.

Ak používate konzolu Xbox 360 E, vyskúšajte nasledujúci postup:

 1. Vypnite konzolu.
 2. Zo zadnej strany konzoly odpojte všetky káble na prenos zvuku a obrazu (vrátane slúchadiel).
 3. Do zadnej strany konzoly zapojte iba kábel HDMI. Potom kábel HDMI zapojte do vstupu na televízore.

Obraz bez zvuku

Vyskúšajte tento postup:

Obraz a zvuk nie sú synchronizované

Skúste znova pripojiť konzolu a televízor:

 1. Odstráňte všetky zariadenia umiestnené medzi konzolou a televízorom.
 2. Pripojte kábel HDMI zo zadnej strany konzoly priamo do portu HDMI na televízore s vysokým rozlíšením (HDTV) alebo monitore.
 3. Ak používate AV kábel iba na prenos zvuku, odpojte ho a potom pripojte kábel HDMI zo zadnej strany konzoly priamo do portu HDMI televízora HDTV alebo monitora.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov so zvukom konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?