Najčastejšie otázky týkajúce sa obrazu a zvuku konzoly Xbox 360

Poznámka: Služba Zune od 15. novembra 2015 nie je k dispozícii. Pri pokuse o streamovanie, prevzatie obsahu alebo aktualizáciu služby sa preto môžu vyskytnúť chyby.

Prehľad

V tomto článku nájdete odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa prehrávania obrazu a vysielania prúdov audiovizuálnych (AV) údajov v konzole Xbox 360.

Riešenia

Najčastejšie otázky

Ot. č. 1: Môžete mi poskytnúť podrobné informácie o podpore formátu Audio Video Interleaved (AVI) v konzole Xbox 360?

Odp. č. 1: Podrobné informácie o podpore formátu AVI v konzole Xbox 360:

 • Prípony súborov: .avi, .divx
 • Kontajnery: AVI
 • Obrazové profily: MPEG-4 Part 2, jednoduchý a rozšírený jednoduchý profil
 • Bitová rýchlosť obrazu: 5 megabitov za sekundu (Mb/s) s rozlíšením 1280 x 720 a rýchlosťou 30 snímok za sekundu (sním./s)
 • Zvukové profily: Dolby Digital (2-kanálový a 5.1-kanálový), MP3
 • Maximálna bitová rýchlosť zvuku: bez obmedzení
  Poznámka: Ďalšie informácie nájdete v otázke č. 11.

Ot. č. 2: Môžete opísať, ako konzola Xbox 360 podporuje štandard H.264?

Odp. č. 2: Konzola Xbox 360 poskytuje nasledujúcu podporu pre štandard H.264:

 • Prípony názvov súborov: .mp4, .m4v, .mp4v, .mov
 • Kontajnery: MPEG-4, QuickTime
 • Obrazové profily: základný, hlavný a vysoký (až po úroveň 4.1) profil
 • Bitová rýchlosť obrazu: 10 Mb/s s rozlíšením 1920 x 1080 a rýchlosťou 30 sním./s
 • Zvukové profily: dvojkanálový AAC s nízkou zložitosťou (LC)
 • Maximálna bitová rýchlosť zvuku: bez obmedzení
  Poznámka: Ďalšie informácie nájdete v otázke č. 11.

Ot. č. 3: Ako konzola Xbox 360 podporuje štandard MPEG-4 Part 2?

Odp. č. 3: Podrobné informácie o podpore štandardu MPEG-4 v konzole Xbox 360:

 • Prípony názvov súborov: .mp4, .m4v, .mp4v, .mov
 • Kontajnery: MPEG-4, QuickTime
 • Obrazové profily: jednoduchý a rozšírený jednoduchý profil
 • Bitová rýchlosť obrazu: 5 Mb/s s rozlíšením 1280 x 720 a rýchlosťou 30 sním./s
 • Zvukové profily: dvojkanálový AAC s nízkou zložitosťou (LC)
 • Maximálna bitová rýchlosť zvuku: bez obmedzení
  Poznámka: Ďalšie informácie nájdete v otázke č. 11.

Ot. č. 4: Čo presne podporuje konzola Xbox 360 pri štandarde WMV (VC-1)?

Odp. č. 4: Podrobné informácie o podpore štandardu WMV v konzole Xbox 360:

 • Prípony názvov súborov: .wmv
 • Kontajner: asf
 • Obrazové profily: WMV7 (WMV1), WMV8 (WMV2), WMV9 (WMV3), VC-1 (WVC1 alebo WMVA) v jednoduchom, hlavnom a rozšírenom režime až po úroveň 3
 • Bitová rýchlosť obrazu: 15 Mb/s s rozlíšením 1920 x 1080 a rýchlosťou 30 sním./s
 • Zvukové profily: WMA7/8, WMA9 Pro (stereo a 5.1), WMA (bez straty)
 • Maximálna bitová rýchlosť zvuku: bez obmedzení
  Poznámka: Ďalšie informácie nájdete v otázke č. 11.

Ot. č. 5: Môžem miešať obrazové a zvukové kodeky uvedené v otázkach č. 1 až 4 vyššie aj s inými kodekmi?

Odp. č. 5: Nie. Konzola Xbox podporuje jednotlivé zvukové a obrazové kodeky iba v konkrétnych kontajneroch uvedených v otázkach č. 1 až 4.

Ot. č. 6: Ako zistím, či videosúbor, ktorý sa pokúšam prehrať, vyhovuje špecifikáciám uvedeným v otázkach č. 1 až 4?

Odp. č. 6: Pomocou nástroja tretej strany môžete analýzou videosúborov určiť, aké zvukové a obrazové kodeky sa používajú. Jeden z obľúbených nástrojov tretích strán na analýzu videosúborov nájdete na lokalite http://www.headbands.com/gspot/.

Ot. č. 7: Ako môžem vytvoriť obsah vo formáte WMV, AVI, H.264 a MPEG-4? Aké kódovače podporuje konzola Xbox 360?

Odp. č. 7: Tento obsah môžete vytvoriť použitím niektorej z dostupných aplikácií tretích strán. Konzola Xbox 360 podporuje mnoho obľúbených kódovačov. Výslovne na kódovanie formátu WMV môžete použiť kódovač Microsoft Expression Encoder alebo Windows Media Encoder.

Ot. č. 8: Ktoré konkrétne funkcie rozšíreného jednoduchého profilu MPEG-4 podporuje konzola Xbox 360?

Odp. č. 8: Konzola Xbox 360 podporuje obojsmerné snímky (BVOP), prekladané snímky, štvrťpixlovú korekciu pohybu, globálnu korekciu pohybu a optimalizáciu formátu MPEG.

Ot. č. 9: Aké sú jednotlivé spôsoby prehrávania obrazového obsahu v konzole Xbox 360?

Odp. č. 9: Obraz môžete prehrávať z vymeniteľnej jednotky USB 2.0 so systémom súborov FAT32, z optických médií a vysielaním prúdov údajov zo softvéru Zune, Windows Media Player 11 alebo Windows Home Server.

Ot. č. 10: Aké videokodeky podporujú jednotlivé spôsoby prehrávania obrazového obsahu v konzole Xbox 360?

Odp. č. 10: Pozrite si nasledujúcu tabuľku:

Scenár

Podporované kodeky

Z ukladacieho zariadenia USB do videoprehrávača na paneli Xbox 360

WMV (nechránený)
MPEG4
H.264
AVI

Zo softvéru Windows Media Player 11 do videoprehrávača na paneli Xbox 360

WMV (chránený)
WMV (nechránený)
MPEG4*
*H.264*
AVI

Zo softvéru Zune do videoprehrávača na paneli Xbox 360

WMV (nechránený)
MPEG4
H.264

Zo softvéru Windows Home Server do videoprehrávača na paneli Xbox 360

WMV (chránený)
WMV (nechránený)
AVI

Zo softvéru Windows Media Center do zariadenia Xbox Media Center Extender

WMV (chránený)
WMV (nechránený)
MPEG2

*Informácie o konfigurácii softvéru Windows Media Player na zdieľanie týchto typov súborov v konzole Xbox 360 nájdete v otázke č. 32.

Ot. č. 11: Aká je skutočná maximálna bitová rýchlosť, rozlíšenie a počet snímok za sekundu, ktoré konzola Xbox 360 podporuje pri jednotlivých formátoch?

Odp. č. 11: Konzola Xbox 360 výslovne neblokuje prehrávanie obrazu na základe maximálnej bitovej rýchlosti, rozlíšenia ani počtu snímok za sekundu. Maximálne hodnoty pre jednotlivé kodeky uvedené v predchádzajúcej časti predstavujú výsledky testov rôznych zdrojov na prehrávanie obrazu. Obsah s vyššou bitovou rýchlosťou sa nezablokuje, ale prehrávanie nemusí byť optimálne. Vyššie bitové rýchlosti používajte na vlastné riziko.

Ot. č. 12: Aké veľkosti ukladacích zariadení USB podporuje konzola Xbox 360?

Odp. č. 12: Konzola Xbox 360 podporuje také veľké ukladacie zariadenia, aké dokážete naformátovať pomocou systému súborov FAT32. Pri formátovaní zariadenia v systéme Windows Vista alebo Windows XP je však maximálna veľkosť systému súborov FAT32 obmedzená na 2 TB. Toto obmedzenie môžete obísť použitím pomôcky tretej strany alebo použitím iného operačného systému, ktorý nemá toto obmedzenie. Maximálna veľkosť jedného súboru v systéme súborov FAT32 je 4 GB.

Ot. č. 13: Aká je maximálna podporovaná veľkosť videosúboru?

Odp. č. 13: Maximálna veľkosť súboru vo formáte AVI, MPEG-4 Part 2 alebo H.264, ktorý možno prehrať, je 4 GB. 4 GB je tiež maximálna veľkosť jedného súboru, ktorý môžete uložiť na pevnom disku USB so systémom súborov FAT32. Prehrávač Windows Media Player 11 a softvér Zune však podporujú prehrávanie súborov WMV väčších než 4 GB.

Ot. č. 14: Podporuje sa 5.1-kanálový formát AAC?

Odp. č. 14: Nie, podporuje sa iba 2-kanálový formát AAC. Ak chcete v konzole prehrať 5.1-kanálové video, musíte ho zakódovať do formátu WMV so zvukom WMAPro 5.1 alebo použiť kontajner AVI so zvukom Dolby Digital 5.1.

Ot. č. 15: Aké typy súborov AVI sa podporujú?

Odp. č. 15: Konzola Xbox 360 podporuje súbory kódované pomocou jednoduchého a rozšíreného jednoduchého profilu MPEG-4 Part 2. Tieto súbory sa často označujú ako videosúbory Xvid alebo DivX. Mnoho bežných nástrojov na vytváranie diskov DVD, fotoaparátov a videokamier dokáže súbory kódovať vo formáte MPEG-4. Niektoré súbory vytvorené pre zariadenia DivX môžu obsahovať aj doplnkové funkcie, napríklad ponuky, titulky, viacero zvukových stôp a pod. Konzola Xbox 360 sa pokúsi tieto súbory prehrať. Nepodporuje však žiadne z týchto doplnkových funkcií, takže v niektorých prípadoch nebude môcť súbor prehrať.

Ot. č. 16: Prečo nemožno prehrať niektoré zo starších verzií súborov DivX?

Odp. č. 16: Keďže konzola Xbox 360 podporuje iba implementácie kodekov kompatibilných so štandardom MPEG-4, nedokáže prehrať videosúbory staršie než verzia DivX 5.0.

Ot. č. 17: Podporuje konzola Xbox 360 grafiku videa, keď prehľadávam svoju kolekciu v prehrávači Windows Media Player 11 alebo softvéri Zune?

Odp. č. 17: Konzola Xbox 360 zobrazí akúkoľvek grafiku, ktorá sa pre jednotlivé videosúbory zobrazuje v prehrávači Windows Media Player 11 alebo softvéri Zune.

Ot. č. 18: Podporuje konzola Xbox 360 grafiku videa, keď prehľadávam svoju kolekciu uloženú na vymeniteľnej jednotke USB 2.0 so systémom súborov FAT32 alebo na optických médiách?

Odp. č. 18: Pri všetkých typoch videí vyhľadá konzola Xbox 360 príslušný súbor .jpg a použije ho ako grafiku. Pri súbore video1.avi sa napríklad zobrazí grafika zo súboru video1.jpg, ak takýto súbor existuje. Ak pri kontajneri mp4 takýto súbor chýba, konzola Xbox na základe vyhľadávania určí, či je vo videosúbore vložená grafika albumu a namiesto súboru zobrazí túto grafiku. Tento spôsob nemožno používať pri vysielaní prúdov údajov z prehrávača Windows Media Player 11 alebo softvéru Zune. Ďalšie informácie nájdete v otázke č. 21.

Ot. č. 19: Aká je maximálna veľkosť grafiky albumu, ktorú konzola Xbox 360 podporuje?

Odp. č. 19: Pri všetkých scenároch by nemala prekročiť 512 kB. Medzi tieto scenáre patrí vloženie grafiky do kontajnera mp4, uloženie grafiky do samostatného kontajnera .jpg mimo súboru alebo vysielanie prúdov údajov z prehrávača Windows Media Player 11 alebo softvéru Zune.

Ot. č. 20: Ako fungujú možnosti Sort by type (Zoradiť podľa typu) a Sort by title (Zoradiť podľa názvu), keď prehľadávam vlastný generovaný obrazový obsah?

Odp. č. 20: Možnosť Sort by type (Zoradiť podľa typu) je typické zobrazenie programu Windows Prieskumník, ktoré sa používa v počítači na zobrazenie súborov. Najprv sa abecedne zoradia priečinky a potom aj súbory. Možnosť Sort by title (Zoradiť podľa názvu) umožňuje zoradiť všetky priečinky a súbory do jedného zoznamu. Obidve tieto možnosti sú trvalé a prepojené s vaším profilom, takže ich nemusíte nastavovať znova. Ďalšie informácie nájdete v otázke č. 21.

Ot. č. 21: Môžete uviesť príklad, ako usporiadať hierarchiu videí tak, aby sa v konzole Xbox 360 dala čo najlepšie využiť štruktúra grafík a priečinkov mojej osobnej kolekcie videí?

Odp. č. 21: V nasledujúcom príklade sa používa možnosť Sort by title (Zoradiť podľa názvu) na pevnom disku USB, ktorý je pripojený ku konzole Xbox 360:

 • Žáner 1 (priečinok)
 • Žáner 2 (priečinok)
  • Video 1.avi (súbor)
  • Video 1.jpg (súbor) (grafika)
  • Video 2.mp4 (súbor) (grafika vložená v súbore)
  • Video 3 (priečinok)
   • Video 3-1.wmv (súbor)
   • Video 3-2.mp4 (súbor)
   • Video 3-2.jpg (súbor) (grafika)
   • Video 3-3.wmv (súbor)
   • Video 3-3.jpg (súbor) (grafika)
 • Žáner 3 (priečinok)

Ot. č. 22: Ako fungujú režimy zobrazenia?

Odp. č. 22: K dispozícii je päť režimov zobrazenia: Automatické, Orámované, Na celú obrazovku, Natiahnuté a Pôvodné. Počas sledovania videa môžete k týmto režimom získať prístup stlačením tlačidla Display (Obraz) na diaľkovom ovládači alebo tlačidla A na ovládači.

 • Pri nastavení Auto (Automatické) sa automaticky určí najlepšie zobrazenie videa. Ak ide o video s nízkym rozlíšením, zväčší sa tak, aby bolo dostatočne viditeľné na obrazovke, ale aby sa zachovalo optimálne zobrazenie. Ak ide o video s vyšším rozlíšením, zväčší sa tak, aby vyplnilo televíznu obrazovku. Pri oboch scenároch sa zachová pomer strán pôvodného videa, napríklad 4 x 3 alebo 16 x 9.
 • V režime Letterbox (Orámované) sa obraz zobrazí na celú obrazovku a zachová sa pomer strán pôvodného videa. Tento režim používajte v prípade, že chcete potlačiť funkciu automatického zobrazenia a vyplniť celú televíznu obrazovku.
 • V režime Full screen (Na celú obrazovku) sa obraz zobrazí na celú obrazovku a video naformátované pre obrazovky 4 x 3 bude mať pomer strán 16 x 9. Toto nastavenie môže byť užitočné pre starší obsah s pomerom strán 4 x 3 a čiernymi pásmi zakódovanými do obrazu. V tomto režime zväčšíte obraz cez čierne pásy a zobrazíte ho v širokouhlom formáte.
 • V režime Stretch (Natiahnuté) sa obraz zobrazí na celú obrazovku a obsah s pomerom strán 4 x 3 sa horizontálne natiahne, aby vyplnil televíznu obrazovku s pomerom strán 16 x 9. Toto nastavenie môže byť užitočné pre osoby, ktoré chcú vždy vyplniť televíznu obrazovku bez ohľadu na pomer strán obsahu. Obsah s pomerom strán 4 x 3 bude natiahnutý.
 • Režim Native (Pôvodné) umožňuje zobraziť obsah s pôvodným rozlíšením. Tento režim používajte na sledovanie obsahu s veľmi nízkym rozlíšením alebo veľmi nízkou bitovou rýchlosťou.

Ot. č. 23: Ako sa ukladajú nastavenia režimu zobrazenia?

Odp. č. 23: Keď sledujete nové video, predvolene sa nastaví režim zobrazenia Auto (Automatické). Ak nastavenie zmeníte, pri ďalšom sledovaní toho istého videa si bude konzola pamätať naposledy vybraté nastavenie.

Ot. č. 24: Čo je to informačný panel?

Odp. č. 24: Informačný panel na obrazovke zobrazuje, v ktorej časti videa sa presne nachádzate a v ktorej časti súboru sú uložené kapitoly. Pri preberanom obsahu tiež zobrazuje, aká časť videa sa už prevzala.

Ot. č. 25: Ako sú ohraničené kapitoly?

Odp. č. 25: Každé video je rozdelené na 10 kapitol, ktoré umožňujú rýchly pohyb v obrazovom obsahu. Pomocou tlačidla skip (preskočiť) sa môžete presunúť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu kapitolu. Jednotlivé kapitoly sú na informačnom paneli zobrazené ako značky.

Ot. č. 26: Kým sa sledovaný obsah preberá zo služby Xbox Live, môžem ho rýchlo posunúť dopredu, dozadu a preskočiť?

Odp. č. 26: Vo videu sa môžete pohybovať až po prevzatí príslušnej časti. Ak sa pokúsite preskočiť na nasledujúcu časť alebo zobraziť časť, ktorá sa ešte neprevzala, budete musieť počkať na načítanie obsahu do medzipamäte, kým sa obnoví normálne prehrávanie.

Ot. č. 27: Existuje aj iný softvér tretej strany, pomocou ktorého môžem vysielať prúdy údajov z počítača do konzoly Xbox 360?

Odp. č. 27: Tím pre konzolu Xbox 360 vykonáva početné testy, aby sa zaručilo správne fungovanie konzoly Xbox s prehrávačom Windows Media Player 11 a softvérom Zune. Ak sa rozhodnete použiť softvér tretej strany, požiadajte o podporu výrobcu príslušného softvéru.

Ot. č. 28: Ako môžem prenášať obsah z počítača Mac?

Odp. č. 28: Ak chcete zdieľať obsah z počítača Macintosh, musíte použiť riešenie na prenos obsahu od tretej strany. Spoločnosť Microsoft nepodporuje riešenia na prenos obsahu od tretích strán, takže o podporu musíte požiadať výrobcu produktu.

Ot. č. 29: Po aktualizácii z mája 2007 sa videá neprenášajú správne prostredníctvom softvéru tretej strany. Prečo?

Odp. č. 29: V aktualizácii z mája 2007 sa zmenila navigácia vo videách. Softvér tretej strany, ktorý nepodporuje zdieľanie priečinkov prostredníctvom siete, nebude správne fungovať. O podporu musíte požiadať vývojára softvéru.

Ot. č. 30: Ako nastavím prehrávač Windows Media Player 11 alebo softvér Zune na zdieľanie médií v konzole?

Odp. č. 30: Informácie o nastavení zdieľania nájdete v článku Počítačová podpora pre aplikáciu Windows Media Center.

Ot. č. 31: Mám na prenos videí do konzoly Xbox 360 naďalej používať aplikáciu Windows Media Connect (WMC)?

Odp. č. 31: Aplikáciu Windows Media Connect možno používať, ale mimo prostredia servera Windows Home Server už nie je podporovaná. Odporúčame inovovať na prehrávač Windows Media Player 11 alebo používať softvér Zune, ktoré ponúkajú najlepšiu správu a prenos obsahu do konzoly Xbox 360.

Ot. č. 32: Ako dosiahnem, aby prehrávač Windows Media Player 11 vysielal do konzoly prúdy údajov vo formátoch MPEG-4 Part 2 a H.264?

Odp. č. 32: Prehrávač Windows Media Player 11 predvolene nepodporuje formáty MPEG-4 Part 2 a H.264. Prvou možnosťou je nainštalovanie dekodéra MP4 DirectShow od tretej strany a import súborov vo formáte MPEG-4 Part 2 a H.264 do knižnice. Keď sa budú súbory nachádzať v knižnici, môžete ich prenášať do konzoly a prehrávať z prehrávača Windows Media Player 11 v počítači. Prípadne môžete všetky súbory mp4 premenovať tak, aby ich prípona názvu súboru bola .avi. Tým prehrávaču Windows Media Player 11 umožníte import týchto súborov do knižnice a ich prehrávanie v konzole Xbox 360. Ak chcete povoliť prehrávanie týchto súborov v počítači, musíte v ňom nainštalovať príslušný dekodér.

Ot. č. 33: V konzole sa nezobrazujú videosúbory zo softvéru Zune. Čo sa stalo?

Odp. č. 33: Skontrolujte, či sa priečinky obsahujúce videá, ktoré chcete zdieľať s konzolou, nachádzajú v zozname monitorovaných priečinkov softvéru Zune.

Ot. č. 34: Zobrazuje sa hlásenie, že na prehratie obsahu sa vyžaduje aktualizácia multimediálneho obsahu. Po prevzatí aktualizácie sa zobrazuje hlásenie „Prevzatie sa nemohlo dokončiť. Skúste to znova neskôr. Body použité na túto transakciu sa už odpočítali z vášho zostatku a neodpočítajú sa znova.“ spolu s kódom chyby 80070005. Môžete to vysvetliť?

Odp. č. 34: Táto chyba sa zobrazí v prípade, že ste aktualizáciu multimediálneho obsahu už prevzali v inej konzole Xbox 360 pomocou toho istého profilu. Pomocou každého profilu môžete aktualizáciu prevziať len v jednej konzole. Toto obmedzenie môžete obísť vytvorením dočasného bezplatného členstva na prevzatie aktualizácie. Po prevzatí budete môcť aktualizáciu používať s ľubovoľným profilom.

Ot. č. 35: Prečo sa zobrazuje hlásenie „Aktualizuje sa obsah. Môže to trvať niekoľko minút. Počkajte, prosím.“, keď prejdem do oblasti videí konzoly Xbox 360?

Odp. č. 35: Metaúdaje obsahu sa musia aktualizovať na podporu skupinovej televízie a herných videí. Po dokončení tohto procesu bude následný prístup do oblasti videí veľmi rýchly. Počas aktualizácie buďte trpezliví a počkajte na aktualizáciu všetkých metaúdajov obsahu.

Ot. č. 36: Aké zmeny týkajúce sa výberu zdroja videí, hudby a obrázkov ste uskutočnili?

Odp. č. 36: Výber zdroja pre každú z týchto oblastí je priradený tlačidlu X. Konzola Xbox 360 si zapamätá naposledy vybratý zdroj a nastaví ho ako predvolený. Takisto bolo z oblasti System (Systém) odstránené pričlenenie počítačov a zoznam všetkých počítačov, ku ktorým sa možno pripojiť, sa zobrazuje priamo v časti Select Source (Vybrať zdroj). Vďaka tomu môžete rýchlo prepínať medzi zdieľanými médiami v prehrávači Windows Media Player 11 a softvéri Zune.

Ot. č. 37: Ako môžem prehrávať hudbu zo zariadení iPhone a iPod Touch?

Odp. č. 37: Zariadenia iPhone a iPod Touch používajú iný mechanizmus ukladania hudby než „tradičné“ zariadenie iPod. Konzola Xbox momentálne nedokáže prehrávať hudbu zo zariadenia iPhone ani iPod Touch. Obrázky uložené v týchto zariadeniach však môžete prehľadávať pomocou oblasti obrázkov na paneli Xbox 360.

Ot. č. 38: Môžem prehrávať videá zo zariadenia iPod?

Odp. č. 38: Konzola Xbox 360 nepodporuje prehrávanie videí zo zariadenia iPod.

Ot. č. 39: Pri pokuse o prehratie obsahu s rýchlosťou 25 alebo 50 snímok za sekundu sa prostredníctvom pripojenia VGA nezobrazuje žiadne video. Prečo?

Odp. č. 39: Týka sa to iba konzol reprodukujúcich obraz v režimoch PAL-50 a PAL-60. Ide o známy problém, keď video s rýchlosťou 25 alebo 50 snímok za sekundu niekedy nemožno zobraziť prostredníctvom pripojenia VGA, pokiaľ ste predtým pripojili konzolu Xbox prostredníctvom výstupu pre komponentné video. Ak chcete problém vyriešiť, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Pripojte konzolu Xbox 360 k zobrazovaciemu zariadeniu pomocou komponentného videokábla.
 2. Vyberte položku Settings (Nastavenia) a potom položku System (Systém).
 3. Vyberte položku Console Settings (Nastavenia konzoly).
 4. Vyberte položku Display (Obraz).
 5. V nastaveniach obrazu vyberte iné rozlíšenie, než je aktuálne nastavené. Ak je napríklad aktuálne nastavené rozlíšenie 720p, zmeňte ho na hodnotu 480p.
 6. Mal by sa zobraziť jazdec a nasledujúce hlásenie:
  „Nastavenia obrazu sa zmenili. Môžete ponechať toto nastavenie alebo vyskúšať iné. Chcete ponechať nové nastavenie? Ak ponecháte nové nastavenie, otestuje sa, či ho televízor podporuje aj pri frekvencii 50 Hz.“ Vyberte položku Yes, keep these settings (Áno, ponechať toto nastavenie).
 7. Potom sa obrazovka otestuje pre výstup 50 Hz. Zobrazí sa jazdec a nasledujúce hlásenie: „Zobrazuje sa obraz pri frekvencii 50 Hz. Vyzerá obraz správne?“ Vyberte položku No (Nie).
  Dôležité: Položku No (Nie) vyberte, aj keď je zobrazenie správne.
 8. Znova pripojte konzolu Xbox prostredníctvom pripojenia VGA. Videá by sa mali prehrávať správne.

Spoločnosť Microsoft sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z používania softvéru, riešení, služieb a školení tretích strán uvedených na lokalite. Akýkoľvek softvér, riešenia, služby a školenia sa poskytujú „tak, ako sú“ a bez záruky, pokiaľ ju neposkytuje oprávnená tretia strana.

Spoločnosť Microsoft poskytuje kontaktné informácie tretích strán preto, aby vám pomohla pri hľadaní technickej podpory. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft nezaručuje presnosť kontaktných informácií tretích strán.

Ďalšia podpora

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Najčastejšie otázky týkajúce sa obrazu a zvuku konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?