Zdieľať túto stránku

Vyhľadanie najlepšieho miesta pre konzolu Xbox 360

Riešenia

Umiestnite konzolu na dobre vetrané, nepreplnené miesto ďalej od ostatných elektronických zariadení. Konzola je skonštruovaná tak, aby sa automaticky vypla v prípade nedostatočnej cirkulácie vzduchu.

Zle vetrané Dobre vetrané
Konzola Xbox 360 je na poličke tesne obklopená obalmi z hier a zrolovaným oblečením, ktoré je položené na napájacom zdroji. Konzola Xbox 360 a zdroj napájania sú na poličke a nie sú v kontakte so žiadnymi predmetmi.

Skôr než premiestnite konzolu, vypnite ju.

Tipy na umiestnenie konzoly Xbox 360

  • Konzolu umiestnite na otvorené miesto s dobrým vetraním. Konzolu neumiestňujte do uzavretého priestoru.

  • Na konzolu, pod ňu ani vedľa nej neukladajte iné elektronické zariadenia.

  • Dbajte na to, aby konzola aj zdroj napájania boli na tvrdom a stabilnom povrchu. Neumiestňujte konzolu na mäkký podklad (napríklad na posteľ, pohovku alebo koberec).

  • Konzolu umiestnite ďalej od zdrojov tepla, napríklad od vetracích otvorov televízorov a elektronických zariadení. Konzolu takisto umiestnite ďalej od vykurovacích ventilátorov a priameho slnečného svetla.

  • Konzolu umiestnite ďalej od zdrojov veľkých vibrácií, ako sú nízkofrekvenčné reproduktory, basové reproduktory a pod.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Vyhľadanie najlepšieho miesta pre konzolu Xbox 360, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku