Vyhľadanie najlepšieho miesta pre konzolu Xbox 360

Riešenia

Umiestnite konzolu na dobre vetrané, nepreplnené miesto ďalej od ostatných elektronických zariadení. Konzola je skonštruovaná tak, aby sa automaticky vypla v prípade nedostatočnej cirkulácie vzduchu.

Zle vetrané Dobre vetrané
Konzola Xbox 360 je na poličke tesne obklopená obalmi z hier a zrolovaným oblečením, ktoré je položené na napájacom zdroji. Konzola Xbox 360 a zdroj napájania sú na poličke a nie sú v kontakte so žiadnymi predmetmi.

Skôr než premiestnite konzolu, vypnite ju.

Tipy na umiestnenie konzoly Xbox 360

  • Konzolu umiestnite na otvorené miesto s dobrým vetraním. Konzolu neumiestňujte do uzavretého priestoru.

  • Na konzolu, pod ňu ani vedľa nej neukladajte iné elektronické zariadenia.

  • Dbajte na to, aby konzola aj zdroj napájania boli na tvrdom a stabilnom povrchu. Neumiestňujte konzolu na mäkký podklad (napríklad na posteľ, pohovku alebo koberec).

  • Konzolu umiestnite ďalej od zdrojov tepla, napríklad od vetracích otvorov televízorov a elektronických zariadení. Konzolu takisto umiestnite ďalej od vykurovacích ventilátorov a priameho slnečného svetla.

  • Konzolu umiestnite ďalej od zdrojov veľkých vibrácií, ako sú nízkofrekvenčné reproduktory, basové reproduktory a pod.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Vyhľadanie najlepšieho miesta pre konzolu Xbox 360, alebo iným problémom?