Problémy s prehrávaním súborov z fotoaparátu alebo prenosného zariadenia na konzole Xbox 360

Prehľad

Po pripojení fotoaparátu alebo iného prenosného multimediálneho zariadenia ku konzole Xbox 360 nemôžete prehrávať obsah ani získať prístup k súborom uloženým v zariadení.

Tento problém sa môže vyskytnúť po splnení niektorej z týchto podmienok:

 • Konzola Xbox 360 nerozpozná pripojené zariadenie. Ukladacie zariadenie vo fotoaparáte alebo prenosnom multimediálnom zariadení napríklad nebolo naformátované použitím systému súborov FAT32.
 • Formát súboru príslušného obsahu vo fotoaparáte alebo prenosnom multimediálnom zariadení nie je kompatibilný s konzolou Xbox 360.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte tieto riešenia. Ak sa pomocou jedného riešenia problém neodstráni, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 1: Overte, či môžete obsah prehrať v samotnom zariadení

Overte, či hudbu, videá alebo obrázky možno správne prehrať vo fotoaparáte alebo inom prenosnom multimediálnom zariadení.

Riešenie č. 2: Prevzatie aktualizácií

Konzola Xbox 360 podporuje niektoré zariadenia, napríklad prehrávače Zune, až po nainštalovaní aktualizácie pre zariadenie. Problém vyriešite tak, že sa prihlásite do svojho profilu v službe Xbox Live a nainštalujete všetky aktualizácie, na ktoré budete vyzvaní.

Riešenie č. 3: Overte, či konzola Xbox 360 „vidí“ prenosné zariadenie

Ak konzola Xbox 360 nerozpozná zariadenie, vyskúšajte tento postup:

 • Overte, či bolo zariadenie naformátované použitím systému súborov FAT32. Na tento účel zobrazte vlastnosti zariadenia. V počítači so systémom Windows 8 postupujte nasledujúcim spôsobom.

Poznámka: Konzola Xbox 360 nedokáže zariadenie naformátovať, preto ho musíte naformátovať v počítači.

  1. Pripojte zariadenie k počítaču.
  2. Naraz stlačte kláves s ikonou systému Windows a kláves R. Otvorí sa dialógové okno Run (Spustiť).
  3. Do poľa Open (Otvoriť) zadajte text diskmgmt.msc a potom stlačte kláves Enter.
Nástroj Správa diskov v systéme Windows zobrazuje pripojené jednotky a ich rozloženie, formát systému súborov, stav, kapacitu a voľné miesto.
 1. V okne Disk Management (Správa diskov) kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie a potom kliknite na položku Properties (Vlastnosti).
 2. Overte, či systém súborov je FAT32. Ak nie je (ale je to napríklad XFAT alebo NTFS), musíte ho znova naformátovať použitím systému súborov FAT32.

Poznámka: Pri formátovaní ukladacieho zariadenia sa vymažú všetky údaje.

 • Konzola Xbox 360 nemusí zariadenie dostatočne napájať. Ak zariadenie používa sieťový napájací adaptér, po pripojení zariadenia ku konzole Xbox 360 pravdepodobne budete musieť napájací adaptér zapojiť.

Riešenie č. 4: Overte, či je obsah kompatibilný s konzolou Xbox 360

Ak chcete overiť, či je obsah kompatibilný s konzolou Xbox 360, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Overte, či zvukový alebo obrazový súbor nie je chránený technológiou DRM (Správa digitálnych prístupových práv). Zariadenie možno nedokáže prenášať chránený obsah do konzoly Xbox 360. Ďalšie informácie nájdete v časti Windows Media Player DRM: najčastejšie otázky.
 2. Skontrolujte, či sú súbory v kompatibilnom formáte. Ďalšie informácie nájdete v článku Najčastejšie otázky týkajúce sa obrazu a zvuku konzoly Xbox 360.

  Poznámka: Ak používate zariadenie Apple iPod, pozrite si časť Ďalšie informácie uvedenú nižšie.

 3. Ak sú súbory kompatibilné s konzolou Xbox 360, ale neprehrávajú sa, pripojte zariadenie k inému portu USB na konzole Xbox 360.

Niektoré zariadenia pripojené ku konzole neprehrávajú obsah. Ak ste problém nevyriešili pomocou žiadneho z krokov uvedených vyššie, vyskúšajte iné zariadenie.

Ďalšie informácie

Ak chcete prehrávať nechránené súbory s pokročilým kódovaním zvuku (AAC) prostredníctvom hudobného prehrávača iPod alebo iného zariadenia, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Na domovskej obrazovke konzoly Xbox vyberte položku apps (aplikácie) a potom položku Search Apps (Vyhľadať aplikácie).
 2. Vyberte položku show me (zobraziť) a potom položku all media (všetky médiá).
 3. Vyhľadajte text Optional Media Update (Voliteľná aktualizácia multimediálneho obsahu).
 4. Vyberte položku extras (doplnky) a potom položku Optional Media Update (Voliteľná aktualizácia multimediálneho obsahu).
 5. Vyberte položku download (prevziať) a potom položku Confirm Download (Potvrdiť prevzatie).
 6. Skúste obsah znova prehrať.

Nechránené zvukové súbory AAC môžete teraz počúvať samostatne alebo v zoznamoch skladieb MP3 a WMA z týchto zariadení:

 • iPod,
 • prenosný zvukový prehrávač,
 • pevný disk pre Xbox 360,
 • pamäťové zariadenie USB flash.

Poznámky

 • Ak chcete počúvať hudbu pri hraní hier pre konzolu Xbox 360, môžete ku konzole Xbox 360 pripojiť prenosný prehrávač hudby. Konzola Xbox 360 však nepodporuje všetky hudobné formáty ani všetky prenosné prehrávače hudby. Hudbu chránenú autorskými právami nemôžete prehrávať z niektorých služieb, napríklad zo služby Apple iTunes. Ak chcete zo zariadenia Apple iPod prehrávať nechránenú hudbu vo formáte AAC, pomocou zlatého členstva Xbox Live prevezmite zo služby Xbox Live voliteľnú aktualizáciu multimediálneho obsahu. (Pozrite si článok Počúvanie hudby pomocou konzoly Xbox 360.)
 • Pre každý profil hráča môžete kodek AAC prevziať a nainštalovať len raz. Uvažujte napríklad nad týmto scenárom:
  1. Pomocou svojho profilu hráča prevezmete a nainštalujete kodek AAC vo svojej konzole Xbox.
  2. Potom pomocou svojho profilu hráča prevezmete a nainštalujete kodek AAC v priateľovej konzole.

V tomto scenári nemusí kodek AAC v priateľovej konzole fungovať podľa očakávania. Môže sa zobraziť toto chybové hlásenie:

Nemožno prevziať – voliteľná podpora pre iPod

Kód stavu: 8007005

 • Zariadenie iPod nemôže prenášať videá do konzoly Xbox 360, pretože používa patentovaný formát videa. Zo zariadenia iPod však môžete prehrávať niektoré hudobné súbory.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Problémy s prehrávaním súborov z fotoaparátu alebo prenosného zariadenia na konzole Xbox 360, alebo iným problémom?