Starostlivosť o konzolu a disky s hrami

Prehľad

Konzolu a disky s hrami udržujte čisté a náležite s nimi manipulujte, aby ste predĺžili ich životnosť.

VAROVANIE Riziká pri oprave: otvorenie a/alebo oprava zariadenia môžu spôsobiť elektrický šok, poškodenie zariadenia, požiar, poranenia a iné nebezpečenstvá. Spoločnosť Microsoft odporúča,aby ste na opravy zariadenia vyhľadali odborníka a aby ste pri opravách, ktoré vykonávate vy sami, postupovali opatrne.

Starostlivosť o konzolu

 • Pred čistením konzolu odpojte.
 • Povrch pod konzolou Xbox 360 udržiavajte v čistote občasným utieraním suchou handričkou.
 • Zabráňte padaniu predmetov do vetracích otvorov.
 • Čistite len povrch konzoly Xbox 360. Používajte len SUCHÚ a mäkkú handričku. NEPOUŽÍVAJTE žiadny čistiaci prostriedok. Pri čistení konzoly Xbox 360 postupujte podľa týchto pokynov:
  • Odpojte konzolu Xbox 360 z elektrickej zásuvky.
  • Čistite len povrch konzoly Xbox 360. Skontrolujte, či do vetracích otvorov nezapadli žiadne predmety.
  • Používajte len suchú handričku. Nepoužívajte drsné hubky, čistiace prostriedky, prášky na pranie, rozpúšťadlá ani iné tekuté alebo aerosólové čističe. (Medzi rozpúšťadlá patrí alkohol, benzín, riedidlo alebo benzén.)

  Poznámka: Nepoužívajte čistiace prostriedky na šošovky lasera ani podobné produkty. Spoločnosť Microsoft nezisťovala účinok týchto produktov na konzolu Xbox 360. Odporúča sa, aby ste pri čistení konzoly Xbox 360 nepoužívali žiadne čistiace prostriedky.

Starostlivosť o disky s hrami

Ochrana pred poškodením disku

Ak je disk s hrou špinavý alebo poškrabaný, konzola ho nemusí prehrať. Poškodeniu diskov môžete zabrániť podľa nasledujúcich tipov:

Pred premiestňovaním konzoly z nej vždy vyberte disk, aby ste zabránili jeho poškrabaniu. Konzolu nepremiestňujte počas hrania, sledovania obsahu disku DVD, ani ak sa disk točí.
Disky s hrami označujte len pomocou schváleného popisovača diskov CD. Nepoužívajte lepiacu pásku ani nálepky.
Čistenie disku
 1. Disk držte za okraje bez dotýkania sa horného a dolného povrchu.
 2. Použitím jemnej, čistej a mierne navlhčenej handričky zľahka utierajte disk od stredu k okrajom.

Poznámka: Disk čistite IBA vodou.

Opatrenia týkajúce sa čelného krytu

Súčasťou pôvodnej konzoly Xbox 360 je snímateľný čelný kryt. V tejto časti nájdete niekoľko tipov na sňatie čelného krytu.

Tlačidlo napájania

Pri snímaní čelného krytu dávajte pozor, aby ste nestlačili tlačidlo napájania do inej než zvyčajnej polohy. Ak tlačidlo príliš zatlačíte, nemusí sa vrátiť do pôvodnej polohy. Pri snímaní čelného krytu a manipulácii s konzolou bez čelného krytu buďte opatrní. Ak potrebujete čelný kryt sňať, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Zo zadnej strany konzoly odpojte napájací kábel a káble A/V.
 1. Dajte konzolu do vodorovnej polohy, ako napríklad prehrávač diskov DVD.
 2. Držte konzolu pevne, zatlačte palcami na čelný kryt a oddeľte kryt od konzoly.

Poznámka: Na sňatie čelného krytu budete musieť použiť určitú silu.

Kryt portu USB

V určitých situáciách sa nálepka so sériovým číslom, ktorá sa nachádza v priehlbine portu USB, môže prilepiť na kryt portu USB. Ak sa vyskytne takýto problém, snímte čelný kryt a zatlačením na nálepku ju zarovnajte s povrchom konzoly.

Poškodený alebo chybný čelný kryt

V určitých situáciách sa môže časť čelného krytu zlomiť. Tento problém sa môže vyskytnúť v prípade, ak sa s konzolou nesprávne zaobchádza alebo ak je čelný kryt chybný. Medzi časti, ktoré sa zvyknú poškodiť, patrí kryt otvoru na pamäťovú jednotku alebo svorky na zadnej strane konzoly. Pri snímaní alebo nasadzovaní čelného krytu dávajte pozor.

Ak sa obávate, že čelný kryt konzoly Xbox 360 je poškodený, obráťte sa na podporu pre Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Starostlivosť o konzolu a disky s hrami, alebo iným problémom?