Zdieľať túto stránku

Kontrola zdroja napájania konzoly Xbox 360

Problémy s konzolou Xbox 360 možno niekedy vyriešiť kontrolou, či sú konektory zdroja napájania pevne pripojené. Vyskúšajte tieto kroky v nasledujúcom poradí:

  1. Vypnite konzolu.
  2. Odpojte napájací kábel zo zadnej strany konzoly.
  3. Odpojte zdroj napájania z elektrickej zásuvky a potom zo zdroja napájania odpojte krátky kábel.
Obrázok zobrazuje prívodný kábel odpojený zo zadnej strany konzoly Xbox 360 S, napájací zdroj odpojený z elektrickej zásuvky a krátky kábel odpojený zo zdroja napájania. Obrázok zobrazuje prívodný kábel odpojený zo zadnej strany konzoly Xbox 360 E, napájací zdroj odpojený z elektrickej zásuvky a krátky kábel odpojený zo zdroja napájania.
  1. Zapojte napájací kábel späť do konzoly a potom späť do elektrickej zásuvky a zdroja napájania.
Obrázok zobrazuje prívodný kábel pripojený do zadnej strany konzoly Xbox 360 S, napájací zdroj pripojený do elektrickej zásuvky a krátky kábel pripojený do zdroja napájania. Obrázok zobrazuje prívodný kábel pripojený do zadnej strany konzoly Xbox 360 E, napájací zdroj pripojený do elektrickej zásuvky a krátky kábel pripojený do zdroja napájania.
  1. Dbajte na to, aby boli všetky tri konektory zdroja napájania pripojené na doraz.
  2. Zapnite konzolu a skontrolujte indikátor na zdroji napájania.

Skontrolujte indikátor na napájacom zdroji

Indikátor svieti na zeleno alebo oranžovo: Zdroj napájania funguje. Ak sa konzola nezapne, vyskúšajte riešenie problému s chýbajúcim napájaním konzoly Xbox 360.

Blikajúci oranžový, svietiaci červený alebo vypnutý indikátor: Zdroj napájania možno treba vymeniť. Vyskúšajte nasledujúce riešenia:

  1. Zapojte zdroj napájania konzoly do inej elektrickej zásuvky. Nepoužívajte prepäťovú ochranu.
  2. Ak indikátor na zdroji napájania svieti na červeno alebo bliká na oranžovo, odpojte zdroj napájania a nechajte ho 30 minút chladnúť. Potom zapojte zdroj napájania späť do zásuvky.

Ak indikátor na zdroji napájania naďalej bliká na oranžovo, svieti na červeno alebo vôbec nesvieti, zdroj napájania treba vymeniť. Náhradný zdroj napájania konzoly Xbox 360 si môžete objednať zo servisného strediska Xbox online. Výmena zdroja napájania, na ktorý sa vzťahuje záruka, vyžaduje registráciu konzoly. (Záruka na zdroj napájania je rovnaká ako záruka na konzolu.)

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Kontrola zdroja napájania konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku