Riešenie problémov so zobrazovaním na konzole Xbox 360

Prehľad

Pri hraní hier alebo používaní aplikácií na konzole Xbox 360 sa môžu vyskytnúť tieto problémy:

 • Jednotlivé pixle vyzerajú poškodené.
 • Tvary sú skreslené. Zobrazujú sa náhodné mnohouholníky, natiahnuté objekty alebo dlhé čiary.
 • Grafické objekty sú zdeformované alebo sa nezobrazujú správne.
 • V strede obrazovky sa objavujú zhluky zelených alebo fialových pixlov.

Poznámka Ak obrazovka mrzne alebo konzola prestane reagovať, prečítajte si časť Riešenie problému s nereagujúcou obrazovkou konzoly Xbox 360.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Riešenie č. 1: Vyčistite disk

Ak máte problém s konkrétnou hrou alebo diskom DVD, vyskúšajte disk vyčistiť. (Prejdite na stránku Starostlivosť o konzolu a disky s hrami.) Vyskúšajte tiež, či sa problém vyskytuje aj pri iných hrách alebo diskoch.

Riešenie č. 2: Skontrolujte AV kábel.

 1. Vypnite konzolu.
 2. Odpojte AV kábel zo zadnej časti konzoly a potom ho znova pripojte.
 3. Zapnite konzolu a skontrolujte, či problém s obrazovkou pretrváva.

Ak problém pretrváva, skontrolujte, či používate správny AV kábel a nastavenia obrazovky konzoly.

Poznámka Ak používate systém pozostávajúci z viacerých súčastí, pripojte konzolu priamo k televízoru, aby ste riešenie problémov zjednodušili.

Riešenie č. 3: Vybratie pevného disku

Ak sa problém vyskytuje iba pri diskoch s hrami, vyskúšajte dočasne vybrať pevný disk. Ak konzola Xbox 360 nemá pevný disk, prejdite na nasledujúce riešenie.

Vybratie pevného disku z konzoly Xbox 360 S

 1. Vypnite konzolu.
 2. Umiestnite konzolu do vodorovnej polohy.
 3. Na pravej strane konzoly vyhľadajte uvoľňovacie tlačidlo krytu jednotky pevného disku. Nachádza sa v blízkosti zadnej strany konzoly.
 4. Posuňte uvoľňovacie tlačidlo smerom k prednej strane konzoly a potiahnutím otvorte dvierka jednotky pevného disku.
Ruka otvára kryt pevného disku na konzole Xbox 360 E.
 1. Pevný disk vyberte potiahnutím za uško.
Ruka vkladá pevný disk do otvoru na pevný disk na konzole Xbox 360 E.
 1. Vráťte kryt pevného disku na miesto.
 2. Zapnite konzolu.
 3. Vyskúšajte prehrať disk s hrou.

Vybratie pevného disku z pôvodnej konzoly Xbox 360

Poznámka: Niektoré konzoly Xbox 360 neobsahujú pevný disk.

 1. Vypnite konzolu.
 2. Vyhľadajte pevný disk na vrchnej strane konzoly (alebo na ľavej strane podľa toho, ako je konzola otočená).
Šípka smeruje k pevnému disku na pôvodnej konzole Xbox 360.
 1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na pevnom disku.
Šípka smeruje k tlačidlu uvoľnenia pevného disku na pôvodnej konzole Xbox 360.
 1. Vytiahnite pevný disk z konzoly.
 2. Zapnite konzolu.
 3. Vyskúšajte prehrať disk s hrou.

Ak sa tým problém vyrieši, znova pripojte pevný disk a prejdite na riešenie č. 5.

Riešenie č. 4: Odpojte pamäťové jednotky alebo disky USB flash

 1. Vypnite konzolu Xbox.
 2. Odpojte všetky pamäťové jednotky Xbox alebo disky USB flash pripojené ku konzole.
 3. Zapnite konzolu.
 4. Skúste si zahrať hru.
 5. Ak sa tým problém vyrieši, znova pripojte pamäťovú jednotku alebo disk flash a prejdite na riešenie č. 5.

Riešenie č. 5: Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému

Niektoré problémy s konzolou možno vyriešiť vymazaním vyrovnávacej pamäte systému.

Riešenie č. 6: Vyskúšajte iný kábel alebo televízor.

AV kábel si na otestovanie skúste požičať od priateľa. Ak použitím iného AV káblu problém nevyriešite, skúste konzolu pripojiť k inému televízoru.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov so zobrazovaním na konzole Xbox 360, alebo iným problémom?