Pripojenie konzoly Xbox 360 k zvukovému systému

Prehľad

Ak chcete zistiť, ako pripojiť konzolu Xbox 360 E, Xbox 360 S alebo pôvodnú konzolu Xbox 360 k zvukovému systému, prečítajte si informácie uvedené nižšie.

Poznámka: Ak pomocou kábla HDMI pripojíte konzolu priamo k televízoru, na pripojenie k zvukovému systému budete potrebovať nasledujúce položky:

 • Konzola Xbox 360 E:
  Štandardný stereofónny zvukový kábel na priame pripojenie televízora k zvukovému systému. Požiadavky na kábel sa líšia v závislosti od výrobcu. Podrobné informácie o reprodukcii zvuku z externého zdroja nájdete v príručke k televízoru.
 • Konzola Xbox 360 S:
  • digitálny zvukový kábel (S/PDIF alebo TOSLINK)
   -alebo-
  • štandardný stereofónny zvukový kábel a zvukový adaptér HDMI.
   Poznámka: Konzola Xbox 360 S má vstavaný port S/PDIF (optický zvukový) pre digitálny zvukový kábel. Zvukový adaptér HDMI je voliteľný (ak ho váš systém vyžaduje).
 • Pôvodná konzola Xbox 360:
  • digitálny zvukový kábel (S/PDIF alebo TOSLINK) a zvukový adaptér HDMI
   -alebo-
  • štandardný stereofónny zvukový kábel a zvukový adaptér HDMI.

Na tejto stránke

Konzola Xbox 360 E

Ak chcete pri používaní konzoly Xbox 360 E dosiahnuť stereofónny zvuk, musíte televízor pripojiť k zvukovému systému. Postupujte takto:

Obrázok zobrazuje kábel HDMI prepájajúci konzolu Xbox 360 E s televízorom a štandardný stereofónny zvukový kábel prepájajúci televízor so stereofónnym systémom.
 1. Ak chcete prenášať obraz, nechajte kábel HDMI pripojený k televízoru.
 2. Jeden koniec štandardného stereofónneho zvukového kábla odporúčaného výrobcom televízora pripojte k výstupnému portu na televízore.
 3. Druhý koniec kábla pripojte k portu zvukového vstupu na prijímači.

Konzola Xbox 360 S

 • Pripojenie konzoly k zvukovému systému pomocou digitálneho zvukového kábla, keď je pripojená k televízoru pomocou kábla HDMI:
Obrázok zobrazuje kábel HDMI prepájajúci konzolu Xbox 360 S s televízorom a digitálny zvukový kábel prepájajúci konzolu so stereofónnym systémom.
 1. Ak chcete prenášať obraz, nechajte kábel HDMI pripojený k televízoru.
 2. Pripojte jeden koniec digitálneho zvukového kábla k portu S/PDIF (optický zvukový) na konzole.
 3. Druhý koniec digitálneho zvukového kábla pripojte k vstupu digitálneho zvuku na prijímači.
 • Pripojenie konzoly k zvukovému systému, keď je pripojená k televízoru pomocou kábla AV:
Obrázok zobrazuje kábel A/V prepájajúci konzolu Xbox 360 S s televízorom a digitálny zvukový kábel prepájajúci konzolu so stereofónnym systémom.
 1. Ak chcete prenášať obraz, nechajte kábel AV pripojený k televízoru alebo monitoru.
 2. Odpojte zvukové konektory od televízora alebo monitora.
 3. Pripojte jeden koniec digitálneho zvukového kábla k portu S/PDIF (optický zvukový) na konzole.
 4. Druhý koniec digitálneho zvukového kábla pripojte k vstupu digitálneho zvuku na prijímači.

Pôvodná konzola Xbox 360

 • Pripojenie konzoly k zvukovému systému, keď je pripojená k televízoru pomocou kábla HDMI:
Digitálny zvukový kábel smerujúci k príslušnému portu na zvukovom adaptéri HDMI.
 1. Ak chcete prenášať obraz, nechajte kábel HDMI pripojený k televízoru alebo monitoru.
 2. Pripojte zvukový adaptér HDMI k portu AV na konzole.
 3. Pripojte jeden koniec digitálneho zvukového kábla k zvukovému adaptéru HDMI.
 4. Druhý koniec digitálneho zvukového kábla pripojte k vstupu digitálneho zvuku na prijímači.
 • Pripojenie konzoly k zvukovému systému, keď je pripojená k televízoru pomocou kábla AV:
Digitálny zvukový kábel smerujúci k portu TOSLINK na kábli AV
 1. Ak chcete prenášať obraz, nechajte kábel AV pripojený k televízoru alebo monitoru.
 2. Odpojte zvukové konektory od televízora alebo monitora.
 3. Pripojte jeden koniec digitálneho zvukového kábla k portu TOSLINK na kábli AV.
 4. Druhý koniec digitálneho zvukového kábla pripojte k vstupu digitálneho zvuku na prijímači.

Pripojte sa k zvukovému systému pomocou štandardného stereofónneho zvukového kábla

Pripojenie k zvukovému systému pomocou štandardného stereofónneho zvukového kábla je rovnaké bez ohľadu na to, aký typ konzoly Xbox používate. Postupujte takto:

Biely a červený konektor na stereofónnom zvukovom kábli smerujú do príslušných portov na zvukovom adaptéri HDMI.
 1. Ak chcete prenášať obraz, nechajte kábel HDMI pripojený k televízoru.
 2. Pripojte zvukový adaptér HDMI k portu AV na konzole.
 3. Zapojte biely a červený konektor na stereofónnom zvukovom kábli do príslušných portov na zvukovom adaptéri HDMI.
 4. Konektory na druhom konci stereofónneho zvukového kábla pripojte k stereofónnym vstupným portom na prijímači.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pripojenie konzoly Xbox 360 k zvukovému systému, alebo iným problémom?