Spôsob pripojenia viacerých konzol Xbox 360 pomocou systémového prepojenia

Prehľad

Herné systémové prepojenie je druh hry pre viacerých hráčov, ktoré umožňuje pripojiť dve konzoly Xbox 360 pomocou kábla, prípadne až 16 konzol cez sieť. S prepojenými konzolami môžu viacerí hráči hrať tú istú hru. Tento typ hry pre viacerých hráčov sa líši od hry pre viacerých hráčov na rozdelenej obrazovke, pri ktorej sú všetci hráči pripojení k tej istej konzole.

Tento článok popisuje, ako možno prepojiť dve alebo viac konzol Xbox 360, aby ste mohli hrať jednu hru na viacerých konzolách (hranie s využitím systémového prepojenia).

Poznámka: Súčasťou herného systémového prepojenia môžu byť pôvodné konzoly Xbox 360 aj konzoly Xbox 360 S.

Riešenia

Čo potrebujete

Skôr než nainštalujete systémové prepojenie, musia mať:

 • Hra pre konzolu Xbox 360, ktorá podporuje herné systémové prepojenie

  Tip: Na zadnej strane obalu hry vyhľadajte ikonu herného systémového prepojenia a príslušné informácie. Informácie na obale hry alebo v príručke vám prezradia, koľko hráčov môže hrať zápas s využitím systémového prepojenia pre príslušnú hru.

 • Herný disk tej istej hry pre každú konzolu s rovnakou verziou hry, mapami a nainštalovanými kritickými aktualizáciami
 • Televízor alebo monitor pre každú konzolu
 • Kábel systémového prepojenia alebo prekrížený kábel pre každú konzolu, rozbočovač alebo prepínač siete Ethernet s dostatočným počtom otvorených portov na pripojenie konzol dohromady, prípadne adaptér bezdrôtovej siete pre každú konzolu.

Spôsob č. 1: Pripojenie dvoch konzol Xbox 360 dohromady (káblové pripojenie)

 1. Vypnite obe konzoly.
 2. Pripojte jeden kábel systémového prepojenia alebo prekrížený kábel Ethernet do portu Ethernet na zadnej strane každej konzoly, čím sa prepoja obe konzoly.
  • Na konzole Xbox 360 E sa port Ethernet nachádza pod portom Aux.
Obrázok zadnej strany konzoly Xbox 360 E s označenými portami
  • Na konzole Xbox 360 S sa port Ethernet nachádza pod portom Aux.
Obrázok zadnej strany konzoly Xbox 360 S s označenými portami
  • Na pôvodnej konzole Xbox 360 sa port Ethernet nachádza vedľa portu AV.
Port Ethernet na zadnej strane pôvodnej konzoly Xbox 360.
 1. Pripojte každú konzolu Xbox 360 k samostatnému televízoru alebo monitoru.
Obrázok znázorňuje dve konzoly Xbox a televízory vedľa seba. Konzoly sú prepojené medzi sebou a každá samostatne do televízora.

Zapnite obe konzoly a postupujte podľa herných pokynov na hranie hry s využitím systémového prepojenia.

Poznámka: Pri hre využívajúcej systémové prepojenie musia mať obe konzoly rovnakú hru, verziu hry, mapy a nainštalované kritické aktualizácie.

Spôsob č. 2: Pripojenie viac ako dvoch konzol dohromady (káblové pripojenie)

Obrázok znázorňuje tri konzoly Xbox pripojené k smerovaču a každú zvlášť do jednotlivých televízorov.

Na pripojenie viac ako dvoch konzol dohromady potrebujete sieťové zariadenie, ako napríklad sieťový rozbočovač, prepínač alebo smerovač. Postup pripojenia konzol:

 1. Vypnite konzoly.
 2. Každú konzolu pripojte k samostatnému televízoru alebo monitoru.
 3. Pripojte každú konzolu k sieťovému zariadeniu (rozbočovač, prepínač alebo smerovač) pomocou krížového kábla Ethernet.
 4. Zapnite sieťové zariadenie a potom zapnite konzoly.
 5. Postupujte podľa herných pokynov a začnite hru s využitím systémového prepojenia.

Spôsob č. 3: Pripojenie dvoch až štyroch konzol dohromady (bezdrôtové pripojenie)

Môžete pripojiť dve až štyri konzoly Xbox 360 dohromady na hru s využitím systémového prepojenia, a to pomocou adaptérov bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360, prípadne pomocou modulu bezdrôtovej siete zabudovaného v konzole Xbox 360 S alebo Xbox 360 E. Každý adaptér bezdrôtovej siete pre konzolu komunikuje s ostatnými adaptérmi. Na vytvorenie tohto typu prepojenia sa nevyžaduje internetové pripojenie, pričom pripojenie medzi jednotlivými konzolami je obyčajne dočasné.

Poznámka: Nemôžete kombinovať bezdrôtové a káblové pripojenia v rámci tej istej konfigurácie herného systémového prepojenia.

 1. Vypnite konzoly.
 2. Pripojte adaptér bezdrôtovej siete do každej pôvodnej konzoly Xbox 360 a skontrolujte, či je adaptér nainštalovaný a nastavený.
  Poznámka: Konzoly Xbox 360 S a Xbox 360 E obsahujú zabudovaný modul bezdrôtového pripojenia a nevyžadujú adaptér bezdrôtovej siete.
Šípka zvýrazňuje pripojenie adaptéra bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360 do pôvodnej konzoly Xbox 360 pomocou portu Ethernet.

  Informácie o inštalácii adaptéra bezdrôtovej siete nájdete v časti Riešenie problému s pripojením konzoly Xbox 360 k bezdrôtovej sieti.

 1. Zapnite všetky konzoly.
 2. Vytvorte prepojenie medzi konzolami. Postupujte takto:
  1. Prejdite do ponuky Settings a vyberte položku System.
  2. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
   • Ak používate najnovšiu verziu panela:
    1. Na obrazovke Available Networks vyberte položku Advanced Settings.
    2. Vyberte položku Create Ad-Hoc Network.
    3. Zadajte požadovaný názov bezdrôtovej siete a potom vyberte položku Done.

     Teraz ste vytvorili bezdrôtovú sieť ad-hoc. Každý hráč sa môže zo svojej konzoly pripojiť k tejto sieti výberom názvu bezdrôtovej siete, ktorý ste vytvorili na obrazovke Available Network .

    4. Ak používate staršiu verziu panela Xbox, vyberte položku Configure Network. Potom postupujte podľa týchto krokov:
     1. Na karte Basic Settings vyberte položku Wireless Mode.
  Na obrazovke Configure Network (Konfigurovať sieť) je vybratá karta Basic Settings (Základné nastavenia) so zvýraznenými podrobnosťami ponuky IP Settings (Nastavenia protokolu IP).
      1. Vyberte položku Scan for Networks.
      2. Vyberte položku Create Ad-Hoc Network, zadajte požadovaný názov bezdrôtovej siete a potom vyberte položku Done.
      3. Zatvorte obrazovku System Settings.

       Každý hráč sa môže pripojiť k tejto sieti výberom položky Scan for Networks a potom výberom bezdrôtovej siete, ktorú ste vytvorili.

  1. Postupujte podľa herných pokynov a začnite hru s využitím systémového prepojenia.

  Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

  Áno
  Nie

  Ďakujeme za vaše pripomienky

  Ďakujeme za vašu odozvu.

  Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
  Získanie pomoci od komunity
  Ambassador chat image
  Konverzácia s veľvyslancom
  Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

  Poskytnutie pripomienok k tejto téme

  255 zostávajúcich znakov.
  V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
  Získanie pomoci od komunity
  Ambassador chat image
  Konverzácia s veľvyslancom
  Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

  Kontakt

  Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Spôsob pripojenia viacerých konzol Xbox 360 pomocou systémového prepojenia, alebo iným problémom?