Postup pripojenia konzoly Xbox 360 S alebo pôvodnej konzoly Xbox 360 k televíznemu prijímaču

Konzola Xbox 360 podporuje rôzne typy káblov. Získajte informácie o pripojení konzoly k televízoru s vysokým alebo štandardným rozlíšením pomocou rôznych káblov.

Dôležitá poznámka: Tento článok sa vzťahuje len na pôvodnú konzolu Xbox 360 a konzolu Xbox 360 S. Informácie o pripojení konzoly Xbox 360 E k televízoru nájdete v článku Postup pripojenia konzoly Xbox 360 E k TV prijímaču.

Nákres kábla HDMI pre konzolu Xbox 360
Kábel HDMI pre konzolu Xbox 360
Nákres komponentného HD AV kábla pre Xbox 360
Komponentný HD AV kábel pre Xbox 360
Nákres VGA HD AV kábla pre Xbox 360
VGA HD AV kábel pre Xbox 360
Nákres kompozitného AV kábla pre Xbox 360
Kompozitný AV kábel pre Xbox 360

Pripojenie

Pripojenie konzoly Xbox 360: pomocou kábla HDMI pre konzolu Xbox 360

Kábel HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je najbežnejší kábel, ktorý sa používa na prepojenie s televízormi HDTV a monitormi s vysokým rozlíšením. Niektoré pôvodné konzoly Xbox 360 nemajú port HDMI.

Obrázok zobrazuje jeden koniec kábla HDMI pre konzolu Xbox 360 zapojený do zadnej časti konzoly Xbox 360 a druhý do televízora.
 1. Pripojte kábel HDMI k portu HDMI.
 2. Druhý koniec kábla HDMI zapojte do vstupu HDMI na televízore HDTV alebo monitore.
 3. Zapnite televízor a konzolu.

Poznámky

 • Ak sa po zapnutí televízora a konzoly nezobrazí panel Xbox, možno budete musieť vybrať obrazový vstup.
 • Konzola automaticky použije predvolené nastavenia obrazu. Ak chcete zlepšiť kvalitu zobrazeného obrazu, môžete zmeniť nastavenia v konzole.

Pripojenie konzoly Xbox 360: komponentný kábel HD AV pre konzolu Xbox 360

Komponentný HD AV kábel pre Xbox 360 sa dodáva spoločne s niektorými konzolami Xbox 360. Pracuje s televízormi a monitormi s vysokým aj štandardným rozlíšením.

Nákres komponentného HD AV kábla pre Xbox 360
 1. Nastavte prepínač na konektore AV podľa svojho televízora alebo monitora:
  • Vysoké rozlíšenie: Nastavte možnosť HDTV.
  • Štandardné rozlíšenie: Nastavte možnosť TV.

  Poznámka: Prepínač nastavte na možnosť HDTV, len ak televízor alebo monitor podporuje rozlíšenie obrazovky 480p alebo vyššie.

Obrázok zobrazuje jeden koniec komponentného HD AV kábla pre Xbox 360 zapojený do zadnej časti konzoly Xbox 360 a druhý do príslušných vstupných konektorov na televízore.
 1. Konektory na komponentnom kábli HD AV zapojte do príslušných farebných vstupných konektorov na televízore. Ak má kábel žltý kompozitný obrazový konektor RCA, nezapájajte ho do televízora s vysokým rozlíšením.

  Poznámka: Ak chcete pripojiť štandardný televízor, použite len žltý, červený a biely konektor. Nepoužívajte ostatné konektory.

 2. Zapojte konektor AV na komponentnom kábli HD AV do portu AV na konzole.
 3. Zapnite televízor a konzolu.

Poznámky

 • Ak sa po zapnutí televízora a konzoly nezobrazí panel Xbox, možno budete musieť vybrať obrazový vstup.
 • Konzola automaticky použije predvolené nastavenia obrazu. Ak chcete zlepšiť kvalitu zobrazeného obrazu, môžete zmeniť nastavenia v konzole.

Pripojenie konzoly Xbox 360: pomocou VGA HD AV kábla pre Xbox 360

VGA HD AV kábel pre Xbox 360 sa zvyčajne nedodáva spoločne s konzolami Xbox 360. Ak obrazovka vyžaduje tento kábel, musíte si ho zakúpiť samostatne. Ak už kábel máte, ale obrazovka nemá port VGA, môžete si zakúpiť adaptér.

Obrázok zobrazuje jeden koniec VGA HD AV kábla pre Xbox 360 zapojený do zadnej časti konzoly Xbox 360 a druhý do príslušných vstupných konektorov na televízore.
 1. Pripojte konektor AV na kábli VGA k portu AV na konzole.
 2. Pripojte konektor VGA na kábli VGA k portu VGA na televízore HDTV alebo monitore.
 3. Zapojte ľavý a pravý (biely a červený) zvukový konektor na kábli VGA do zvukového portu na monitore.
 4. Zapnite televízor a konzolu.

Poznámky

 • Ak sa po zapnutí televízora a konzoly nezobrazí panel Xbox, možno budete musieť vybrať obrazový vstup.
 • Konzola automaticky použije predvolené nastavenia obrazu. Ak chcete zlepšiť kvalitu zobrazeného obrazu, môžete zmeniť nastavenia v konzole.

Pripojenie konzoly Xbox 360: pomocou kompozitného AV kábla pre Xbox 360

Kompozitný AV kábel pre Xbox 360 používajte s televízorom alebo monitorom so štandardným rozlíšením. Tento kábel nepodporuje obrazovky s vysokým rozlíšením.

Obrázok zobrazuje jeden koniec kompozitného AV kábla pre Xbox 360 zapojený do zadnej časti konzoly Xbox 360 a druhý do príslušných vstupných konektorov na televízore.
 1. Pripojte konektor AV k portu AV na konzole.
 2. Vyhľadajte porty AV na televízore alebo monitore. Farebne označené konektory na kompozitnom kábli AV zapojte do príslušných portov na televízore nasledujúcim spôsobom:

  Žltý = kompozitný obraz
  Červený = pravý kanál analógového zvuku
  Biely = ľavý kanál analógového zvuku

  Poznámka: Monofónne televízory majú len jeden zvukový konektor. Do takého televízora zapojte červený alebo biely konektor.

 3. Zapnite televízor a konzolu.

Adaptér SCART (iba pre Spojené kráľovstvo, Európu, Austráliu a Nový Zéland)

Obrázok adaptéra SCART
 1. Zapojte konektory AV do príslušných farebne označených portov na adaptéri SCART.
 2. Zapojte kábel AV a adaptér SCART do voľného portu pripojenia SCART.
 3. Zapnite televízor alebo konzolu.

Poznámky

 • Ak sa po zapnutí televízora a konzoly nezobrazí panel Xbox, možno budete musieť vybrať obrazový vstup.
 • Konzola automaticky použije predvolené nastavenia obrazu. Ak chcete zlepšiť kvalitu zobrazeného obrazu, môžete zmeniť nastavenia v konzole.

What are other users saying about these topics?

To see what other users are saying about these topics, or to ask your own questions, go to our Xbox Support Forums and view the following conversations:

Obsah fór podpory služby Xbox je k dispozícii iba v angličtine. Ak chcete obsah fór podpory služby Xbox preložiť do iného jazyka, prilepte adresu URL do prekladacieho nástroja online, napríklad do programu Bing Translator.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Postup pripojenia konzoly Xbox 360 S alebo pôvodnej konzoly Xbox 360 k televíznemu prijímaču, alebo iným problémom?