Zdieľať túto stránku

Postup pripojenia konzoly Xbox 360 E k TV prijímaču

Získajte informácie o pripojení konzoly Xbox 360 E k televízorom a monitorom s vysokým alebo štandardným rozlíšením.

Poznámka: Tento článok sa vzťahuje len na konzolu Xbox 360 E. Informácie o pripojení iných konzol Xbox nájdete v článku Pripojenie konzoly Xbox 360 S alebo pôvodnej konzoly Xbox 360 k televízoru.

Pripojenie

Pripojenie konzoly Xbox 360 E: pomocou kábla HDMI pre konzolu Xbox 360

Nákres kábla HDMI pre konzolu Xbox 360
Kábel HDMI pre konzolu Xbox 360

Kábel HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je najbežnejší kábel, ktorý sa používa na prepojenie s televízormi HDTV a monitormi s vysokým rozlíšením.

Šípka na obrázku zvýrazňuje prepojovacie body medzi televízorom HDTV a konzolou Xbox 360 E pre kábel HDMI pre konzolu Xbox 360.
 1. Pripojte kábel HDMI k portu HDMI.
 2. Druhý koniec kábla HDMI zapojte do vstupu HDMI na televízore HDTV alebo monitore.
 3. Zapnite televízor a konzolu.

Poznámky:

 • Ak sa po zapnutí televízora a konzoly nezobrazí panel Xbox, možno budete musieť vybrať obrazový vstup.
 • Konzola automaticky použije predvolené nastavenia obrazu. Ak chcete zlepšiť kvalitu zobrazeného obrazu, môžete zmeniť nastavenia v konzole.

Pripojenie konzoly Xbox 360 E: pomocou kompozitného AV kábla pre Xbox 360

Nákres kompozitného AV kábla pre Xbox 360

3,5 mm kompozitný AV kábel pre konzolu Xbox 360 E

Šípka na obrázku zvýrazňuje prepojovacie body medzi televízorom HDTV a konzolou Xbox 360 E pre kompozitný AV kábel pre Xbox 360.
 1. Pripojte malý 3,5 mm konektor k príslušnému portu na konzole.
 2. Vyhľadajte porty AV na televízore alebo monitore. Farebne označené konektory na kompozitnom kábli AV zapojte do príslušných portov na televízore nasledujúcim spôsobom:

  Žltý = kompozitný obraz
  Červený = pravý kanál analógového zvuku
  Biely = ľavý kanál analógového zvuku

  Poznámka: Monofónne televízory majú len jeden zvukový port. Do takého televízora zapojte červený alebo biely konektor.

 3. Zapnite televízor a konzolu. Na obrazovke by sa mal objaviť panel Xbox.

Poznámky:

 • Ak sa po zapnutí televízora a konzoly nezobrazí panel Xbox, možno budete musieť vybrať obrazový vstup.
 • Konzola automaticky použije predvolené nastavenia obrazu. Ak chcete zlepšiť kvalitu zobrazeného obrazu, môžete zmeniť nastavenia v konzole.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Postup pripojenia konzoly Xbox 360 E k TV prijímaču, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku