Konzola Xbox 360 sa neočakávane vypne

Konzola Xbox 360 sa môže neočakávane vypnúť v týchto situáciách:

 • Je povolené nastavenie Auto-Off (Automatické vypnutie) a konzola bola 6 hodín nečinná.
 • Konzola je príliš horúca.
 • Vyskytol sa problém so zdrojom napájania.

Riešenie problémov

Riešenie č. 1: Zakážte nastavenie Auto-Off (Automatické vypnutie)

 1. Spustite konzolu Xbox 360 bez disku v diskovom zásobníku.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 3. Vyberte položku Console Settings (Nastavenia konzoly).
Obrazovka System Settings (Nastavenia systému) s vybranou položkou Console Settings (Nastavenia konzoly)
 1. Vyberte ponuku Startup and Shutdown (Spustenie a vypnutie).
Obrazovka Console Settings (Nastavenia konzoly) s vybranou položkou Startup and Shutdown (Spustenie a vypnutie)
 1. Označte možnosť Auto-Off (Automatické vypnutie). Na pravej strane obrazovky sa zobrazia nastavenia.
Obrazovka Startup and Shutdown (Spustenie a vypnutie) a vybranou položkou Auto-Off (Automatické vypnutie).
 1. Ak je nastavenie Auto-Off (Automatické vypnutie) vypnuté, prejdite na krok č. 8.
 2. Ak je nastavenie Auto-Off (Automatické vypnutie) povolené, vyberte položku Auto-Off (Automatické vypnutie) a potom vyberte položku Disable (Zakázať).
Obrazovka Auto-Off (Automatické vypnutie) s vybranou možnosťou Disable (Vypnúť).
 1. Vypnite konzolu. Počkajte asi 10 minút a potom znova zapnite konzolu.

Ak problém pretrváva, poznačte si, ako dlho pred vypnutím bola konzola zapnutá. Potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

Ak máte pôvodnú konzolu Xbox 360

Ak máte pôvodnú konzolu Xbox 360 S

Riešenie č. 2: Nechajte konzolu vychladnúť

Poznámka: Ak máte konzolu Xbox 360 S, najprv počkajte, kým červený indikátor neprestane blikať.

 1. Vypnite konzolu.
 2. Počkajte aspoň hodinu.
 3. Zapnite konzolu.

Dôležité: Dbajte na to, aby bola konzola na chladnom a dobre vetranom mieste. Odstráňte všetky predmety umiestnené na konzole, pod ňou alebo hneď vedľa nej.

Ak problém pretrváva, požiadajte o opravu.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si článok Najčastejšie otázky týkajúce sa záruk a servisu.

Riešenie č. 3: Skontrolujte indikátor na napájacom zdroji

Indikátor svieti na zeleno alebo oranžovo: Zdroj napájania funguje. Ak sa konzola nezapne, vyskúšajte Riešenie problému s chýbajúcim napájaním konzoly Xbox 360.

Šípka ukazuje na indikátor zdroja napájania konzoly Xbox 360.

Blikajúci oranžový, svietiaci červený alebo vypnutý indikátor: Zdroj napájania možno treba vymeniť. Vyskúšajte nasledujúce riešenia:

 1. Zapojte zdroj napájania konzoly do inej elektrickej zásuvky. Nepoužívajte prepäťovú ochranu.
 2. Ak indikátor na zdroji napájania svieti na červeno alebo bliká na oranžovo, odpojte zdroj napájania a nechajte ho 30 minút chladnúť. Potom zapojte zdroj napájania späť do zásuvky.

Ak indikátor na zdroji napájania naďalej bliká na oranžovo, svieti na červeno alebo vôbec nesvieti, zdroj napájania treba vymeniť.

Náhradný zdroj napájania konzoly Xbox 360 si môžete objednať zo servisného strediska Xbox online. Výmena zdroja napájania, na ktorý sa vzťahuje záruka, vyžaduje registráciu konzoly. (Záruka na zdroj napájania je rovnaká ako záruka na konzolu.)

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si článok Najčastejšie otázky týkajúce sa záruk a servisu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Konzola Xbox 360 sa neočakávane vypne, alebo iným problémom?