Zmena nastavení konzoly Xbox 360

Prehľad

Na paneli Xbox môžete zmeniť dátum, čas, jazyky a ďalšie nastavenia konzoly Xbox 360.

Nastavenia konzoly

Sprievodca a panel Xbox

Šípka ukazuje na veľké stredové tlačidlo sprievodcu na ovládači pre Xbox 360.

Sprievodca Xbox 360 umožňuje prístup k často používaným funkciám bez ohľadu na to, či hráte hru, sledujete obsah disku DVD alebo používate panel Xbox.

 1. Ak chcete prejsť do sprievodcu Xbox, stlačte tlačidlo sprievodcu na ovládači.
Ponuka sprievodcu Xbox
 1. Stlačením tlačidla Y na ovládači prejdite na panel Xbox. Ak sa váš panel takto nezobrazuje, prečítajte si časť Získanie novej aktualizácie konzoly Xbox 360.

Poznámka: Ak prejdete na panel počas hry, hranie sa môže prerušiť. Po zobrazení panela sa pomocou smerového ovládača alebo ľavého ovládača môžete posúvať medzi dostupnými možnosťami ponuky.

Úvodné nastavenia konzoly Xbox 360

Nastavenie jazyka konzoly

Pri prvom spustení konzoly Xbox 360 sa zobrazí výzva na výber jazyka.

Nastavenie predvoleného jazyka

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu , prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Console Settings (Nastavenia konzoly).
 3. Vyberte položku Language and Locale (Jazyk a miestne nastavenia).
 4. Vyberte ponuku Language (Jazyk) a jazyk, ktorý chcete používať.

Nastavenie miestnych nastavení konzoly

Výber miestnych nastavení

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu , prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Console Settings (Nastavenia konzoly).
 3. Vyberte položku Language and Locale (Jazyk a miestne nastavenia).
 4. Vyberte položku Locale (Miestne nastavenia) a potom lokalitu, kde bývate.

Nastavenie dátumu a času

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu , prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Console Settings (Nastavenia konzoly).
 3. Vyberte položku Clock (Hodiny).
 4. Zmeňte nastavenia hodín.

  Poznámka: Nastavenie hodín nemožno zmeniť, kým ste pripojení k službe Xbox Live.

  • Date and Time (Dátum a čas): Nastavte dátum a čas.
  • Time Format (Formát času): Vyberte 12-hodinový alebo 24-hodinový formát času.
  • Time Zone (Časové pásmo): Zadajte časové pásmo.
  • Daylight Saving (Letný čas): Ak chcete, aby sa hodiny konzoly automaticky nastavovali podľa letného času, vyberte možnosť On (Zapnuté).

Prispôsobenie konzoly Xbox 360

Zmena motívu

 1. V konzole sa prihláste pomocou svojho profilu.
 2. Prejdite do ponuky Social (Sociálne siete) a vyberte svoj avatar.
 3. Vyberte položku Change Theme (Zmeniť motív).
 4. Vyberte motív.

Poznámka: Ďalšie motívy si tiež môžete kúpiť zo služby Xbox Live. V konzole prejdite do ponuky Games (Hry) a postupne vyberte položky Browse Games (Prehľadávať hry), Extras (Bonusy) a Themes (Motívy).

Výber položiek, ktoré sa spustia pri zapnutí

Výber položiek, ktoré sa spustia po zapnutí konzoly

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu , prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Console Settings (Nastavenia konzoly).
 3. Vyberte ponuku Startup and Shutdown (Spustenie a vypnutie).
 4. Vyberte položku Startup (Spustenie).
 5. Vyberte z nasledujúcich možností spustenia:

  • Disc (Disk)
   Ak chcete, aby sa po zapnutí konzoly automaticky prehral disk v konzole, vyberte možnosť Disc (Disk).
  • Xbox Dashboard (Panel Xbox)
   Ak chcete, aby sa po zapnutí konzoly zobrazil panel, vyberte možnosť Xbox Dashboard (Panel Xbox).
  • Windows Media Center
   Ak chcete, aby sa po zapnutí konzoly spustila aplikácia Windows Media Center, vyberte možnosť Windows Media Center.

Zapnutie alebo vypnutie šetriča obrazovky konzoly

Ak zapnete šetrič obrazovky, po desiatich minútach nečinnosti obrazovka stmavne.

Zapnutie alebo vypnutie šetriča obrazovky

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu , prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Console Settings (Nastavenia konzoly).
 3. Vyberte položku Display (Obraz).
 4. Vyberte položku Screen Saver (Šetrič obrazovky).
 5. Vyberte možnosť Enable (Zapnúť) alebo Disable (Vypnúť).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zmena nastavení konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?