Zdieľať túto stránku

Na paneli Xbox 360 sa zobrazuje text v nesprávnom jazyku

Problém

Keď je konzola Xbox 360 pripojená k službe Xbox Live, niektoré časti textu na paneli Xbox sa zobrazujú v inom jazyku. V inom jazyku sa napríklad zobrazujú oblasti centrály Home (Domov). Môže k tomu dôjsť v prípade, ak sa jazykové nastavenie konta Xbox Live nezhoduje s jazykovým nastavením v konzole Xbox 360. Ak chcete problém vyriešiť, skontrolujte, či jazykové nastavenia v konzole Xbox 360 a konte Xbox Live sú nastavené na rovnaký jazyk.

Poznámka: Nasledujúce funkcie služby Xbox Live nie sú podporované v jazykových nastaveniach konta Xbox Live, ale v jazykových nastaveniach konzoly Xbox:

 • názvy kanálov panela Xbox, napríklad My Xbox (Môj Xbox),
 • propagačný obsah na rôznych kanáloch služby Xbox Live.

Riešenia

Zmena jazyka konzoly Xbox 360

Ak chcete zmeniť jazykové nastavenie v konzole Xbox 360, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Console Settings (Nastavenia konzoly).
 4. Vyberte položku Language and Locale (Jazyk a miestne nastavenia).
 5. Vyberte položku Language (Jazyk).
 6. Vyberte jazyk, ktorý chcete používať.

Zmena jazyka konta Xbox Live

Jazyk konta Xbox Live môžete zmeniť v prípade, ak sa vo vašej krajine alebo oblasti podporuje viacero jazykov (napríklad v Kanade). Ďalšie informácie o možnostiach zmeny regiónu nájdete na stránke Zmena regiónu konta Xbox Live.

Jazyk konta Xbox Live zmeníte podľa tohto postupu:

 1. Prejdite na stránku Billing Account Information (Informácie o fakturačnom konte).
 2. Prihláste sa pomocou konta Microsoft.
 3. Ak sa pre vašu krajinu alebo oblasť podporuje viacero jazykov, vyberte príslušný jazyk z ponuky Preferred Language (Preferovaný jazyk).
  Poznámka: Ponuka Preferred Language (Preferovaný jazyk) sa nezobrazí, ak sa podporuje len jeden jazyk (napríklad v USA).
 4. Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).

Môže trvať až 24 hodín, kým sa táto zmena prejaví v konzole Xbox 360.

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené jazyky, ktoré sú dostupné pre službu Xbox Live v konkrétnych krajinách alebo oblastiach.

Krajina alebo oblasť

Jazyky služby Xbox Live

 • Austrália
 • Angličtina
 • Rakúsko
 • Nemčina
 • Belgicko
 • Francúzština alebo holandčina
 • Kanada
 • Angličtina alebo francúzština
 • Dánsko
 • Angličtina
 • Fínsko
 • Angličtina
 • Francúzsko
 • Francúzština
 • Nemecko
 • Nemčina
 • Spojené kráľovstvo
 • Angličtina
 • Hongkong
 • Angličtina alebo čínština
 • India
 • Angličtina
 • Írsko
 • Angličtina
 • Taliansko
 • Taliančina
 • Japonsko
 • Japončina
 • Kórea
 • Kórejčina
 • Mexiko
 • Španielčina
 • Holandsko
 • Angličtina
 • Nový Zéland
 • Angličtina
 • Nórsko
 • Angličtina
 • Portugalsko
 • Portugalčina
 • Singapur
 • Angličtina
 • Španielsko
 • Španielčina
 • Švédsko
 • Angličtina
 • Švajčiarsko
 • Francúzština alebo nemčina
 • Taiwan
 • Čínština
 • Spojené štáty americké
 • Angličtina

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Na paneli Xbox 360 sa zobrazuje text v nesprávnom jazyku, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku