Zákaz funkcie automatického prihlasovania do služby Xbox Live v konzole Xbox 360

Prehľad

Tento článok popisuje funkciu automatického prihlasovania do služby Xbox Live a spôsob zapnutia alebo vypnutia tejto funkcie v konzole Xbox 360.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie automatického prihlasovania

Funkciu automatického prihlasovania zapnite alebo vypnite nasledujúcim spôsobom:

  1. Prihláste sa v službe Xbox Live.
  2. Vyberte položku Settings (Nastavenia) a potom položku Profile (Profil).
  3. Vyberte položku Sign-in Preferences (Predvoľby prihlasovania).
  4. Vyberte položku Auto Sign-in (Automatické prihlásenie) a potom vykonajte želané zmeny.

Ďalšie informácie

Nastavenie automatického prihlásenia sa uloží v konzole Xbox 360, ale nie v profile na serveroch služby Xbox Live. Ak v konzole zapnete funkciu automatického prihlasovania, nastavenie sa uloží v konzole. Ak však svoj profil použijete v inej konzole, automatické prihlásenie sa nevykoná.

Na jednej konzole Xbox 360 môže mať funkciu automatického prihlasovania zapnutú len jeden profil. Ak máte na jednej konzole viacero profilov, po zapnutí funkcie automatického prihlasovania niektorého profilu sa automaticky vypne funkcia automatického prihlasovania, ktorú ste zapli pre predchádzajúci profil.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zákaz funkcie automatického prihlasovania do služby Xbox Live v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?