Pri pokuse o kúpu alebo prevzatie obsahu sa zobrazí chybové hlásenie „Táto položka nie je dostupná z vášho aktuálneho umiestnenia“

Problém

Pri pokuse o kúpu alebo prevzatie obsahu sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie.

Táto položka nie je dostupná z vášho aktuálneho umiestnenia

Môže to znamenať, že obsah, ktorý sa pokúšate kúpiť alebo prevziať, nie je licencovaný pre krajinu, v ktorej sa nachádzate. Môže to tiež znamenať, že máte detské konto Xbox Live a jeho oblasťou je Nový Zéland. Pomocou detského konta Xbox Live nemožno na Novom Zélande preberať obsah.

Ďalšie informácie

Služba Xbox Live určuje geografickú polohu na základe adresy IP konzoly pri prihlasovaní. Nemôžete kúpiť ani prevziať obsah, ktorý nie je licencovaný pre vašu krajinu alebo oblasť.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o kúpu alebo prevzatie obsahu sa zobrazí chybové hlásenie „Táto položka nie je dostupná z vášho aktuálneho umiestnenia“, alebo iným problémom?