Zdieľať túto stránku

Blikajúci zelený indikátor na tlačidle napájania konzoly Xbox 360

Prehľad

Indikátor na tlačidle napájania konzoly Xbox 360 bliká na zeleno, keď konzola vykonáva tieto dve akcie:

  • Keď sa otvára alebo zatvára zásobník diskovej jednotky, indikátor bliká rýchlo.
  • Keď po vypnutí konzoly prebieha preberanie obsahu zo služby Xbox Live, indikátor bliká pomaly.
Obrázok zobrazuje pôvodnú konzolu Xbox 360 a konzolu Xbox 360 S, obe s blikajúcim zeleným indikátorom na tlačidlo napájania.

Poznámka: Informácie o riešení problémov s diskovou jednotkou nájdete v článku Riešenie problému s diskovou jednotkou konzoly Xbox 360.

Ďalšie informácie

Po vypnutí konzoly bliká indikátor na tlačidle napájania pomaly

Ak sa pri vypnutí konzoly Xbox 360 niečo preberá, konzola prejde do režimu nízkej spotreby. Stred tlačidla napájania na konzole každé štyri sekundy zabliká na zeleno, kým sa preberanie nedokončí. Keď konzola Xbox 360 preberá obsah v režime nízkej spotreby, ostatné indikátory okolo tlačidla napájania nesvietia a na monitore alebo televíznej obrazovke sa nezobrazuje žiaden obraz. Keď konzola dokončí preberanie všetkých položiek vo fronte aktívnych súborov na prevzatie, vypne sa.

Ak chcete, aby sa konzola ihneď vypla a nepokračovala v preberaní obsahu na pozadí, môžete možnosť preberania na pozadí vypnúť. Postupujte takto:

  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
Šípka ukazuje na veľké stredové tlačidlo sprievodcu na ovládači pre Xbox 360.
  1. Vyberte položku Settings (Nastavenia) a potom položku System Settings (Nastavenia systému).
  2. Vyberte položku Console Settings (Nastavenia konzoly).
Obrazovka System Settings (Nastavenia systému) so zvýraznenou položkou Console Settings (Nastavenia konzoly)
  1. Vyberte ponuku Startup and Shutdown (Spustenie a vypnutie).
Obrazovka Console Settings (Nastavenia konzoly) so zvýraznenou položkou Startup and Shutdown (Spustenie a vypnutie)
  1. Vyberte položku Background Downloads (Preberanie na pozadí).
  2. Vyberte položku Disable (Zakázať).
Obrazovka Background Downloads (Preberanie na pozadí) so zvýraznenou možnosťou Disable (Vypnúť)
  1. Výberom možnosti Yes (Áno) potvrďte zmenu.

Poznámka: Rodinný časovač nepočíta čas vynaložený na preberanie obsahu na pozadí.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Blikajúci zelený indikátor na tlačidle napájania konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku