Na pôvodnej konzole Xbox 360 blikajú načerveno štyri červené indikátory

Štyri indikátory okolo tlačidla napájania na originálnej konzole Xbox 360 blikajú načerveno. Štyri blikajúce indikátory signalizujú, že konzola nerozpoznala kábel na prenos zvuku a obrazu (AV).

Štyri načerveno blikajúce indikátory okolo tlačidla napájania na pôvodnej konzole Xbox 360.

Riešenie č. 1: Odpojenie a opätovné pripojenie AV kábla

Mohol sa vyskytnúť problém s AV káblom. AV kábel slúži na pripojenie konzoly k televízoru.

Obrázok zobrazuje jeden koniec kompozitného AV kábla pre pôvodnú konzolu Xbox 360 zapojený do zadnej časti konzoly Xbox 360 a druhý koniec zapojený do príslušných vstupných konektorov na televízore.

Odpojenie a opätovné pripojenie AV kábla

  1. Vypnite konzolu aj televízor.
  2. Odpojte kábel z AV portu na zadnej strane konzoly.
Obrázok zobrazuje odpájanie AV kábla z portu AV na zadnej strane pôvodnej konzoly Xbox 360.
  1. Odpojte AV konektory z televízora.
Obrázok zobrazuje odpájanie konektorov AV z príslušných vstupných konektorov na televízore.
  1. Znova pripojte AV kábel k portu AV na konzole.
Obrázok zobrazuje zapájanie AV kábla do portu AV na zadnej strany pôvodnej konzoly Xbox 360.
  1. Zapojte AV konektory späť do televízora. AV konektory farebne zodpovedajú portom pre komponentné video, kompozitné video a zvuk na televízore.
Obrázok zobrazuje zapájanie konektorov AV do príslušných vstupných konektorov na televízore.
  1. Zapnite televízor a konzolu.

Ak štyri indikátory naďalej blikajú načerveno, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Vyskúšanie iného AV kábla

Skúste konzolu pripojiť k televízoru pomocou iného AV kábla. Použitím iného AV kábla najlepšie zistíte, či sa vyskytol problém s káblom alebo konzolou.

Druhý AV kábel môžete získať niekoľkými spôsobmi:

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Na pôvodnej konzole Xbox 360 blikajú načerveno štyri červené indikátory, alebo iným problémom?