Zdieľať túto stránku

Riešenie problémov s pevnými diskami pre Xbox 360

Vyhľadajte riešenia bežných problémov s pevným diskom pre Xbox 360.

Poznámka: Ak chcete dosiahnuť najlepší zážitok z hrania, vždy používajte produkty schválené spoločnosťou Microsoft.

Riešenie problémov

Konzola nezistí pevný disk

Ak konzola Xbox 360 nedokáže zistiť pripojený pevný disk, vyskúšajte tieto postupy v uvedenom poradí:

 1. Príčinou problému môže byť nesprávne nainštalovaný pevný disk. Správnosť inštalácie môžete skontrolovať podľa postupu v článku Pridanie alebo vybratie pevného disku pre Xbox 360.
 2. Vypnite a znova zapnite konzolu Xbox 360:
  1. Vypnite konzolu a potom vyberte pevný disk pre Xbox 360.
  2. Zapnite a znova vypnite konzolu.
  3. Pripojte pevný disk a potom konzolu znova zapnite.
 3. Ak máte iný pevný disk, vyskúšajte ho s konzolou.
 4. Naformátujte pevný disk.
  Upozornenie: Pri formátovaní sa všetky informácie uložené v ukladacom zariadení vymažú a nemožno ich obnoviť. Pred formátovaním disku nezabudnite v inom zariadení zálohovať všetky informácie, ktoré si chcete nechať. Informácie o spôsobe formátovania pevného disku nájdete v článku Ukladacie zariadenia konzoly Xbox 360 v časti Formátovanie ukladacieho zariadenia.
 5. Vymeňte pevný disk. Náhradný pevný disk pre Xbox 360 si môžete objednať zo servisného strediska Xbox online.
  Poznámka: Pred výmenou pevného disku, na ktorý sa vzťahuje záruka, sa vyžaduje registrácia konzoly. Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si článok Najčastejšie otázky týkajúce sa záruk a servisu konzoly Xbox 360.
Ak žiadny z týchto krokov nepomohol problém vyriešiť, budete musieť nechať konzolu opraviť (ak sa zobrazí výzva, prihláste sa pomocou konta Microsoft).

Kód chyby E68

Informácie o tomto kóde chyby nájdete v článku Pri používaní konzoly Xbox 360 sa zobrazí kód chyby E68 a jeden indikátor bliká na červeno.

Ak chcete vyhľadať iné kódy chýb, navštívte stránku Vyhľadávanie kódov chýb a stavu.

Chyba „Nie je k dispozícii žiadne miesto na disku“ alebo „Cieľové zariadenie je plné“

Skúste uvoľniť miesto v ukladacom zariadení alebo použiť iné ukladacie zariadenie.

Chyba „Nemožno preniesť položku“

Niektoré položky nemožno preniesť. Ak sa zobrazí toto hlásenie, položku nemožno preniesť.

Ak chcete preniesť položku medzi profilmi, postupujte podľa rovnakých krokov ako v prípade získania položky pre pôvodný profil.

Chyba „Akcia sa nedá vykonať“

Ak sa pri pokuse o presunutie, odstránenie alebo opätovné prevzatie profilu v službe Xbox Live zobrazí chyba „Akcia sa nedá vykonať“, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 1: Prihlásenie do konta Microsoft v počítači

 1. Prejdite na stránku accounts.live.com a prihláste sa pomocou svojho konta Microsoft.

  Poznámka: Ak sa nemôžete prihlásiť do konta Microsoft, v službe sa pravdepodobne vyskytli technické problémy. Skúste sa prihlásiť znova neskôr.

 2. Ak sa do konta Microsoft môžete prihlásiť v počítači, skúste sa prihlásiť v konzole Xbox 360.

Riešenie č. 2: Odstránenie všetkých profilov s rovnakým názvom

Skúste konto Xbox Live obnoviť pomocou menovky hráča a informácií o konte Microsoft, ktoré ste pôvodne použili pri vytváraní konta. Postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu a stlačením tlačidla X sa odhláste.
 2. Z konzoly Xbox 360 odstráňte všetky profily s rovnakým názvom, ako má menovka hráča, ktorú chcete obnoviť. Odstránenie profilu:
  1. V konzole prejdite do centrály Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
  2. Vyberte položku Storage (Úložisko).
  3. Vyberte ukladacie zariadenie, v ktorom sa nachádza profil.
  4. Vyberte položku Profiles (Profily).
  5. Vyberte menovku hráča, ktorú chcete odstrániť.
  6. Vyberte položku Delete (Odstrániť).
  7. Vyberte možnosť Delete Profile Only (Odstrániť iba profil).
 3. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 4. Vyberte položku Download Profile (Prevziať profil) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zobrazuje sa výzva na naformátovanie pevného disku

Ak používate pevný disk od iného výrobcu než od spoločnosti Microsoft, zariadenie sa môže zobrazovať ako nenaformátované a môže sa zobraziť výzva na naformátovanie pevného disku. Problém skúste vyriešiť odpojením a opätovným zapojením pevného disku.

Ak sa pomocou týchto metód problém nevyriešil

Ak sa pomocou žiadneho z týchto riešení problém neodstráni, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s pevnými diskami pre Xbox 360, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku