Ochrana zdravia pri hraní hier na konzole Xbox 360

Prehľad

Hranie videohier by malo byť oddychom a zábavou. Opakované pohyby, nesprávne držanie tela a nadmerné hranie ale môžu niekedy spôsobovať znecitlivenie, tŕpnutie a iné problémy, ktoré by mohli viesť k vážnym zdravotným problémom. Nižšie si prečítajte upozornenie týkajúce sa ochrany zdravia a pri hraní sa riaďte návrhmi z tohto sprievodcu, aby ste zabránili poškodeniu svojho zdravia.

Upozornenie týkajúce sa ochrany zdravia

Problémy so svalovo-kostrovým systémom

Ako pri mnohých aktivitách, aj pri hraní videohier môžete v rukách, ramenách, pleciach, krku alebo iných častiach tela príležitostne pociťovať nepohodlie. Ak ale pociťujete nepohodlie, bolesť, chvenie, pichanie, svrbenie, tŕpnutie, pocit pálenia alebo meravosti trvalo alebo opakovane, NEPODCEŇUJTE TIETO VAROVNÉ SIGNÁLY. URÝCHLENE VYHĽADAJTE KVALIFIKOVANÉHO ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA, a to aj v prípade, že sa príznaky prejavujú vtedy, keď nehráte videohru.

Takéto príznaky sa môžu spájať s bolestivými zraneniami alebo ochoreniami nervov, svalov, šliach, krvných ciev alebo iných častí tela a môžu mať aj trvalé následky. K týmto svalovo-kostrovým ochoreniam (SKO) patria syndróm karpálneho tunela, zápal šliach, zápal šľachovej pošvy, vibračný syndróm a iné ochorenia.

Výskumníci síce zatiaľ nedokážu zodpovedať množstvo otázok o SKO, vo všeobecnosti sa ale zhodujú na tom, že s ich výskytom sa môže spájať mnoho faktorov. Patrí medzi ne: zdravotný a fyzický stav, stres a to, ako ste schopní sa s ním vysporiadať, celkový zdravotný stav, ale aj držanie tela a námaha počas práce alebo iných aktivít (napríklad počas hrania videohier).

Keďže existuje množstvo faktorov, ktoré môžu prispievať k SKO, v tomto sprievodcovi nedokážeme uviesť vyčerpávajúci zoznam preventívnych odporúčaní. U niektorých ľudí však ich dodržiavanie môže znížiť riziko vzniku SKO. V iných prípadoch to nemusí platiť. Väčšina ľudí, ktorí sa riadia týmito odporúčaniami, pociťuje nepohodlie v menšej miere.

Nezabudnite, že tento sprievodca nenahrádza radu kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka. Ak máte otázky týkajúce sa toho, ako môže váš zdravotný alebo fyzický stav súvisieť s ochoreniami SKO, navštívte kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka.

Fotosenzitívne záchvaty

Malé percento ľudí môže zažiť záchvat, ak sú vystavení určitým vizuálnym obrazom, napríklad blikajúcim svetlám alebo obrazcom, ktoré sa môžu objaviť vo videohrách. Dokonca aj ľudia bez diagnostikovaných záchvatov alebo epilepsie môžu mať zatiaľ nediagnostikované predpoklady na to, že sa u nich počas sledovania videohier spustia fotosenzitívne epileptické záchvaty.

Tieto záchvaty môžu mať rôzne prejavy vrátane mdlôb, porúch videnia, očných alebo tvárových tikov, trhania alebo triašky rúk a nôh, dezorientácie, zmätenosti alebo krátkodobej straty vedomia. Záchvaty môžu spôsobiť aj stratu vedomia alebo kŕče, ktoré môžu viesť k úrazu následkom pádu alebo úderu o blízke predmety. .

Ak spozorujete niektorý z týchto prejavov, okamžite prestaňte hrať a poraďte sa s lekárom. Deti a dospievajúci majú na tieto záchvaty väčšie predpoklady ako dospelí. Rodičia by u detí mali sledovať výskyt týchto príznakov alebo sa detí na ne opýtať. Riziko fotosenzitívnych epileptických záchvatov môžete znížiť dodržiavaním nasledujúcich bezpečnostných odporúčaní:

 • Seďte ďalej od obrazovky.
 • Používajte menšiu obrazovku.
 • Hrajte v dobre osvetlenej miestnosti.
 • Nehrajte, ak ste malátni alebo unavení.

Ak vy alebo niekto z vašej rodiny trpí záchvatmi alebo epilepsiou, skôr ako začnete hrať, poraďte sa s lekárom.

Ochrana zdravia pri hraní hier

Poloha

Správna poloha a držanie tela sú rovnako dôležité, či už pracujete, alebo hráte hry. Môže to nielen ovplyvniť váš celkový výkon, ale aj vaše pohodlie počas hrania videohier a môže vám to pomôcť zabrániť vzniku ochorení SKO. Zmena polohy počas dlhšieho hrania hier tiež môže pomôcť zabrániť nepohodliu a únave.

Pri hraní videohier si upravte okolie a usporiadajte zariadenie tak, aby ste dosiahli pohodlnú a uvoľnenú polohu tela. Keďže optimálne odporúčania závisia od výšky každého človeka a vaše pohodlie ovplyvňuje množstvo faktorov, nevieme vám ponúknuť presné rady, aby ste sa vyhli nepohodliu. Vďaka týmto odporúčaniam však môžete dosiahnuť, aby bolo vaše prostredie pohodlnejšie:

 • Vyberte si stoličku alebo sedačku s operadlom, ktorá poskytuje oporu vašim krížom a umožňuje zaujať pohodlnú a prirodzenú polohu tela.

 • Pohodlnú polohu nôh zabezpečíte odstránením všetkých vecí, ktoré by mohli pri nohách prekážať a brániť im v pohybe.

 • Vaše ramená by mali voľne spočívať vedľa tela, čím sa zabezpečí pohodlná poloha pliec a ramien.

 • Správnu polohu zápästí a prstov zabezpečíte tak, že pri držaní a používaní ovládačov nebudete zápästia ohýbať. Vyhnite sa ohýbaniu zápästí hore, dole a do strán.

 • Minimalizujte pohyby a krútenie krkom. Usaďte sa a televízor situujte tak, aby ste nemuseli hlavou dlhší čas kývať či krútiť.

 • Snažte sa minimalizovať únavu očí. Televízor umiestnite mimo zdrojov svetla vytvárajúcich odrazy alebo úroveň svetla regulujte pomocou roliet, aby ste zabránili odrazom. Zvážte tiež úpravu jasu a kontrastu televízora na úroveň, ktorá vám najviac vyhovuje.

Fyzický tlak

Na naše telo neustále pôsobí fyzický tlak. Možno vám v tejto súvislosti napadne len intenzívny tlak, ku ktorému dochádza napríklad pri automobilovej havárii, ktorej následkom vzniká zranenie. Aj oveľa nižší tlak ale môže spôsobovať zranenia, nepohodlie alebo únavu v prípade, že k nemu dochádza opakovane alebo ak pretrváva dlhší čas.

Môžete byť vystavení týmto typom nízkej záťaže:

 • Dynamický tlak, teda tlak, ktorý vyvíjate prostredníctvom pohybu. Napríklad stláčaním tlačidiel na ovládači hry alebo klávesov na počítačovej klávesnici.

 • Statický tlak, ktorý vzniká, ak ste záťaži vystavení dlhší čas. Dochádza k nemu napríklad pri držaní ovládača hry alebo telefónu.

 • Ku kontaktnému tlaku dochádza pri kontakte s okrajom alebo tvrdým povrchom. Dochádza k nemu napríklad vtedy, keď si položíte zápästia na okraj lavice, stola alebo na iný tvrdý povrch.

Vplyv nízkej záťaže na telo môžete zredukovať, ak sa budete riadiť týmito odporúčaniami:

 • Tlačidlá ovládača hry stláčajte jemne, ruky a prsty pritom uvoľnite. Na aktivovanie týchto tlačidiel postačí aj ľahký tlak. Aj pri používaní pákových ovládačov a gamepadu na ovládači používajte len ľahký tlak.

 • Pri používaní herných ovládačov neklaďte dlane ani zápästia na žiadny typ povrchu.

 • Uvoľnite svoje ruky a ramená, keď momentálne nepoužívate herné ovládače. Ďalšie informácie nájdete v časti Doprajte si prestávky.

 • Pri držaní herného ovládača majte ruku uvoľnenú. Herný ovládač nedržte silnejšie, ako je nevyhnutné.

Trvanie

Pravidelné prestávky pomôžu pri regenerácii tela pri akejkoľvek aktivite a pomôžu zabrániť vzniku SKO. Dĺžka a frekvencia prestávok závisí od toho, aký typ aktivity vykonávate. Jedným druhom prestávky je prerušiť aktivitu a oddýchnuť si, existujú ale aj iné spôsoby. Patrí medzi ne:

 • Zmena aktivity, vďaka ktorej si niektoré svaly oddýchnu, kým ostatné sú naďalej namáhané. Počas hrania videohier môžete napríklad sedieť, ale keď nehráte, môžete sa postaviť.

 • Používanie rôznych spôsobov na vykonanie rovnakej úlohy. Namiesto pákového ovládača môžete napríklad použiť gamepad.

 • Uvoľnite si ramená a ruky, kým pozeráte, ako hrajú ostatní hráči, počas prehrávania scén, opakovania scén alebo počas iných prestávok v hre.

 • Prečítajte si o funkciách softvéru a hardvéru v informáciách, ktoré ste dostali spolu s hernými diskmi a hardvérovými produktmi.

Zdravý životný štýl

Zdravý životný štýl vám môže pomôcť dosiahnuť lepší výkon a vychutnať si každodenné aktivity, ku ktorým patrí aj čas strávený hraním videohier. Dobrý celkový zdravotný stav vám pomôžu dosiahnuť tieto tipy:

 • Jedzte vyváženú stravu a dostatočne odpočívajte.

 • Pravidelne cvičte, aby ste dosiahli celkovú telesnú kondíciu, silu a ohybnosť. Nezabudnite, že pri výbere cvikov, ktoré sú pre vás vhodné, by ste sa mali poradiť s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom.

 • Naučte sa zvládať stres.

 • Ak máte otázky týkajúce sa toho, ako môže váš zdravotný alebo fyzický stav súvisieť s ochoreniami SKO, navštívte kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka. Výskumníci síce zatiaľ nedokážu zodpovedať množstvo otázok o SKO, vo všeobecnosti sa ale zhodujú na tom, že s ich výskytom sa môže spájať mnoho faktorov. Patria medzi ne napríklad predchádzajúce zranenia, cukrovka, hormonálne zmeny (napríklad tehotenstvo) a reumatická artritída.

Dozor dospelých

Rodičovská kontrola v konzole Xbox 360

Rodičom odporúčame deti pri hraní hier kontrolovať. Ak chcete prispôsobiť a spravovať prístup členov rodiny k hrám, filmom a televíznemu obsahu, použite funkcie rodičovskej kontroly v konzole Xbox 360. Rodičovskú kontrolu v konzole Xbox 360 môžete použiť na kontrolu konzoly a prístup k službe Xbox Live, vrátane určovania:

 • ktoré hry sa môžu hrať,
 • ktoré filmy a televízne relácie možno sledovať,
 • ako dlho môže denne alebo týždenne každý člen rodiny používať konzolu,
 • či môžu alebo nemôžu jednotliví členovia používať službu Xbox Live.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ochrana zdravia pri hraní hier na konzole Xbox 360, alebo iným problémom?