Zdieľať túto stránku

Obraz z konzoly Xbox 360 prehrávaný v televízore je nejasný

Zistite, ako postupovať, keď je obraz v televízore nejasný pri používaní konzoly Xbox 360.

Pri používaní konzoly Xbox 360 s televízorom sa môže vyskytnúť niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Obraz je nejasný.
 • Obrazovka bliká.
 • Obrazovka tmavne do čierna.
 • Na obrazovke sa zobrazujú mnohouholníky alebo obrazovka vytvára stroboskopický efekt.
 • Zobrazujú sa nesprávne farby.

  Tieto príznaky môžu mať nasledujúce príčiny:

 • funkcia hry, ktorú hráte,
 • pripojenie konzoly Xbox 360 k televízoru,
 • nastavenie televízora,
 • nastavenia obrazu konzoly.

Riešenie problémov

Vyskúšanie inej hry

Niektoré hry obsahujú funkcie, ktoré môžu vyzerať ako problém s obrazom, ale v skutočnosti sú súčasťou špeciálnych efektov hry. Ak chcete zistiť, či je problém s obrazom špecifický pre konkrétnu hru, vyskúšajte hrať inú hru a sledujte, či sa vyskytne rovnaký problém.

Poznámka: Hry pre pôvodnú konzolu Xbox už nie sú podporované a ich hranie na konzole Xbox 360 môže spôsobovať problémy s obrazom. Ďalšie informácie nájdete v časti Hranie hier pre pôvodnú konzolu Xbox na konzole Xbox 360.

Kontrola pripojenia AV kábla

 • Skontrolujte, či používate správny AV kábel pre váš televízor. Pozrite si článok Pripojenie konzoly Xbox 360 k televízoru.
 • Skontrolujte, či je AV kábel pripojený správne ku konzole a k televízoru.
 • Skontrolujte, či sú káble zapojené na doraz.

Poznámka: Ak chcete na televízore s vysokým rozlíšením (HDTV) správne zobraziť obsah s vysokým rozlíšením, musíte použiť VGA HD AV kábel pre Xbox 360 alebo komponentný HD AV kábel pre Xbox 360. Ak použijete kompozitný kábel, neskúšajte použiť žiadne nastavenia formátu HDTV. Ak sa pokúsite použiť nastavenia formátu HDTV, môže sa stratiť obraz.

Kontrola nastavení televízora

Niektoré problémy s obrazom môžu spôsobovať nastavenia televízora. Ak sa chcete uistiť, že to nie je tento prípad, skontrolujte nastavenia televízora. Ďalšie informácie o tom, ako skontrolovať nastavenia televízora, nájdete v používateľskej príručke.

V nastaveniach televízora:

 • Skontrolujte, či je televízor nastavený na rovnakú obrazovú normu (PAL alebo NTSC) ako konzola Xbox 360. Ak ste konzolu Xbox 360 zakúpili napríklad v USA, skontrolujte, či televízor podporuje obrazovú normu NTSC.
 • Ak máte konzolu Xbox 360 s obrazovou normou PAL, nastavte televízor na obrazovú normu PAL 60.
 • Ak má televízor zapnutý nejaký typ korekcie pohybu alebo obrazu, vypnite ju. Medzi príklady typov korekcie patria:
  • dynamický kontrast,
  • automatická korekcia,
  • detekcia kontrastu,
  • detektor svetla,
  • detekcia pohybu,
  • interpolácia pohybu,
  • zvýšenie plynulosti pohybu.

Poznámka: Tieto funkcie môžu mať rôzne názvy v závislosti od značky a modelu televízora. Ak chcete zistiť, či má televízor k dispozícii tieto nastavenia, kontaktujte jeho výrobcu.

Ak je televízor nastavený správne, vyskúšajte pripojiť konzolu Xbox 360 k inému televízoru, aby ste zistili, či dochádza k rovnakým problémom s obrazom.

Môžete tiež skúsiť obnoviť výrobné nastavenia televízora. Postup nájdete v príručke dodanej s televízorom.

Obnovenie predvolených nastavení obrazu konzoly

Ak problém s obrazom naďalej pretrváva, obnovte predvolené nastavenia obrazu konzoly. Postupujte takto:

 1. Vyberte všetky disky z diskového zásobníka.
 2. Vypnite konzolu.
 3. Zapnite konzolu.

  Poznámka: Ak používate bezdrôtový ovládač pre Xbox 360, zapnite konzolu pomocou tlačidla sprievodcu na ovládači. Predtým skontrolujte, či používate ovládač pre prvého hráča. Na ovládači pre prvého hráča bude svietiť ľavý horný indikátor.

 4. Počas spúšťania konzoly stlačte a podržte tlačidlo Y na ovládači a súčasne potiahnite pravú spúšť. Obnovia sa predvolené nastavenia obrazu a konzola sa potom automaticky reštartuje.

Ak problém naďalej pretrváva, konzola môže vyžadovať opravu. Začať proces opravy online.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Obraz z konzoly Xbox 360 prehrávaný v televízore je nejasný, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku