Zdieľať túto stránku

Zlepšenie kvality obrazu konzoly Xbox 360

Riešenia

Keď pripojíte konzolu k televízoru alebo monitoru, konzola použije predvolené nastavenia na základe typu televízora a káblov. V niektorých prípadoch môžete zmenou týchto nastavení zlepšiť kvalitu obrazu. Ak používate kábel HDMI, konzola automaticky vyberie najlepšie nastavenia.

Zmena nastavení

Výber televízora alebo monitora

Vysoké rozlíšenie (HDTV)

Nasledujúce nastavenia platia pre televízor (HDTV) alebo monitor s vysokým rozlíšením pripojený pomocou kábla HDMI. Ak používate iný kábel, jednotlivé kroky sa môžu mierne líšiť.

Zmena rozlíšenia obrazovky

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu, prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Console Settings (Nastavenia konzoly).
 3. Vyberte položku Display (Obraz).
 4. Vyberte položku HDTV Settings (Nastavenia formátu HDTV).
 5. Vyberte vhodné rozlíšenie obrazovky pre televízor alebo monitor.
Zlepšenie kvality farieb

Mnohé televízory HDTV zobrazujú lepšie farby, ak získajú viac informácií o farbách. Konzola Xbox 360 môže do televízora HDTV odoslať ďalšie údaje o farbách, a tak optimalizovať obraz.

Poznámka: Niektoré televízory HDTV neprijímajú ďalšie informácie o farbách. 

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo Guide (Sprievodca), prejdite na ponuku Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Console Settings (Nastavenia konzoly).
 3. Vyberte položku Display (Obraz).
 4. Vyberte položku Reference Levels (Referenčné úrovne).
 5. Vyberte možnosť, ktorá je pre televízor alebo monitor najvhodnejšia.

Referenčné úrovne

Standard (Štandardné): Toto je predvolená referenčná úroveň. Mala by fungovať pre všetky obrazovky. Túto možnosť vyberte v prípade, že ste pomocou možností Intermediate (Stredné) a Expanded (Rozšírené) dosiahli nízku kvalitu farieb.

Intermediate (Stredné): Túto možnosť vyberte vtedy, ak ste pomocou možnosti Expanded (Rozšírené) dosiahli nízku kvalitu farieb.

Expanded (Rozšírené): Túto možnosť vyberte pre televízory HDTV. Nefunguje správne pre monitory VGA a staršie televízory HDTV.

Zlepšenie sýtosti a odtieňov farieb

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo Guide (Sprievodca), prejdite na ponuku Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Console Settings (Nastavenia konzoly).
 3. Vyberte položku Display (Obraz).
 4. Vyberte položku HDMI Color Space (Priestor farieb HDMI).
 5. Vyberte možnosť, ktorá je pre televízor alebo monitor najvhodnejšia.
Nastavenia HDMI Color Space

Auto (Automatické): Pre rozlíšenie a typ obsahu sa automaticky nastaví priestor farieb RGB alebo YCbCr, a to na základe odporúčaní pre rozhranie HDMI.

Source (Zdroj): Automaticky sa nastaví priestor farieb RGB alebo YCbCr, a to na základe zdroja hry alebo videa.

RGB: Nastavenie pre obrazovky kompatibilné s rozhraním HDMI. Hry a videá sa budú zobrazovať vo formáte RGB.

YCbCr709: Zvyčajne sa používa pre filmy s vysokým rozlíšením.

YCbCr601: Zvyčajne sa používa pre filmy so štandardným rozlíšením.

Štandardný televízor

Ak je obraz na televízore alebo monitore zúžený alebo natiahnutý, skúste zmeniť formát obrazovky. Nasledujúce kroky platia pre štandardný televízor alebo monitor pripojený pomocou komponentného AV kábla. Ak používate iný kábel, jednotlivé kroky sa môžu mierne líšiť.

Zmena formátu obrazovky

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu, prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Console Settings (Nastavenia konzoly).
 3. Vyberte položku Display (Obraz).
 4. Vyberte položku Screen Format (Formát obrazovky).
 5. V závislosti od formátu televízora vyberte možnosť Normal (Normálny) alebo Widescreen (Širokouhlý). Ak neviete určiť formát televízora, pozrite si používateľskú príručku k televízoru.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zlepšenie kvality obrazu konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku