Ručné vysunutie diskového zásobníka z konzoly Xbox 360

Prehľad

Táto stránka popisuje, ako možno ručne vysunúť diskový zásobník z konzoly Xbox 360 v prípade, keď tlačidlo vysunutia nefunguje.

Riešenia

Konzola Xbox 360 E: Ručné vysunutie diskového zásobníka

Postupujte podľa podrobných pokynov uvedených nižšie.

Ak chcete ručne vysunúť diskový zásobník, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Odpojte napájací kábel a všetky ostatné káble pripojené ku konzole.
Šípky ukazujú na odpájanie káblov zdroja napájania od konzoly Xbox, zdroja napájania a elektrickej zásuvky.
 1. Roztvorte veľkú sponu na papier.
 2. Poznámka: Štandardná spona na papier nie je dostatočne dlhá na vysunutie disku. Musíte použiť veľkú sponu na papier, pretože na úspešné vysunutie disku je potrebné sponu zasunúť takmer 4 cm dovnútra.

Dve kancelárske sponky s vyhnutým jedným koncom na vytvorenie rovného drôtika.
 1. Dajte konzolu do vodorovnej polohy, ako napríklad prehrávač diskov DVD.
 2. Vyhľadajte žltú nálepku za ventilátormi na ľavej strane konzoly.
 3. Vložte rovný koniec spony na papier do otvoru na vysunutie, ktorý sa nachádza v strede žltej nálepky (ako vidno na obrázku nižšie).
Ruka zasúva vystretú kancelársku sponku do dierky na vysunutie disku na bočnej strane konzoly Xbox 360 E.
 1. Diskový zásobník by sa mal trochu vysunúť. Pomocou prstov úplne vytiahnite zásobník.

  Poznámka: Ak sa v zásobníku nachádza disk, skontrolujte, či nie je lepkavý a či na ňom nie je štítok, ktorý by mohol v budúcnosti znova zabraňovať otvoreniu zásobníka.

Na hornej strane kompaktného disku Xbox sú prilepené samolepky a náplasť.

Konzola Xbox 360 S: Ručné vysunutie diskového zásobníka

Ak chcete získať informácie o tom, ako vyriešiť tento problém, pozrite si video alebo postupujte podľa podrobných pokynov uvedených nižšie.

Pozrieť toto video

Ak chcete ručne vysunúť diskový zásobník, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Odpojte napájací kábel a všetky ostatné káble pripojené ku konzole.
Šípky zdôrazňujú ruky, ktoré odpájajú káble zdroja napájania od konzoly Xbox, zdroja napájania a elektrickej zásuvky.
 1. Roztvorte veľkú sponu na papier.
 2. Poznámka: Štandardná spona na papier nie je dostatočne dlhá na vysunutie disku. Musíte použiť veľkú sponu na papier, pretože na úspešné vysunutie disku je potrebné sponu zasunúť takmer 4 cm dovnútra.

Dve kancelárske sponky s vyhnutým jedným koncom na vytvorenie rovného drôtika.
 1. Dajte konzolu do vodorovnej polohy, ako napríklad prehrávač diskov DVD.
 2. Za ventilátormi na ľavej strane konzoly vyhľadajte otvor na vysunutie. Nachádza sa približne 5,7 cm dozadu od predného okraja konzoly.
 3. Vložte rovný koniec spony na papier do otvoru na vysunutie (ako je to znázornené na obrázku nižšie).
Ruka zasúva vystretú kancelársku sponku do dierky na vysunutie disku na hornej (alebo bočnej) strane konzoly Xbox.
 1. Diskový zásobník by sa mal trochu vysunúť. Pomocou prstov úplne vytiahnite zásobník.
 2. Poznámka: Ak sa v zásobníku nachádza disk, skontrolujte, či nie je lepkavý a či na ňom nie je štítok, ktorý by mohol v budúcnosti znova zabraňovať otvoreniu zásobníka.

Na hornej strane kompaktného disku Xbox sú prilepené samolepky a náplasť.

Pôvodná konzoly Xbox 360: Ručné vysunutie diskového zásobníka

Zloženie čelného krytu

Najprv musíte zložiť čelný kryt konzoly. Postupujte takto:

 1. Zo zadnej strany konzoly odpojte napájací kábel a káble A/V.
Šípky ukazujú na odpájanie AV káblov a káblov zdroja napájania z pôvodnej konzoly Xbox 360.
 1. Dajte konzolu do vodorovnej polohy, ako napríklad prehrávač diskov DVD.
 2. Držte konzolu pevne, zatlačte palcami na čelný kryt a oddeľte kryt od konzoly.
 3. Poznámka: Na sňatie čelného krytu budete musieť použiť určitú silu.

Jedna ruka odťahuje čelnú stranu pôvodnej konzoly Xbox 360 smerom od konzoly a druhá ruka drží telo konzoly. Dve ruky odťahujú predný panel od konzoly.

Ručné vysunutie diskového zásobníka

 1. Zo zadnej strany konzoly odpojte napájací kábel a káble A/V.
Dve kancelárske sponky s vyhnutým jedným koncom na vytvorenie rovného drôtika.
 1. Ak sa pod pravou stranou diskovej jednotky konzoly nachádza otvor, vložte rovný koniec spony na papier do tohto otvoru (podľa obrázka nižšie).
 2. Ak sa na konzole nenachádza otvor znázornený nižšie, prejdite na krok č. 5.

Šípka ukazuje na miesto na zadnej strane pôvodnej konzoly Xbox 360, kde sa rovný koniec spony na papier zasúva do otvoru na vysunutie disku, ktorý sa nachádza približne v strede.
 1. Zatláčajte sponu na papier dovnútra, kým nezacítite mierny odpor (približne 2,5 cm v otvore).
Rez zobrazuje koniec kancelárskej sponky zasunutej do otvoru na vysunutie disku ako sa dotýka mechanizmu vo vnútri konzoly.
 1. Pri úspešnom postupe sa diskový zásobník trochu vysunie. Pomocou prstov úplne vytiahnite zásobník a prejdite na krok č. 9. Ak sa diskový zásobník neotvorí, vyskúšajte ďalší krok.
 2. Vyhľadajte dva otvory pod ľavou stranou diskovej jednotky a do otvoru vľavo vložte sponu na papier.
Šípka ukazuje na miesto na zadnej strane pôvodnej konzoly Xbox 360, kde sa rovný koniec spony na papier zasúva do otvoru na vysunutie disku, ktorý sa nachádza na pravej strane.
 1. Zatláčajte sponu na papier dovnútra, kým nezacítite mierny odpor (približne 2,5 cm v otvore).
 2. Poznámka: Dbajte na to, aby ste zatláčali na ozubený mechanizmus a nie na kovovú dosku.

Rez zobrazuje koniec kancelárskej sponky zasunutej do otvoru na vysunutie disku ako sa dotýka mechanizmu vo vnútri konzoly.
 1. Pri úspešnom postupe sa diskový zásobník trochu vysunie. Pomocou prstov úplne vytiahnite zásobník a prejdite na krok č. 9.
 2. Ak je zatvorená disková jednotka naďalej zaseknutá, vložte sponu na papier do vedľajšieho otvoru (napravo) a znova zatlačte. Pri úspešnom postupe sa diskový zásobník trochu vysunie.
 3. Zapojte napájací kábel do zadnej strany konzoly. Stláčaním tlačidla vysunutia otvorte a zatvorte diskovú jednotku. Ak disková jednotka funguje správne, znova nasaďte čelný kryt konzoly.
 4. Poznámka: Ak sa v zásobníku nachádza disk, skontrolujte, či nie je lepkavý a či na ňom nie je štítok, ktorý by mohol v budúcnosti znova zabraňovať otvoreniu zásobníka.

Na hornej strane kompaktného disku Xbox sú prilepené samolepky a náplasť.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ručné vysunutie diskového zásobníka z konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?