Zdieľať túto stránku

Streamovanie médií pomocou aplikácie Groove, Filmy a TV programy alebo Windows Media Player v konzole Xbox 360

Do konzoly Xbox 360 môžete streamovať hudbu, fotografie a videá z počítača, a to pomocou aplikácie Windows Media Player, Groove alebo Filmy a TV programy.

Poznámka: Ďalšie informácie o streamovaní obsahu z počítača do konzoly pomocou aplikácie Windows Media Center nájdete v článku Podpora aplikácie Windows Media Center v konzole Xbox 360.

Krok č. 1: Pripojenie konzoly k sieti (ak ešte nie je pripojená)

Ak už ste konzolu pripojili k sieti, môžete prejsť na „Krok č. 2: Nastavenie prehrávača Windows Media Player” nižšie. Ak ste to ešte neurobili, pripojte konzolu k domácej sieti pomocou káblového alebo bezdrôtového pripojenia. Potom otestujte, či sa konzola Xbox úspešne pripojila. Postupujte takto:

 1. Na úvodnej obrazovke konzoly Xbox prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 3. Vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo Wireless Network (Bezdrôtová sieť).
 4. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).
Obrazovka Network Settings (Nastavenia siete) v konzole Xbox 360 so zvýraznenou položkou Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live)

Ak stav sieťového pripojenia ukazuje Connected (Pripojené), prejdite na krok č. 2 nižšie. V opačnom prípade vyberte v konzole položku More Info (Ďalšie informácie) a postupujte podľa návrhov.

Krok č. 2: Nastavenie prehrávača Windows Media Player

Získajte prehrávač Windows Media Player.

Ktorú verziu chcete používať?

 • Windows Media Player 12 (Windows 7)
  1. V prehrávači Windows Media Player vyberte v ponuke Stream (Prúd údajov) položku Turn on media streaming (Zapnúť vysielanie prúdov mediálnych údajov).
  2. Na zobrazenej stránke vyberte položku Turn on media streaming (Zapnúť vysielanie prúdov mediálnych údajov).
  3. Zadajte názov knižnice médií a vyberte položku OK.
 • Windows Media Player 11 (Windows Vista)
  1. V prehrávači Windows Media Player kliknite pravým tlačidlom myši na položku Library (Knižnica) a potom vyberte položku Media Sharing (Zdieľanie médií).
  2. Vyberte položku Share my media (Zdieľať moje médiá) a potom vyberte možnosť OK.
  3. V časti Sharing Settings (Nastavenie zdieľania) vyhľadajte zariadenie Xbox 360.
  4. Vyberte možnosť Xbox 360, Allow (Povoliť) a potom možnosť OK.
  5. Ak chcete použiť ďalšie možnosti, vyberte položku Settings (Nastavenie).
  6. Po vykonaní všetkých nastavení vyberte možnosť OK.

Krok č. 3: Prehratie alebo zobrazenie hudby alebo videí

Prehrávanie hudby

 1. Na úvodnej obrazovke konzoly Xbox prejdite do ponuky music (hudba a vyberte položku Groove Music (Groove Hudba).
Na paneli Xbox 360 je zvýraznená položka Groove Music (Groove Hudba)
 1. Vyberte zoznam skladieb, ktoré chcete prehrať.

Prehrávanie videí

 1. Na úvodnej obrazovke konzoly Xbox prejdite na položku movies & tv (Filmy a TV programy) a potom položku Microsoft Movies & TV (Filmy a TV programy od spoločnosti Microsoft).
Dlaždica Microsoft Movies & TV (Filmy a TV programy od spoločnosti Microsoft) na paneli Xbox 360
 1. Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

Používanie aplikácií Groove a Filmy a TV programy

Ďalšie informácie o používaní aplikácie Groove nájdete v článku Aplikácia Groove v konzole Xbox 360. Ďalšie informácie o aplikácii Filmy a TV programy nájdete v článku Filmy a TV programy.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Streamovanie médií pomocou aplikácie Groove, Filmy a TV programy alebo Windows Media Player v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku