Riešenie problémov s diskami DVD a filmami na konzole Xbox 360

Poznámky:

Disk DVD sa nedá prehrať: rodinné nastavenia obmedzujú prehrávanie tohto disku DVD

Skontrolujte nastavenia rodičovskej kontroly v konzole Xbox 360. Tieto nastavenia umožňujú ovládať, ktoré filmy a televízne relácie môžete sledovať pomocou konzoly.

Disk DVD sa nedá prehrať: nesprávny kód oblasti

Kontrola oblasti a formátu disku DVD: Skontrolujte, či sa oblasť disku DVD zhoduje s oblasťou konzoly Xbox 360. Kód oblasti vyhľadajte na disku DVD alebo jeho obale. Ak ste napríklad konzolu Xbox 360 kúpili v USA, na niektorom z území USA alebo v Kanade, konzola bude prehrávať disky DVD pre oblasť 1 alebo disky kódované pre všetky oblasti.

Ďalšie informácie o formátoch a oblastiach diskov nájdete v článku Podporované oblasti, formáty a disky.

Pri prehrávaní disku DVD je bezdrôtový mikrofón vypnutý

Hoci počas prehrávania disku DVD nie je bezdrôtový mikrofón väčšinou potrebný, ak sa zhovárate v službe Xbox Live Party, bezdrôtový mikrofón nemusí počas prehrávania disku DVD fungovať. Ak chcete pokračovať v rozhovore, musíte prehrávanie disku DVD ukončiť a vrátiť sa na panel.

Chyby s kódom stavu

Ak sa pri pokuse o prehratie videa zobrazí kód stavu (napríklad 69-C00D36C4 alebo 80-C00DF242), pozrite si článok Riešenie problémov s obrazom konzoly Xbox 360.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s diskami DVD a filmami na konzole Xbox 360, alebo iným problémom?