Zdieľať túto stránku

Na pôvodnej konzole Xbox 360 bliká jeden červený indikátor

Okolo tlačidla napájania na pôvodnej konzole Xbox 360 bliká na červeno jeden indikátor:

Okolo tlačidla napájania na pôvodnej konzole Xbox 360 bliká na červeno jeden indikátor.

Na televíznej obrazovke alebo monitore sa môže zobrazovať aj tento kód chyby a hlásenie:

Systémová chyba. Obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Kód stavu: Exx.

xx predstavuje dvojciferné číslo, ktoré sa líši.

Poznámky:

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Riešenie č. 1: Odpojenie a opätovné pripojenie káblov

Postupujte takto:

 1. Vypnite konzolu Xbox 360.
 2. Od konzoly odpojte všetky pamäťové jednotky, ovládače a príslušenstvo.
 3. Zo zadnej strany konzoly odpojte všetky zariadenia vrátane napájacieho kábla a kábla na prenos obrazu.
Obrázok zobrazuje prívodný kábel zapojený do zadnej strany pôvodnej konzoly Xbox 360, napájací zdroj zapojený do elektrickej zásuvky a krátky kábel zapojený do zdroja napájania.

Poznámka: Nevyberajte pevný disk.

 1. Znova zapojte zdroj napájania konzoly.
 2. Postupne pripájajte príslušenstvo, pričom začnite ovládačom.
 3. Po opätovnom zapojení všetkého príslušenstva zapnite konzolu.

Riešenie č. 2: Vybratie pevného disku

Dočasným vybratím jednotky pevného disku môžete zistiť, či sa problém týka pôvodného pevného disku pre Xbox 360. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Poznámka: Niektoré konzoly Xbox 360 neobsahujú pevný disk. Ak konzola Xbox 360 nemá pevný disk, prejdite na riešenie č. 3.

 1. Vypnite konzolu.
 2. Vyhľadajte pevný disk na vrchnej strane konzoly (alebo na ľavej strane podľa toho, ako je konzola otočená).
Šípka smeruje k pevnému disku na pôvodnej konzole Xbox 360.
 1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na pevnom disku.
Šípka smeruje k tlačidlu uvoľnenia pevného disku na pôvodnej konzole Xbox 360.
 1. Vytiahnite pevný disk z konzoly.
Obrázok zobrazujúci postup odpojenia pevného disku od pôvodnej konzoly Xbox 360.

Ak ste pomocou týchto krokov vyriešili problém, opätovným pripojením pevného disku overte, či sa chyba vyskytuje iba pri pripojení pevného disku pre Xbox 360.

Riešenie č. 3: Odpojenie pamäťových jednotiek alebo diskov USB flash

Postupujte takto:

 1. Vypnite konzolu Xbox 360.
 2. Odpojte všetky pamäťové jednotky alebo disky USB flash pripojené ku konzole.
 3. Zapnite konzolu.

Ak ste pomocou týchto krokov vyriešili problém, opätovným pripojením pamäťovej jednotky alebo disku USB flash skontrolujte, či sa chyba vyskytuje iba pri ich pripojení. V takom prípade si objednajte náhradnú pamäťovú jednotku alebo použite iný disk USB flash.

Informácie o podpore nájdete v článku Najčastejšie otázky týkajúce sa pôvodnej konzoly Xbox 360.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Na pôvodnej konzole Xbox 360 bliká jeden červený indikátor, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku