Prehľad funkcie Prehrať na zariadení pre konzolu Xbox 360

Funkcia Prehrať na zariadení umožňuje konzole Xbox 360 prehrať obsah vysielania z iných zariadení, napríklad z počítača alebo tabletu so systémom Windows.

Na tejto stránke

Požiadavky

Ak chcete používať funkciu Prehrať na zariadení, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

 • Najnovšie aktualizácie softvéru pre konzolu Xbox 360.
 • Zariadenie kompatibilné so serverom DLNA (Digital Living Network Alliance), napríklad počítač so systémom Windows.
 • Pripojenie k lokálnej sieti medzi konzolou Xbox 360 a zariadením kompatibilným so serverom DLNA.

Poznámka Niektoré mobilné zariadenia, ako sú tablety a telefóny, podporujú server DLNA, ale nemôžu zdieľať multimédiá s konzolou Xbox 360.

Podporované typy videosúborov

Konzola Xbox 360 podporuje tieto formáty videosúborov:

 • Windows Media Video (WMV) 7, WMV 8 a WMV 9:
  • Maximálne rozlíšenie 1920x1080 (1080p).
  • Zvuk Windows Media Audio Standard alebo Windows Media Audio Pro.
  • Poznámka Obsah WMV môže byť chránený technológiou Windows Media DRM (Správa digitálnych prístupových práv).

 • VC-1:
  • Maximálne rozlíšenie 1920x1080 (1080p).
  • Zvuk Windows Media Audio Standard alebo Windows Media Audio Pro.
  • Poznámka Obsah VC-1 môže byť chránený technológiou Windows Media DRM.

 • Zvuk MPEG-1 s vrstvou MPEG-1 I alebo II.
 • MPEG-2:
  • Maximálne rozlíšenie 1920x1080 (1080i).
  • Zvuk AC-3 alebo MPEG-1 s vrstvou I alebo II.
 • WMV Image 1 (Photo Story 1 a 2) a WMV Image 2 (Photo Story 3).
 • H.264/MPEG-4.

Podporované typy zvukových súborov

Podporujú sa tieto zvukové formáty:

 • Windows Media Audio (WMA) 7, WMA 8 a WMA 9.
 • Poznámka Obsah WMA Standard môže byť chránený technológiou Windows Media DRM.

 • WMA Professional.
 • Poznámka Obsah WMA Professional môže byť chránený technológiou Windows Media DRM.

 • WMA Lossless.
 • Poznámka Obsah WMA Lossless môže byť chránený technológiou Windows Media DRM.

 • MP3.

Povolenie funkcie Prehrať na zariadení na konzole Xbox 360

Skontrolujte, či je v konzole povolená funkcia Prehrať na zariadení. Zapnite ho podľa týchto pokynov:

 1. Na domovskej obrazovke konzoly Xbox vyberte položku Nastavenia, potom položku Nastavenia systému.
 2. Vyberte položku Nastavenia konzoly.
 3. Vyberte položku Pripojené zariadenia.
 4. Nastavte funkciu Prehrať na zariadení na možnosť Zapnúť.

Pomenovanie konzoly

Ak konzole Xbox 360 zadáte názov, tento názov vám pomôže vyhľadať vašu konzolu v sieti. Je to užitočné hlavne vtedy, ak máte vo svojej sieti viacero konzol Xbox a potrebujete identifikovať, ku ktorej z nich pripájate svoje zariadenie. Pri pomenovaní konzoly postupujte takto:

 1. Prejdite do ponuky Nastavenia a vyberte položku Nastavenia systému.
 2. Vyberte položku Nastavenia konzoly.
 3. Vyberte položku Názov konzoly.
 4. Vyberte názov zo zoznamu. Ak chcete vytvoriť vlastný názov, vyberte položku Vlastný.
 5. Zadajte názov vašej konzoly a vyberte položku Hotovo.

Prehrávanie multimédií v konzole Xbox 360

Po konfigurácii funkcie Prehrať na zariadení ju budete môcť vybrať na prehrávanie z kompatibilných aplikácií a zariadení. Konkrétne podrobnosti sa líšia v závislosti od aplikácií a zariadení. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa zariadenia alebo aplikácie.

Ďalšie informácie o používaní funkcie Prehrať na zariadení nájdete v téme Streamovanie obsahu z aplikácií Groove a Filmy a TV programy do konzoly pomocou funkcie Prehrať na zariadení.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Prehľad funkcie Prehrať na zariadení pre konzolu Xbox 360, alebo iným problémom?