Tlačidlo napájania na konzole Xbox 360 bliká na červeno

Indikátor v strede tlačidla napájania konzoly Xbox 360 bliká na červeno.

Na konzole Xbox 360 E svieti zelený stredný indikátor. Stredný indikátor na konzole Xbox 360 S bliká načerveno.

Na obrazovke sa môže zobrazovať aj toto hlásenie:

Je zobrazené varovanie Shut Down (Vypnutie) v dôsledku zlého vetrania.

Blikajúci červený indikátor na tlačidle napájania znamená, že konzola nemá dostatočné vetranie. Červený indikátor bude blikať, až kým konzola nevychladne.

Vychladnutie konzoly

Ak chcete vyriešiť tento problém, vypnite konzolu, aby vychladla (ak sa už nevypla automaticky). Počkajte, kým červený indikátor na tlačidle napájania neprestane blikať. Potom konzolu znova zapnite.

Po zapnutí konzoly sa môže zobraziť hlásenie s vysvetlením, prečo sa konzola vypína a ako postupovať, aby sa zabránilo tomuto problému v budúcnosti.

Hlásenie vysvetľuje, prečo sa konzola Xbox 360 vypína a ako postupovať, aby sa zabránilo tomuto problému v budúcnosti.

Premiestnenie konzoly

Vypnite konzolu a premiestnite ju na otvorené, dobre vetrané miesto ďalej od všetkých ostatných elektronických zariadení. Potom konzolu znova zapnite.

Xbox 360 E Xbox 360 S
Konzola Xbox 360 E umiestnená na otvorenom, dobre vetranom mieste ďalej od ostatných elektronických zariadení. Konzola Xbox 360 S umiestnená na otvorenom, dobre vetranom mieste ďalej od ostatných elektronických zariadení.

Tipy na umiestnenie konzoly Xbox 360

  • Konzolu neumiestňujte do uzavretého priestoru. Umiestnite ju na otvorené miesto s dobrým vetraním.
  • Na konzolu, pod ňu ani vedľa nej neukladajte iné elektronické zariadenia.
  • Dbajte na to, aby konzola aj zdroj napájania boli na tvrdom povrchu. Neumiestňujte konzolu na mäkký podklad (napríklad na posteľ, pohovku alebo koberec).
  • Konzolu umiestnite ďalej od zdrojov tepla, napríklad od vetracích otvorov televízorov a elektronických zariadení. Konzolu takisto umiestnite ďalej od vykurovacích ventilátorov a priameho slnečného svetla.

Žiadosť o opravu

Ak sa konzola naďalej vypína z dôvodu nedostatočného vetrania, hoci sa nachádza na chladnom a dobre vetranom mieste, môže si vyžadovať opravu. Pozrite si článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Tlačidlo napájania na konzole Xbox 360 bliká na červeno, alebo iným problémom?