Zdroj napájania konzoly Xbox 360

V tomto článku je opísaná jednotka zdroja napájania (JZN) a napájacie káble konzoly Xbox 360.

Na tejto stránke

Informácie o jednotke zdroja napájania konzoly Xbox 360

Konzola Xbox 360 je vybavená externou jednotkou zdroja napájania (JZN) s ventilátorom. JZN má vo všetkých krajinách rovnaký základný dizajn. JZN má tieto maximálne rozmery:

 • Zdroj napájania 220 – 240 V meria približne 21,9 x 7,7 x 5,4 cm.
 • Zdroj napájania 110 – 127 V meria približne 21,4 x 7,7 x 5,4 cm.

Niektoré JZN sú kratšie, ale majú rovnaké vlastnosti. JZN je napríklad trochu menšia v krajinách, v ktorých sa používa 110-voltové napätie.

 • Konzola Xbox 360 E: Používa 120-wattovú JZN
 • Konzola Xbox 360 S: Používa 135-wattovú JZN
 • Pôvodná konzola Xbox 360: Pre pôvodnú konzolu Xbox 360 existuje niekoľko verzií JZN. V závislosti od požiadaviek na napájanie konzoly sa môže dodávať 203-wattová, 175-wattová alebo 150-wattová JZN.

Poznámky

 • Dôležité: Spoločnosť Microsoft neposkytuje licenciu na žiadne príslušenstvo od iných výrobcov, ktoré sa zapája do zásuvky napájania na konzole Xbox. Používanie iného príslušenstva než štandardného zdroja napájania konzoly Xbox 360 môže poškodiť konzolu a zrušiť platnosť záruky na konzolu.
 • JZN sú určené na použitie len v krajinách alebo oblastiach, v ktorých sa predávajú, pretože rôzne oblasti majú odlišné požiadavky na napájanie. Používanie zdroja napájania v inej krajine môže poškodiť zdroj napájania alebo konzolu Xbox 360 a spôsobiť neplatnosť záruky.
 • Nesmie sa používať nelicencované príslušenstvo, napríklad náhradný zdroj napájania od inej spoločnosti než Microsoft, ani príslušenstvo zapájané medzi konzolu Xbox 360 a zdroj napájania.
 • Zdroj napájania konzoly Xbox 360 obsahuje vnútornú poistku, ktorá pomáha chrániť konzolu pred príliš vysokým napätím a nárazovým prúdom. JZN je uzavretá jednotka, a preto sa vnútorná poistka nesmie vymieňať. Pre zdroj napájania je stanovený konštantný výkon 245 W a maximálny výkon 280 W.
 • 120-wattová a 135-wattová JZN sú vymeniteľné a možno ich používať s konzolami Xbox 360 S aj Xbox 360 E.

Napájacie káble konzoly Xbox 360

JZN je vybavená pevne zapojeným napájacím káblom na jednosmerný prúd (DC), ktorý sa pripája ku konzole, a napájacím káblom na striedavý prúd (AC), ktorý sa zapája do nástennej elektrickej zásuvky.

Napájacie káble DC

 • Napájací kábel DC je pevne zapojený do JZN a pripája sa ku konzole Xbox 360. Na napájacom kábli DC sa môžu nachádzať dve sivé tlačidlá, ktorých stlačením uvoľníte zástrčku z konzoly Xbox 360.
 • Napájací kábel DC má dĺžku 1,1 metra.
 • Ku koncu napájacieho kábla jednosmerného prúdu je pevne pripojený patentovaný napájací konektor. Tento patentovaný napájací konektor je navrhnutý špeciálne pre zásuvku napájania na konzole Xbox 360.

Napájacie konektory pre pôvodnú konzolu Xbox 360:

Napájacie konektory pre pôvodnú konzolu Xbox 360.
1 – 203-wattový konektor
2 – 175-wattový konektor
3 – 150-wattový konektor

Konektor na konci JZN má tvar vyhovujúci iba konzole Xbox 360, s ktorou je JZN kompatibilná. Ak napájací kábel nemožno zasunúť do konzoly Xbox 360, skontrolujte, či JZN vyhovuje konzole.

Napájacie káble AC

Napájací kábel AC má dĺžku 1,8 metra a možno ho odpojiť od jednotky zdroja napájania.

Koniec napájacieho kábla, ktorý sa zasúva do JZN, má dva alebo tri otvory. Počet otvorov zodpovedá počtu hrotov na JZN. JZN s dvoma hrotmi musíte používať iba s káblom, ktorý sa pripája pomocou dvoch otvorov. JZN s troma hrotmi musíte používať iba s káblom, ktorý sa pripája pomocou troch otvorov. Ak použijete iný napájací kábel než kábel navrhnutý pre JZN, môžete poškodiť JZN alebo konzolu Xbox 360.

Zástrčka na konci napájacieho kábla, ktorá sa zapája do elektrickej zásuvky, môže byť rôzneho typu. Typ zástrčky závisí od krajiny alebo oblasti, v ktorej ste kúpili konzolu. Ďalšie informácie o jednotlivých typoch zástrčiek nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Krajina alebo oblasť Napätie Poznámky
Kanada 120 V, 60 Hz V Amerike môžete mať zdroj napájania s dvomi hrotmi a napájací kábel s dvomi otvormi alebo zdroj napájania s tromi hrotmi a napájací kábel s tromi otvormi. Časť napájacieho kábla, ktorá sa zapája do elektrickej zásuvky, je rovnaká pre Kanadu, Kolumbiu, Mexiko a Spojené štáty americké. Táto časť je však odlišná pre Čile.
Čile 220 V, 50 Hz
Kolumbia 120 V, 60 Hz
Mexiko 127 V, 60 Hz
Spojené štáty americké 120 V, 60 Hz
Európa (Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko) 230 V, 50 Hz V Európe a Južnej Afrike môžete mať JZN s dvomi hrotmi a napájací kábel s dvomi otvormi alebo JZN s tromi hrotmi a napájací kábel s tromi otvormi. Zástrčka na konci napájacieho kábla, ktorá sa zapája do elektrickej zásuvky, môže mať päť rôznych tvarov.
Taliansko
Škandinávia (Švédsko, Fínsko, Nórsko, Dánsko)
Švajčiarsko
Južná Afrika 230 V, 50 Hz, súčasťou je 15-ampérová poistka
Spojené kráľovstvo a Írsko 230 V, 50 Hz, súčasťou je 10-ampérová poistka
Japonsko 100 V, 50 Hz (východ)
100 V, 60 Hz (západ)
V Japonsku je k dispozícii iba jeden model napájacej zástrčky pre konzolu Xbox 360.
Austrália 240 V, 50 Hz V ázijsko-tichomorskej oblasti a Indii môžete mať JZN s dvomi hrotmi a napájací kábel s dvomi otvormi alebo JZN s tromi hrotmi a napájací kábel s tromi otvormi. Zástrčka na konci napájacieho kábla, ktorá sa zapája do elektrickej zásuvky, môže mať štyri tvary.
Hongkong 220 V, 50 Hz, súčasťou je 10-ampérová poistka
India 230 V, 50 Hz, súčasťou je 15-ampérová poistka
Kórea 220 V, 60 Hz
Nový Zéland 230 V, 50 Hz
Singapur 230 V, 50 Hz, súčasťou je 10-ampérová poistka
Taiwan 110 V, 60 Hz

Umiestnenie, teplota a hluk zdroja napájania

Externý zdroj napájania konzoly Xbox 360 používa vstavaný ventilátor na vyfukovanie vzduchu cez JZN, aby sa zabezpečilo dostatočné chladenie. Keď stlačením tlačidla napájania spustíte konzolu Xbox 360, spustí sa aj ventilátor JZN. Ventilátor JZN zvyčajne vytvára hluk podobný vrčaniu. Keď je konzola Xbox 360 v pohotovostnom režime alebo keď je odpojená od JZN, ventilátor sa nepoužíva. Rýchlosť ventilátora sa zvyšuje alebo znižuje v súvislosti so zmenami teploty JZN. Ak sa rýchlosť ventilátora zmení, intenzita „vrčania“ vytváraného ventilátorom sa zvýši alebo zníži.

Ak chcete zaručiť efektívnu a bezpečnú prevádzku zdroja napájania, dodržiavajte tieto opatrenia:

 • Umiestnite zdroj napájania tak, aby otvory ventilácie neboli blokované.
 • Neumiestňujte zdroj napájania na posteľ, pohovku ani žiadny iný mäkký povrch, ktorý by mohol blokovať vetracie otvory.
 • Neumiestňujte zdroj napájania do uzavretého priestoru, napríklad do knižnice, regálu alebo skrinky na stereosústavu, pokiaľ nie je dobre vetraný.
 • Neumiestňujte zdroj napájania do blízkosti zdrojov tepla, napríklad radiátora, tepelného regulátora, pece alebo zosilňovača.
 • Na zdroj napájania neukladajte iné elektronické zariadenia.
 • Skontrolujte, či je zdroj napájania umiestnený vodorovne a či leží na štyroch gumených podložkách na podstavci.
Zdroj napájania konzoly Xbox 360 umiestnený vodorovne a ležiaci na štyroch gumených podložkách na podstavci.

Ak zdroj napájania produkuje nadmerný hluk, predlžovací kábel s viacerými zásuvkami alebo prepäťová ochrana môže byť preťažená. Zapojte zdroj napájania priamo do nástennej elektrickej zásuvky a zistite, či problém pretrváva.

Bezpečnosť pri práci s elektrickými súčasťami zdroja napájania

Pripojenie JZN ku konzole Xbox 360:

 1. Úplne zasuňte napájací kábel DC do konzoly Xbox 360.
 2. Použitím sily zasúvajte napájací kábel striedavého prúdu do JZN, až kým zástrčka kábla nebude zasunutá na doraz.
 3. Druhý koniec napájacieho kábla AC zapojte do nástennej elektrickej zásuvky.

Rovnako ako u iných elektrických zariadení môže nedodržanie nasledujúcich upozornení spôsobiť vážne zranenie alebo smrť na následky úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru, prípadne poškodenie systému Xbox 360 video game and entertainment system.

Vyberte vhodný zdroj napájania konzoly Xbox 360:

 • Používajte iba JZN a napájací kábel AC, ktoré boli dodané s konzolou alebo ktoré ste dostali v autorizovanom servisnom stredisku. Ak si nie ste istí, či máte správnu JZN, porovnajte hodnotu výstupu 12 V na JZN s hodnotou výstupu 12 V, ktorá je vytlačená vedľa zásuvky napájania na konzole. Hodnota vytlačená na JZN (16,5 A, 14 A alebo 12,5 A) musí byť rovnaká alebo väčšia ako hodnota vytlačená na konzole. Ak potrebujete náhradnú JZN alebo napájací kábel striedavého prúdu, navštívte stránku Podpora zariadení.
 • Overte, či je v elektrickej zásuvke rovnaké napätie (V) a frekvencia (Hz), ako je uvedené na JZN. Ak si nie ste istí, aký typ napätia používate v domácnosti, opýtajte sa kvalifikovaného elektrikára.
 • Nepoužívajte neštandardné zdroje napájania, napríklad generátory alebo prevodníky, dokonca ani vtedy, keď sa ich napätie a frekvencia zhodujú. Používajte iba sieťové napätie poskytované v štandardnej sieťovej zásuvke.
 • Nepreťažujte sieťovú zásuvku, predlžovací kábel, predlžovací kábel s viacerými zásuvkami ani ostatné elektrické rozvody. Overte, či sú tieto položky schopné preniesť celkové prúdové zaťaženie (v ampéroch [A]) potrebné pre konzolu Xbox 360 (uvedené na JZN) a pre akékoľvek ďalšie zariadenia, ktoré sú zapojené v tom istom obvode.
 • Používajte správne uzemnenú elektrickú zásuvku, do ktorej možno zasunúť uzemňovaciu zástrčku s tromi hrotmi. Neodstraňujte uzemňovací hrot. Ak sa zástrčka nezmestí do zásuvky, nechajte zastaralú zásuvku vymeniť elektrikárom.

Prevencia pred poškodením napájacích káblov a JZN:

 • Zabráňte tomu, aby sa po napájacích kábloch chodilo.
 • Chráňte káble pred prudkým stlačením alebo zalomením, najmä v miestach, kde sa pripájajú k sieťovej zásuvke, JZN a konzole.
 • Napájacie káble nevytrhávajte, nezauzľujte, nezalamujte ani s nimi inak hrubo nezaobchádzajte.
 • Napájacie káble nevystavujte zdrojom tepla.
 • Napájacie káble neobtáčajte okolo jednotky zdroja napájania.
 • Napájacie káble udržiavajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nedovoľte im, aby káble trhali alebo hrýzli.
 • Pri odpájaní napájacích káblov ťahajte za zástrčku. Neťahajte za kábel.
 • Nedovoľte, aby zdroj napájania visel na niektorom z napájacích káblov.
 • Ak sa napájací kábel alebo JZN akýmkoľvek spôsobom poškodí, okamžite ich prestaňte používať, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox a požiadajte o výmenu. Náhradné zariadenie si môžete objednať na stránke Podpora zariadení.
 • Konzolu Xbox 360 odpojte zo siete počas búrky, alebo ak ju dlhší čas nepoužívate.

Informácie o spotrebe energie v rámci EÚ

Toto zariadenie vyhovuje nariadeniam smernice (ES) č. 1275/2008 Európskej komisie a iniciatívy Game Console Self-Regulatory Initiative.

Herné konzoly sú nastavené na vypnutie po 60 minútach nečinnosti. Automatické vypnutie môže pomôcť ušetriť energiu tým, že sa skráti čas, kedy je konzola zapnutá, ale nepoužíva sa.

Model Úvodná ponuka
[W]
Prehrávanie diskov DVD
[W]
Prehrávanie diskov Blu-ray
[W]
Prenos obsahu v rozlíšení 1080p
[W]
Aktívne hranie
[W]
Predvolené nastavenie času automatického vypnutia [v minútach]
Xbox 360 1538 53 46 Nie je k dispozícii 54 69 60
Kinect 59 50 Nie je k dispozícii 59 74 60

Poznámky:

 1. Merania sú založené na priemere spomedzi troch vybraných hier a špeciálne vybraného multimediálneho obsahu.
 2. Ak chcete zistiť číslo svojho modelu, pozrite si produktový štítok na svojej konzole.
 3. Testované médiá (19.02.2016):
  • DVD: The Lord of the Rings – The Fellowship of the Ring
  • Streamovanie: House of Cards – 1. sezóna, 1. epizóda [Netflix]
  • Hry: Grand Theft Auto V, Kinect Adventures, Call of Duty: Black Ops III

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zdroj napájania konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?