Pri prehrávaní disku DVD alebo prenášaní filmu v aplikácii Netflix v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba „Nenašlo sa zabezpečené prepojenie na protokol HDCP“

Pri pokuse o streamovanie filmu v aplikácii Netflix alebo prehratie disku DVD sa zobrazí niektoré z nasledujúcich chybových hlásení:

Nenašlo sa zabezpečené prepojenie na protokol HDCP

Zabezpečené prepojenie na protokol HDCP sa stratilo

Tento problém sa môže vyskytnúť v prípade, že pripojíte konzolu Xbox 360 k zobrazovaciemu zariadeniu pomocou kábla HDMI. Ak konzola nedokáže vytvoriť zabezpečené prepojenie so zobrazovacím zariadením pomocou protokolu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), môže sa zobraziť jedna z týchto chýb.

Zvyčajne k tomu dochádza z niektorého z týchto dôvodov:

  • Medzi konzolou Xbox 360 a obrazovkou sa nachádza karta prijímača v systéme domáceho kina alebo rozvodná skrinka AV, ktoré rušia pripojenie HDMI.
  • Vyskytol sa problém s káblom HDMI.
  • Obrazovka nepodporuje protokol HDCP naplno.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte tieto riešenia.

Riešenie č. 1: Obídenie iných zariadení

Niektoré karty prijímačov v systéme domáceho kina alebo rozvodné skrinky AV sú vybavené pripojením „HDMI pass through“. Toto pripojenie umožňuje zapojiť kábel HDMI z konzoly Xbox 360 do zariadenia a ďalší kábel HDMI do zobrazovacieho zariadenia. Ak použijete jedno z týchto zariadení, konzola Xbox 360 sa na začiatku prehrávania videa nemusí správne zosynchronizovať s protokolom HDCP.

Ak chcete otestovať, či problém spôsobuje karta prijímača alebo rozvodná skrinka, zapojte kábel HDMI z konzoly Xbox 360 priamo do zobrazovacieho zariadenia:

Obrázok zobrazuje jeden koniec kábla HDMI pre konzolu Xbox 360, ako sa pripája do zadnej časti konzoly Xbox 360 E a druhý koniec do televízora.

Ak sa tým problém vyrieši, obráťte sa na výrobcu karty prijímača v systéme domáceho kina alebo rozvodnej skrinky AV, aby vyriešil konflikt.

Riešenie č. 2: Kontrola, či obrazovka podporuje protokol HDCP

Niektoré obrazovky majú pripojenie HDMI, ale nepodporujú protokol HDCP naplno. V príručke alebo na webovej lokalite výrobcu pre vašu obrazovku skontrolujte, či je plne kompatibilná s protokolom HDCP.

Ak obrazovka nepodporuje protokol HDCP, môžete pripojiť konzolu Xbox 360 k zobrazovaciemu zariadeniu pomocou komponentného HD AV kábla pre Xbox 360.

Riešenie č. 3: Výmena kábla HDMI

Ak obrazovka podporuje protokol HDCP, vyskúšajte iný kábel HDMI. Zabezpečte priame pripojenie konzoly Xbox 360 k obrazovke.

Ak sa problém napriek tomu nevyrieši, znova ho otestujte s iným zobrazovacím zariadením.

Poznámka: Na riešenie problému môžete použiť aj komponentný HD AV kábel pre Xbox 360.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri prehrávaní disku DVD alebo prenášaní filmu v aplikácii Netflix v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba „Nenašlo sa zabezpečené prepojenie na protokol HDCP“, alebo iným problémom?