Riešenie problémov s aktualizáciou konzoly Xbox 360

Ak sa softvér konzoly Xbox 360 neaktualizuje úspešne a zobrazí sa niektoré z nasledujúcich chybových hlásení, vyskúšajte riešenia uvedené nižšie:

 • Nemožno prevziať aktualizáciu. Ak chcete otestovať pripojenie, otvorte ponuku System Settings (Nastavenia systému) a vyberte položky Network Settings (Nastavenia siete) a Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).
 • Nemožno nainštalovať aktualizáciu. Disk nemožno prečítať.
 • Nemožno prečítať aktualizáciu z disku. Vložte disk znova, aby mohla aktualizácia pokračovať.

Ak sa zobrazí kód chyby namiesto chybového hlásenia

Ak sa zobrazí kód chyby, napríklad xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0001 (šesť skupín štvorciferných čísel), pozrite si článok Kódy chýb pri aktualizácii systému konzoly Xbox 360.

Riešenie problémov s aktualizáciami konzoly Xbox 360

Riešenie č. 1: Skúste aktualizáciu nainštalovať znova

 1. Reštartujte konzolu.
 2. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 3. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 4. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 5. Vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov svojej bezdrôtovej siete (ak sa zobrazí výzva).
 6. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).
 7. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes (Áno).

Ak sa týmto krokom problém nevyrieši, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Skontrolujte, či máte dostatok miesta v ukladacom zariadení

Najnovšia aktualizácia softvéru konzoly vyžaduje aspoň 190 megabajtov (MB) miesta v ukladacom zariadení (alebo 256 MB, ak bývate v Japonsku). Ak nemáte dostatok voľného miesta, musíte niektoré položky premiestniť alebo odstrániť. Pozrite si článok Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie uložených hier, profilov a doplnkov pre avatara v konzole Xbox.

Ak sa týmto krokom problém nevyrieši, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému

Problém môžete vyriešiť odstránením dočasných súborov z konzoly. Pozrite si článok Vymazanie vyrovnávacej pamäte konzoly Xbox 360.

Po vymazaní vyrovnávacej pamäte skúste spustiť aktualizáciu znova. Ak sa týmto krokom problém nevyrieši, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 4: Znova vložte ukladacie zariadenie

 • Ak namiesto pevného disku používate pamäťovú jednotku pre Xbox 360 alebo disk USB flash, vyberte a opätovne vložte pamäťovú jednotku alebo disk flash.
 • Ak používate pevný disk pre Xbox 360, skúste ho vybrať a opätovne vložiť.

Po výmene ukladacieho zariadenia skúste aktualizáciu spustiť znova. Ak sa tým problém nevyrieši, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 5: Aktualizáciu skopírujte na disk USB flash, disk CD alebo DVD

Ak sa pomocou uvedených riešení problém neodstráni, skopírujte aktualizáciu konzoly z počítača na disk USB flash, disk CD alebo DVD a potom ju nainštalujte v konzole. Pokyny na inštaláciu aktualizácie systému z disku USB flash, CD alebo DVD nájdete v článku Získanie novej aktualizácie konzoly Xbox 360.

Ak sa týmto krokom problém nevyrieši, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 6: Znova prevezmite profil

Ak sa po aktualizácii pokúsite spustiť hru alebo aplikáciu, v niektorých prípadoch sa môže zobraziť hlásenie „Pripojenie k službe Xbox Live sa prerušilo“ a môžete byť odhlásení z účtu. Problém skúste vyriešiť opätovným prevzatím profilu:

 1. Na paneli Xbox prejdite na položku social (sociálne).
 2. Vyberte položku Sign In or Out (Prihlásiť sa alebo sa odhlásiť).
 3. Posuňte sa doprava a vyberte položku Download Profile (Prevziať profil).
 4. Ak ste prihlásení, odhláste sa z účtu.
 5. Vyberte položku Download profile (Prevziať profil).
 6. Zadajte meno používateľa a heslo účtu Microsoft.

Ak sa týmto krokom problém nevyrieši, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 7: Preinštalovanie najnovšej aktualizácie systému konzoly Xbox 360

Ak chcete znova nainštalovať najnovšiu aktualizáciu konzoly Xbox 360, postupujte takto:

 1. Vymažte vyrovnávaciu pamäť systému. Postup nájdete vyššie v článku Vymazanie vyrovnávacej pamäte systému.
 2. Odinštalujte aktualizácie systému a potom ich znova nainštalujte. Postupujte takto:
  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
  2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
  3. Vyberte položku Storage (Úložisko).
  4. Na ovládači stlačte tlačidlá v tomto poradí: X, LB, RBXLBRB, X.
  5. Vyberte možnosť odstrániť všetky aktualizácie systému, ktoré sú nainštalované. Konzola sa automaticky reštartuje a potom znova prevezme všetky dostupné aktualizácie.
 3. Resetujte sieťový hardvér. Postupujte takto:
  1. Odpojte napájací kábel zo zadnej strany smerovača, modemu alebo brány. Ak máte smerovač aj modem, odpojte napájací kábel z obidvoch zariadení.
  2. Vypnite konzolu Xbox 360 stlačením tlačidla napájania na prednej strane konzoly.
  3. Počkajte 5 minút.
  4. Ak používate smerovač, zapojte ho a počkajte, kým sa neobnoví normálny stav všetkých indikátorov.
  5. Pripojte ostatný hardvér a skúste sa pripojiť k službe Xbox Live.

Ak sa týmto krokom problém nevyrieši, pozrite si nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 8: Požiadajte o opravu

Ak sa problém vyskytuje aj po vyskúšaní všetkých riešení uvedených na tejto stránke, konzola môže vyžadovať opravu. Môžete odoslať požiadavku na opravu konzoly online na stránke Podpora zariadení.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s aktualizáciou konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?