Získanie novej aktualizácie konzoly Xbox 360

Pozrite si tieto tipy a pokyny na aktualizáciu

Softvér konzoly Xbox 360 sa pravidelne aktualizuje o nové funkcie. Ak sa vyskytuje niektorý z nasledujúcich problémov, môžete ho vyriešiť aktualizáciou softvéru konzoly:

 • Nezobrazujú sa motívy panela.
 • Chýbajú avatary.
 • Senzor Kinect nefunguje (indikátor senzora bliká na zeleno alebo červeno).

Poznámka: Dostupná verzia softvéru konzoly je z 21. 8. 2019.

Skôr než začnete

Ak ste sa už pokúšali nainštalovať aktualizáciu a inštalácia zlyhala, navštívte stránku Riešenie problémov s aktualizáciou konzoly Xbox 360.

Aktualizácia softvéru konzoly

Inštalácia zo služby Xbox Live

Softvér konzoly najjednoduchšie zaktualizujete pripojením konzoly k službe Xbox Live. Pri aktualizácii konzoly pomocou služby Xbox Live potrebujete iba pripojenie na internet.

Ak chcete pripojiť konzolu Xbox 360 na internet, pozrite si článok Riešenie problému s prvým pripojením konzoly Xbox 360.

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu, prejdite do ponuky Nastavenia a vyberte položku Nastavenia systému.
 2. Vyberte položku Nastavenia siete.
 3. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Káblová sieť alebo názov bezdrôtovej siete.
 4. Vyberte položku Test pripojenia k službe Xbox Live.
Na obrazovke Nastavenia siete je zvýraznená položka Test pripojenia k službe Xbox Live.
 1. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, potvrďte ju výberom možnosti Áno.

Ak sa vyskytne chyba pripojenia, skúste použiť sprievodcu Riešenie chyby pripojenia konzoly Xbox 360.

Nebola inštalácia aktualizácie konzoly úspešná?

Inštalácia z herného disku

Ak ste sa po chvíli nepripojili k službe Xbox Live, možno treba aktualizovať softvér konzoly. Ak herný disk obsahuje novšiu verziu softvéru konzoly, než je vaša verzia, po spustení hry z herného disku sa zobrazí výzva na inštaláciu aktualizácie.

Poznámka: ak sa rozhodnete neaktualizovať softvér konzoly, výzva na aktualizáciu sa zobrazí pri nasledujúcom spustení hry. Niektoré hry využívajúce senzor Kinect vyžadujú na správne fungovanie aktualizáciu softvéru konzoly.

Skopírovanie na disk USB flash

Ak konzolu Xbox 360 nemôžete pripojiť na internet, môžete aktualizáciu konzoly skopírovať z počítača na USB kľúč a potom ju nainštalovať do konzoly.

Poznámka: Disk USB flash musí používať systém súborov FAT32. Informácie o spôsobe naformátovania disku USB flash nájdete v časti Formátovanie disku USB flash článku Používanie diskov USB flash v konzole Xbox 360.

 1. Pripojte USB kľúč k portu USB na počítači.
 2. Prevezmite súbor s aktualizáciou.
 3. Kliknutím na tlačidlo Uložiť uložte súbor .zip s aktualizáciou konzoly do počítača.
 4. Dekomprimujte súbor. Ak používate systém Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7, súbor .zip dekomprimujte tak, že naň dvakrát kliknete.
 5. Skopírujte obsah súboru .zip do koreňového adresára disku USB flash (napríklad E:\). Nekopírujte obsah do iného priečinka na disku USB flash (napríklad E:\Files).
 6. Odpojte disk USB flash od počítača.
 7. Zapojte disk flash do portu USB na konzole Xbox 360.
 8. Reštartujte konzolu.
 9. Po reštartovaní konzoly sa automaticky spustí inštalačný program. Keď sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, potvrďte ju výberom možnosti Áno.

Napálenie na disk CD alebo DVD

Softvér konzoly Xbox 360 môžete aktualizovať aj tak, že aktualizáciu prevezmete do počítača z lokality Xbox.com, napálite ju na disk CD alebo DVD a potom ju nainštalujete v konzole. Postupujte takto:

 1. Do počítača prevezmite súbor s aktualizáciou.
 2. Kliknutím na tlačidlo Uložiť uložte súbor .zip s aktualizáciou konzoly do počítača.
 3. Dekomprimujte súbor.
  • Ak používate systém Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7, súbor .zip dekomprimujte tak, že naň dvakrát kliknete.
  • Ak používate staršiu verziu systému Windows, musíte súbor dekomprimovať pomocou špeciálneho softvérového programu (napríklad programu WinZip).
 4. Do počítača vložte prázdny zapisovateľný disk CD alebo DVD.
 5. Skopírujte obsah súboru .zip do koreňového adresára na disku CD alebo DVD a potom vyberte možnosť zápisu (napálenia) súborov na disk.
 6. Po napálení súborov na disk vyberte disk z počítača a vložte ho do diskovej jednotky konzoly Xbox 360.
 7. Reštartujte konzolu.
 8. Po reštartovaní konzoly sa automaticky spustí inštalačný program. Keď sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, potvrďte ju výberom možnosti Áno.

Najčastejšie otázky

Pri pokuse o aktualizáciu konzoly sa zobrazuje chybový kód. Čo to znamená?
Poznámka: Ak sa zobrazuje konkrétny kód chyby alebo kód stavu, pomocou vyhľadávacieho poľa na  stránke vyhľadávania kódov chýb a stavov vyhľadajte informácie o tom, ako vyriešiť tento problém.

Koľko stojí takáto aktualizácia?
Nič. Je bezplatná.

Ako zistím, či je softvér konzoly aktuálny?
Konzoly pripojené k službe Xbox Live budú mať nainštalovaný najnovší softvér konzoly. Po pripojení k službe Xbox Live vás konzola automaticky vyzve na aktualizovanie softvéru, pokiaľ bude k dispozícii nejaká aktualizácia.

Musím nainštalovať aktualizáciu?
Nie. Ak však chcete hrať alebo komunikovať v službe Xbox Live, musíte mať najnovší softvér konzoly. Aktualizáciu môžu vyžadovať aj nové hry, skôr než ich budete môcť hrať. Hry pre senzor Kinect sa nemusia prehrávať správne, ak softvér konzoly nie je aktuálny.

Ak zmením názor, môžem sa vrátiť k pôvodnej verzii softvéru?
Nie. Aktualizovaná konzola zostane aktualizovaná.

Nemôžem sa pripojiť k službe Xbox Live. Čo mám urobiť?
Ak sa nemôžete pripojiť k službe Xbox Live, skúste použiť sprievodcu Riešenie chyby pripojenia konzoly Xbox 360.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Získanie novej aktualizácie konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?