Zdieľať túto stránku

Tri blikajúce červené indikátory na pôvodnej konzole Xbox 360

Tri blikajúce červené indikátory znamenajú, že sa vyskytol problém s hardvérom konzoly Xbox 360 alebo zdroja napájania. Ak chcete zistiť, či sa problém týka konzoly alebo zdroja napájania konzoly Xbox 360, vyskúšajte tieto riešenia.

Riešenie č. 1: Kontrola káblov zdroja napájania

Odpojte a znova zapojte zdroj napájania. Postupujte takto:

 1. Odpojte napájací kábel zo zadnej strany konzoly.
 2. Vytiahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky a zdroja napájania.
Šípka ukazuje, že je potrebné odpojiť napájací kábel z konzoly a zdroj napájania z elektrickej zásuvky.
 1. Napájací kábel znova pripojte k zadnej strane konzoly. Potom napájací kábel zapojte späť do elektrickej zásuvky a jednotky zdroja napájania.
Šípka ukazuje opätovné pripojenie napájacieho kábla a zapojenie zdroja napájania späť do elektrickej zásuvky.
 1. Dbajte na to, aby boli všetky konektory zdroja napájania pripojené na doraz.
 2. Zapnite konzolu a skontrolujte indikátor na zdroji napájania.
Šípka označuje zelený indikátor na zdroji napájania.

Indikátor zdroja napájania svieti nazeleno: Ak na konzole blikajú tri červené indikátory a zelený indikátor zdroja napájania, konzola vyžaduje opravu. Záručná lehota v prípade troch blikajúcich indikátorov je tri roky od dátumu pôvodného zakúpenia konzoly. Ak trojročná záručná lehota na konzolu už uplynula, môžete si dať konzolu opraviť za poplatok. Začať proces opravy online.

Ak na konzole blikajú načerveno štyri indikátory, skontrolujte, či je AV kábel konzoly Xbox 360 pripojený k AV portu na zadnej strane konzoly.

Indikátor zdroja napájania je červený, oranžový alebo nesvieti: Vyskúšajte ďalšie riešenie.

Riešenie č. 2: Vyskúšanie zásuvky v inej miestnosti
 1. Vypnite konzolu.
 2. Odpojte zdroj napájania z konzoly a potom aj z elektrickej zásuvky.
 3. Premiestnite konzolu a zdroj napájania do inej miestnosti.
 4. Zapojte zdroj napájania priamo do elektrickej zásuvky. Nepoužívajte prepäťovú ochranu.
 5. Znova pripojte zdroj napájania ku konzole.
 6. Dbajte na to, aby boli všetky konektory zdroja napájania pripojené na doraz.
 7. Zapnite konzolu.

  Poznámka: Ak na konzole blikajú na červeno štyri indikátory, pripojte k AV portu na zadnej strane konzoly AV kábel pre Xbox 360.

 8. Skontrolujte indikátor na zdroji napájania:

  Zelený indikátor zdroja napájania: Zelený indikátor znamená, že zdroj napájania funguje. Mohol sa vyskytnúť problém s pôvodnou elektrickou zásuvkou alebo prepäťovou ochranou (ak ste ju používali). Skôr než konzolu zapojíte späť na pôvodné miesto, nechajte zásuvku skontrolovať alebo použite inú prepäťovú ochranu.

  Indikátor zdroja napájania nesvieti: Vyskytol sa problém so zdrojom napájania konzoly Xbox 360. Nový zdroj napájania konzoly Xbox 360 si môžete objednať z nášho servisného strediska online. Výmena zdroja napájania, na ktorý sa vzťahuje záruka, vyžaduje registráciu konzoly. (Záruka na zdroj napájania je rovnaká ako záruka na konzolu.)

  Indikátor zdroja napájania svieti načerveno: Vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Vychladnutie zdroja napájania
 1. Vypnite konzolu.
 2. Odpojte napájací kábel zo zadnej strany konzoly. Potom napájací kábel odpojte z elektrickej zásuvky a z jednotky zdroja napájania.
 3. Zapojte napájací kábel späť do konzoly, znova ho pripojte k zdroju napájania a potom napájací kábel zapojte do inej elektrickej zásuvky. Zdroj napájania umiestnite tak, aby mal dobré vetranie.
 4. Zapnite konzolu a skontrolujte indikátor zdroja napájania.

Ak indikátor na zdroji napájania naďalej svieti na červeno, zdroj napájania treba vymeniť. Nový zdroj napájania konzoly Xbox 360 si môžete objednať z nášho servisného strediska online. Výmena zdroja napájania, na ktorý sa vzťahuje záruka, vyžaduje registráciu konzoly. (Záruka na zdroj napájania je rovnaká ako záruka na konzolu.)

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Tri blikajúce červené indikátory na pôvodnej konzole Xbox 360, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku