Zdieľať túto stránku

Televízor alebo monitor konzoly Xbox 360 je prázdny

Príznaky

Pri používaní konzoly Xbox 360 sa vyskytne niektorý z týchto problémov:

 • Obrazovka zostane po spustení konzoly prázdna alebo čierna.
 • Indikátorový prstenec okolo tlačidla napájania konzoly bliká na červeno.

To často znamená, že kábel medzi konzolou a televízorom alebo monitorom nie je pripojený správne alebo je chybný. Na vine však môžu byť aj nastavenia obrazu alebo problémy s hardvérom. Pomoc vyhľadajte v informáciách o riešení problémov nižšie.

Ak sa na obrazovke niekedy zobrazuje obraz konzoly Xbox 360, ale zároveň nereaguje alebo zlyháva, pozrite si článok Problémy so zvukom alebo obrazom konzoly Xbox 360.

Riešenie problémov

Riešenie č. 1: Reštartujte konzolu

Problémy niekedy môžete vyriešiť jednoduchým reštartovaním. Ak chcete vykonať úplné reštartovanie, stlačte a 10 sekúnd podržte tlačidlo napájania konzoly, aby sa konzola vypla. Potom ju znova zapnite.

Riešenie č. 2: Skontrolujte kábel

Podľa nasledujúcich krokov môžete zistiť problémy s káblom. Po každom kroku reštartujte konzolu.

Poznámka: Ak sa pokúšate o zobrazenie s vysokým rozlíšením (HD), skontrolujte, či kábel podporuje vysoké rozlíšenie.

 1. Skontrolujte, či je kábel AV alebo HDMI riadne zapojený do správnych portov na konzole aj na televízore alebo monitore.
 2. Ak je kábel vybavený prepínačom s označením napríklad TV/HDTV, skontrolujte, či príslušné nastavenie zodpovedá nastaveniu televízora (štandardné alebo vysoké rozlíšenie).
 3. Ak používate kábel HDMI, vyskúšajte iný port HDMI na televízore alebo monitore.
 4. Ak používate nastavenie s ďalšími súčasťami, pri riešení problémov vyskúšajte pomocou kábla HDMI pripojiť konzolu priamo k televízoru.
 5. Ak je to možné, vyskúšajte iný kábel. Rôzne typy káblov nájdete v článku Pripojenie konzoly Xbox 360 S alebo pôvodnej konzoly Xbox 360 k televízoru.

Riešenie č. 3: Obnovte nastavenia obrazu konzoly

Ak chcete obnoviť nastavenia obrazu, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Uistite sa, že sa v diskovom zásobníku nenachádza žiadny disk.
 2. Vypnite konzolu.
 3. Zapnite konzolu.
 4. Poznámka: Ak používate bezdrôtový ovládač pre Xbox 360, uistite sa, že je ku konzole pripojený len jeden bezdrôtový ovládač. Potom konzolu vypnite a reštartujte pomocou tlačidla sprievodcu na tomto ovládači.

 5. Počas spúšťania konzoly stlačte a podržte tlačidlo Y a súčasne potiahnite pravú spúšť na ovládači. Obnovia sa predvolené nastavenia obrazu a konzola sa potom automaticky reštartuje.
  Konzola Xbox 360 E alebo Xbox 360 S: Ak chcete obnoviť nastavenia obrazu v týchto modeloch konzol, stačí vypnúť konzolu a potom stlačiť a 10 sekúnd podržať tlačidlo napájania na prednej strane konzoly. (Indikátory niekoľkokrát zablikajú.)

Riešenie č. 4: Skontrolujte nastavenie televízora

Základné kontroly:

 • Skontrolujte, či je televízor zapnutý.
 • Skontrolujte, či je vybratý správny vstup televízora.
 • Odstráňte všetky zariadenia, napríklad prijímač, pripojené medzi konzolou a televízorom.
 • Ak je televízor vybavený ekologickým režimom alebo režimom úspory energie, vypnite túto funkciu v nastaveniach obrazu televízora.

Ak sa chcete uistiť, že nastavenia televízora nie sú v konflikte s konzolou Xbox, pozrite si časť Kontrola nastavení televízora v článku Obraz z konzoly Xbox 360 prehrávaný na televízore je nejasný.

Riešenie č. 5: Vyskúšajte nižšie rozlíšenie obrazovky

Ak máte problémy s obrazom televízora HDTV, vyskúšajte nastaviť nižšie rozlíšenie obrazovky. Prístup k týmto nastaveniam získate takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu, prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Console Settings (Nastavenia konzoly).
 3. Vyberte položku Display (Obraz).
 4. Vyberte položku HDTV Settings (Nastavenia formátu HDTV).

Riešenie č. 6: Vyskúšajte iný televízor

Ak je to možné, skúste konzolu používať s iným televízorom alebo monitorom, aby ste zistili, či sa nevyskytol problém s konzolou.

Ak sa obraz zobrazuje (len) na inom televízore:

 • Obráťte sa na výrobcu (pôvodného) televízora a zistite, či je k dispozícii aktualizácia firmvéru televízora.
 • Obráťte sa na výrobcu (pôvodného) televízora a požiadajte ho o pomoc s konfiguráciou.

Ďalšia pomoc

Ak ste vyskúšali riešenia uvedené vyššie a problém s obrazom naďalej pretrváva, pozrite si časť Súvisiace problémy nižšie. Nepomohlo to? Konzola pravdepodobne vyžaduje opravu. Pozrite si článok Požiadanie o opravu produktu Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Televízor alebo monitor konzoly Xbox 360 je prázdny, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku