Zdieľať túto stránku

Dva červené indikátory na pôvodnej konzole Xbox 360

Dva indikátory blikajú na červeno v prípade, že sa pôvodná konzola Xbox 360 prehrieva. Vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Riešenie č. 1: Premiestnite konzolu

  1. Vypnite konzolu Xbox 360.
  2. Ak chcete predísť prehrievaniu konzoly Xbox 360, presuňte ju na otvorené, dobre vetrané miesto ďalej od ostatných elektronických zariadení.
Dobré vetranie Zlé vetranie
Dobré vetranie Zlé vetranie

Tipy na umiestnenie konzoly Xbox 360

  • Neumiestňujte konzolu do uzavretých priestorov. Konzolu umiestnite na otvorené miesto s dobrým vetraním.
  • Na konzolu ani pod ňu neukladajte iné elektronické zariadenia.
  • Dbajte na to, aby sa konzola a zdroj napájania nachádzali na tvrdom povrchu. Neumiestňujte konzolu na mäkký podklad (napríklad na posteľ, pohovku alebo koberec).
  • Konzolu umiestnite ďalej od zdrojov tepla, napríklad od vetracích otvorov na televízoroch a elektronických zariadeniach. Konzolu takisto umiestnite ďalej od vykurovacích ventilátorov a priameho slnečného svetla.
  1. Zapnite konzolu.

Ak dva indikátory okolo tlačidla napájania konzoly Xbox 360 naďalej blikajú na červeno, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Nechajte konzolu vychladnúť

  1. Vypnite konzolu.
  2. Počkajte jednu hodinu, kým konzola nevychladne.
  3. Zapnite konzolu.

Poznámka: Po zapnutí konzoly sa na obrazovke môže zobraziť hlásenie potvrdzujúce, že konzola bola vypnutá v dôsledku prehrievania. Text hlásenia:

Konzola Xbox 360 je skonštruovaná tak, aby sa automatickým vypnutím chránila pred nedostatočným vetraním

Toto hlásenie tiež obsahuje informácie o vetraní a umiestnení konzoly.

Stlačením tlačidla A na ovládači toto hlásenie zavriete.

Ak ste problém nevyriešili pomocou týchto riešení a dve kontrolky v okolí tlačidla napájania stále blikajú načerveno, musíte si kúpiť druhú konzolu. Ďalšie informácie nájdete v časti Najčastejšie otázky týkajúce sa pôvodnej konzoly Xbox 360.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Dva červené indikátory na pôvodnej konzole Xbox 360, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku