Spôsob prezerania obrázkov a prezentácií v konzole Xbox 360

Poznámka: Služba Zune od 15. novembra 2015 nie je k dispozícii. Pri pokuse o streamovanie, prevzatie obsahu alebo aktualizáciu služby sa preto môžu vyskytnúť chyby.

Prehľad

Tento článok popisuje, ako prezerať obrázky alebo prezentáciu v konzole Xbox 360 a ako nastaviť obrázok ako pozadie panela konzoly Xbox 360.

Na tejto stránke

Podporované súbory a médiá

Konzola Xbox 360 dokáže prečítať súbory JPEG, BMP a PNG z týchto zdrojov:

 • Prenosné zariadenie pripojené ku konzole prostredníctvom rozhrania USB (napríklad disk USB flash)
 • Počítač v domácej sieti
 • Disk CD alebo DVD
 • Digitálny fotoaparát pripojený ku konzole pomocou kábla USB.

Poznámka Niektoré zariadenia, siete a médiá CD/DVD sa nepodporujú. Ak niektorý zdroj nefunguje, vyskúšajte ďalší. Ak napríklad konzola Xbox 360 nedokáže zobraziť obrázky nachádzajúce sa na disku USB flash, skúste použiť iný disk USB flash alebo fotografie skopírujte na disk CD či DVD.

Cez svoju domácu sieť môžete vysielať obrázky do konzoly Xbox 360 pomocou prehrávača Windows Media Player, softvéru Zune Music + Video alebo zariadenia Microsoft Windows Media Center Extender. Ďalšie informácie nájdete v téme Streamovanie médií pomocou aplikácie Filmy a TV programy alebo Windows Media Player v konzole Xbox 360.

Prezeranie fotografií alebo obrázkov v konzole Xbox 360

Ak chcete prezerať fotografie alebo obrázky v konzole Xbox 360, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte položky Aplikácie, Moje aplikácie, potom vyberte položku Picture Viewer.
 2. Vyberte zdroj, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo obrázky.
Obrazovka Vybrať zdroj konzoly Xbox 360 so zvýraznenou položkou „Prenosné zariadenie“
 1. Vyberte požadovanú fotografiu alebo obrázok na zobrazenie, potom stlačte tlačidlo A.

Zobrazenie prezentácie v konzole Xbox 360

Ak chcete spustiť prezentáciu, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte položky Aplikácie, Moje aplikácie, potom vyberte položku Picture Viewer.
 2. Vyberte zdroj, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo obrázky.
 3. Vyberte položku Prehrať prezentáciu.
Obrazovka Prenosné zariadenie konzoly Xbox 360 so zvýraznenou položkou „Prehrať prezentáciu“

Ak počas prehrávania prezentácie zatlačíte ľavý ovládač v ľubovoľnom smere, zobrazí sa ovládací panel ponúkajúci tieto možnosti:

 • Pozastaviť
 • Prejsť na predchádzajúci obrázok
 • Zastaviť – prezentácia sa ukončí
 • Prejsť na nasledujúci obrázok
 • Zapnúť alebo Vypnúť náhodný výber prezentácie – zapnutím možnosti náhodného výberu sa fotografie zobrazia v náhodnom poradí.
 • Zapnúť alebo Vypnúť opakovanie prezentácie – zapnutím možnosti opakovania sa prezentácia zopakuje.
 • Otočiť obrázok v smere hodinových ručičiek
 • Otočiť obrázok v protismere hodinových ručičiek

Nastavenie fotografie alebo obrázka ako pozadie panela konzoly Xbox 360

Ak chcete nastaviť fotografiu alebo obrázok ako pozadie panela konzoly Xbox 360, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte položky Aplikácie, Moje aplikácie, potom vyberte položku Picture Viewer.
 2. Vyberte zdroj, v ktorom sa nachádzajú fotografie alebo obrázky.
 3. Vyberte požadovaný obrázok, potom stlačte tlačidlo Y.
 4. Výberom položky Áno potvrďte, že príslušný obrázok chcete nastaviť ako pozadie panela konzoly Xbox 360.
  Poznámka Ak chcete zmeniť obrázok pozadia, zopakujte kroky 1 – 4.
Obrazovka s výzvou, či si chcete nastaviť obrázok ako pozadie, a možnosťou Áno a možnosťou Nie, ktorá je zvýraznená.

Poznámky

 • Pre každý profil môžete ako pozadie panela konzoly Xbox 360 nastaviť iný obrázok. Nezabudnite: Ak sa nezobrazuje očakávané pozadie, pravdepodobne ste prihlásení do nesprávneho profilu.
 • Pozadie môžete úplne obnoviť výberom motívu Xbox. Ak chcete vybrať motív Xbox, postupujte podľa týchto krokov:
  1. Prihláste sa vo svojom profile.
  2. Vyberte položku Sociálne siete a vyberte svoj avatar.
  3. Vyberte položku Zmeniť motív , potom vyberte požadovaný motív.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Spôsob prezerania obrázkov a prezentácií v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?