Prehrávanie diskov DVD v konzole Xbox 360

Riešenia

Na prehrávanie diskov DVD v konzole Xbox 360 nepotrebujete žiaden špeciálny softvér ani hardvér.

Spúšťanie: Vložte disk DVD do diskovej jednotky v konzole Xbox 360 a zapnite konzolu. V konzole sa automaticky spustí prehrávanie disku DVD.

Ak máte problémy s prehrávaním disku, pozrite si článok Riešenie problémov s diskmi DVD a filmami v konzole.

Vytváranie záložiek: Ak disk DVD zastavíte a vysuniete ešte pred ukončením filmu, konzola Xbox 360 si zapamätá miesto zastavenia alebo na ňom vytvorí záložku. Po opätovnom vložení sa disk DVD bude ďalej prehrávať od tohto miesta.

Poznámka: Funkciu záložiek nemôžete vypnúť.

Podporované oblasti, formáty a disky

Podporované oblasti

Každá konzola Xbox 360 je vyrobená pre konkrétnu oblasť diskov DVD a hier v súlade s medzinárodnými normami. Konzola Xbox 360 dokáže prehrávať iba disky, ktoré sa predávajú v rovnakej oblasti ako konzola.

Podporované oblasti diskov DVD

Na obale vyhľadajte kód oblasti v podobe čísla 1 až 8 a skontrolujte, či zodpovedá vašej oblasti.

Oblasť

Geografické oblasti alebo krajiny

1

USA, Kanada, Bermudy a územia USA

2

Európa (okrem Ruska, Ukrajiny a Bieloruska), Stredný východ, Egypt, Japonsko, Južná Afrika, Svazijsko, Lesotho, Grónsko

3

Juhovýchodná Ázia, Južná Kórea, Taiwan, Hongkong, Macao

4

Mexiko, Stredná a Južná Amerika, Austrália, Nový Zéland, Oceánia

5

India, Afganistan, Ukrajina, Bielorusko, Rusko, Afrika, Stredná a Južná Ázia, Severná Kórea

6

Čínska ľudová republika, Hongkong

7

Vyhradené

8

Špeciálne medzinárodné miesta, napríklad lietadlá alebo výletné lode

Podporované oblasti hier

Oblasť

Geografické oblasti alebo krajiny

GR1: NTSC

Severná a Južná Amerika (USA, Kanada, Mexiko, Čile a Brazília)

GR2: NTSC-J

Ázia (Hongkong, Japonsko, Kórea, Singapur a Taiwan)

GR3: PAL

Európa, Južná Afrika, India, Austrália a Nový Zéland

Podporované formáty

Konzola Xbox 360 podporuje väčšinu filmových formátov. Podrobné informácie o podporovaných formátoch nájdete v zoznamoch nižšie.

Podpora formátu AVI

Konzola Xbox 360 podporuje nasledujúce nastavenia formátu AVI:

 • Prípony súborov: .avi, .divx
 • Kontajnery: AVI
 • Obrazové profily: MPEG-4 Part 2 (jednoduchý profil a rozšírený jednoduchý profil)
 • Bitová rýchlosť obrazu: 5 Mb/s s rozlíšením 1280 × 720 a rýchlosťou 30 sním./s
 • Zvukové profily: Dolby® Digital (2-kanálový a 5.1-kanálový), MP3
 • Maximálna bitová rýchlosť zvuku: bez obmedzení

Podpora formátu H.264

Konzola Xbox 360 podporuje nasledujúce nastavenia formátu H.264:

 •  Prípony súborov: .mp4, .m4v, .mp4v, .mov, .avi
 • Kontajnery: MPEG-4, QuickTime
 •  Obrazové profily: základný, hlavný a vysoký (až po úroveň 4.1)
 •  Bitová rýchlosť obrazu: 10 Mb/s s rozlíšením 1920 × 1080 a rýchlosťou 30 sním./s
 •  Zvukové profily: AAC, 2-kanálový, nízka zložitosť
 •  Maximálna bitová rýchlosť zvuku: bez obmedzení

Podpora formátu MPEG-4 Part 2

Konzola Xbox 360 podporuje nasledujúce nastavenia formátu MPEG-4:

 • Prípony súborov: .mp4, .m4v, .mp4v, .mov, .avi
 • Kontajnery: MPEG-4, QuickTime
 • Obrazové profily: MPEG-4 Part 2 (jednoduchý profil a rozšírený jednoduchý profil)
 • Bitová rýchlosť obrazu: 5 Mb/s s rozlíšením 1280 × 720 a rýchlosťou 30 sním./s
 • Zvukové profily: AAC, 2-kanálový, nízka zložitosť
 • Maximálna bitová rýchlosť zvuku: bez obmedzení

Podpora formátu WMV (VC-1)

Konzola Xbox 360 podporuje nasledujúce nastavenia formátu WMV:

 • Prípony súborov: .wmv
 • Kontajnery: ASF
 • Obrazové profily: WMV7 (WMV1), WMV8 (WMV2), WMV9 (WMV3), VC-1 (WVC1 alebo WMVA) v jednoduchom, hlavnom a rozšírenom režime až po úroveň 3
 • Bitová rýchlosť obrazu: 15 Mb/s s rozlíšením 1920 × 1080 a rýchlosťou 30 sním./s
 • Zvukové profily: WMA7/8, WMA9 Pro (stereo a 5.1), WMA (bez straty)
 • Maximálna bitová rýchlosť zvuku: bez obmedzení

Podporované typy diskov

Typ

Popis

Disky s hrami

Disk s hrou pre konzolu Xbox
Disk s hrou pre pôvodnú konzolu Xbox

Disky DVD

DVD – video
DVD – audio
DVD-ROM
DVD-R/RW (len na čítanie)
DVD+R/RW (len na čítanie)
Dvojvrstvový disk DVD+R9

Disky CD

CD-DA (Red Book)
CD-ROM (Yellow Book, režimy 1 a 2)
CD-ROM XA (Yellow Book, rozšírený režim 2, typ 1 a 2)
CD-R, CD-RW, CD-Extra
WMA CD
MP3 CD
Disk CD s fotografiami JPEG

Podporované rýchlosti diskových jednotiek

Typ média

Rýchlosť

Predvolené nastavenia pre disky CD:

Prehrávanie: nízka rýchlosť disku CD

3- až 7,13-násobná

Kopírovanie: stredná rýchlosť disku CD

6,4- až 14,8-násobná

Predvolené nastavenia pre disky DVD:

Disky DVD s filmami: stredná rýchlosť disku DVD

2- až 5-násobná

Disky s hrami pre pôvodnú konzolu Xbox: stredná rýchlosť disku DVD

2- až 5-násobná

Disky s hrami pre konzolu Xbox 360: vysoká rýchlosť disku DVD

5- až 12-násobná

Podporovaná bitová rýchlosť a rozlíšenie

Maximálna bitová rýchlosť a rozlíšenie

Konzola Xbox 360 neblokuje prehrávanie obrazu na základe maximálnej bitovej rýchlosti, rozlíšenia ani počtu snímok za sekundu (sním./s). Hoci sa obsah s vyššou bitovou rýchlosťou neblokuje, kvalita prehrávania môže byť nižšia než optimálna. Vyššie bitové rýchlosti používajte na vlastné riziko.

Maximálna podporovaná veľkosť videosúboru

Maximálna veľkosť súboru vo formáte MPEG-4 Part 2 alebo H.264 je 4 GB. Prehrávač Windows Media Player 11 a softvér Zune však podporujú prehrávanie súborov WMV väčších než 4 GB.

Prehrávanie pomocou ovládača konzoly Xbox

Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel na ovládači:

Ak chcete...

Stlačte...

Prehrať alebo pozastaviť prehrávanie

Poznámka: Ak je pre disk DVD vytvorená záložka, prehrávanie sa automaticky spustí od miesta, kde sa zastavilo pri poslednom sledovaní.

START

Prejsť o jednu kapitolu dozadu

LB
alebo
A, potom vyberte položku skip back (prejsť dozadu)

Prejsť o jednu kapitolu dopredu

RB
alebo
A, potom vyberte položku skip forward (prejsť dopredu)

Posunúť sa rýchlo dopredu

RT

Posunúť sa dozadu

LT

Posúvať sa v zozname položiek po stranách nahor

RT

Posúvať sa v zozname položiek po stranách nadol

LT

Otvoriť ponuku na displeji na výber rozšírenejších ovládacích prvkov prehrávania

X, Y

Základné a rozšírené možnosti ponuky prehrávania

Základná ponuka na obrazovke

Rozšírená ponuka na obrazovke:

Zastavenie alebo pozastavenie prehrávania disku DVD

Povolenie titulkov

Posunutie disku DVD rýchlo dopredu alebo dozadu

Zmena uhla kamery

Presun na predchádzajúcu alebo nasledujúcu kapitolu na disku DVD

Zmena zvukového kanálu

Presun do hlavnej ponuky disku DVD

Zmena mierky obrazu

Presun do ponuky titulov na disku DVD

Nastavenie bodu opakovania slučky A – B

 

Zobrazenie informačnej tably na obrazovke

Režimy zobrazenia

Režim zobrazenia určuje veľkosť obrazovky alebo pomer strán, pri ktorom sa zobrazuje obsah.

Ak chcete počas sledovania obsahu disku DVD alebo filmu zo služby Netflix získať prístup k rôznym režimom zobrazenia, stlačte na ovládači tlačidlo A a vyberte položku Display (Zobrazenie).

Ak obsah disku DVD sledujete prvýkrát, nastaví sa predvolený režim zobrazenia Auto (Automatické). Ak režim zobrazenia zmeníte, pri nasledujúcom sledovaní obsahu rovnakého disku DVD použije konzola nové nastavenie.

Režim zobrazenia

Popis

Auto (Automatické)

Automaticky sa určia optimálne nastavenia na sledovanie obsahu disku DVD. Zachová sa pomer strán (napríklad 4 × 3 alebo 16 × 9) pôvodného obsahu.

Letterbox (Orámované)

Obraz sa zobrazí na celú obrazovku a zachová sa pomer strán pôvodného disku DVD.

Full-screen (Na celú obrazovku)

Obraz sa zobrazí na celú obrazovku s pomerom strán 4 × 3. Toto nastavenie môže byť užitočné pre starší obsah s pomerom strán 4 × 3 a čiernymi pásmi zakódovanými do obrazu.

Stretch (Natiahnuté)

Obraz sa zobrazí na celú obrazovku a obsah s pomerom strán 4 × 3 sa horizontálne natiahne, aby vyplnil televíznu obrazovku s pomerom strán 16 × 9.

Native (Pôvodné)

Obsah sa zobrazí s pôvodným rozlíšením. Toto nastavenie používajte na sledovanie obsahu s veľmi nízkym rozlíšením alebo nízkou bitovou rýchlosťou.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Prehrávanie diskov DVD v konzole Xbox 360 , alebo iným problémom?