Zmena nastavení profilu v konzole Xbox 360

Tento článok opisuje nastavenia profilu Xbox Live, ktoré môžete zmeniť v konzole Xbox 360. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, prejdite do ponuky Profile (Profil), vyberte položku Settings (Nastavenia) a potom položku Edit Profile (Upraviť profil).

Nastavenia profilu

Menovka hráča

Ak ste menovku hráča vytvorili počas prihlasovania do služby Xbox Live, môžete ju raz bezplatne zmeniť. Ďalšie zmeny menovky hráča v službe Xbox Live sú spoplatnené. Postup a podrobnosti nájdete v článku Zmena menovky hráča v službe Xbox Live pomocou konzoly Xbox 360 alebo Xbox One.

Obrázok hráča

Ak chcete zmeniť svoj obrázok hráča, postupujte podľa týchto krokov:

 1. V ponuke Edit Profile (Upraviť profil) vyberte položku Gamer Picture (Obrázok hráča).
 2. Vyberte jednu z týchto možností:
  • Change Gamer Picture (Zmeniť obrázok hráča): Touto možnosťou sa zobrazia preddefinované obrázky hráča, ktoré sú uložené v konzole.
  • Change Personal Picture (Zmeniť osobný obrázok): Pomocou tejto možnosti môžete nastaviť osobný obrázok, ktorý sa bude zobrazovať len osobám vo vašom zozname priateľov.
  • Download Gamer Pictures (Prevziať obrázky hráča): Touto možnosťou sa otvorí Obchod Xbox Live Games, kde môžete prevziať ďalšie obrázky.
  • Take Personal Picture (Nasnímať osobný obrázok): Ak máte ku konzole Xbox 360 pripojenú videokameru pre Xbox Live, môžete sa pomocou tejto možnosti odfotografovať a snímku použiť ako osobný obrázok vo svojom profile hráča. Ďalšie informácie nájdete v článku Inštalácia a používanie videokamery pre Xbox Live.
   Poznámka: Osobné obrázky sa zobrazujú len osobám v zozname priateľov.
 3. Vyberte požadovaný obrázok hráča a potom stlačte tlačidlo A.

Herná zóna

Ak chcete zmeniť svoju hernú zónu, postupujte podľa týchto krokov:

 1. V ponuke Edit Profile (Upraviť profil) vyberte položku Gamer zone (Herná zóna).
 2. V nasledujúcom zozname vyberte požadovanú hernú zónu Xbox Live:
  • Recreation
  • Pro
  • Family
  • Underground

Heslo

Ak chcete vytvoriť alebo zmeniť svoje motto hráča, postupujte podľa týchto krokov:

 1. V ponuke Edit Profile (Upraviť profil) vyberte položku Gamer Motto (Motto hráča).
 2. Motto môžete vytvoriť alebo zmeniť pomocou klávesnice na obrazovke alebo voliteľnej klávesnice USB. Potom vyberte položku Done (Hotovo).

Avatar

Ak chcete zmeniť svojho avatara, postupujte podľa týchto krokov:

 1. V ponuke Edit Profile (Upraviť profil) vyberte položku Avatar.
  • Výberom možnosti Change my features (Zmeniť črty) zmeňte účes, veľkosť tela alebo črty tváre svojho avatara.
  • Výberom možnosti Change my style (Zmeniť štýl) zmeňte oblečenie, doplnky alebo príslušenstvo svojho avatara.
  • Výberom možnosti Avatar Store (Obchod pre avatarov) prejdite do obchodu pre avatarov, kde môžete pre svojho avatara kúpiť špeciálne oblečenie, doplnky alebo príslušenstvo. Informácie o nosení alebo používaní predmetov z obchodu pre avatarov nájdete v článku Nosenie alebo používanie kúpeného vybavenia avatara.
 2. Po dokončení vyberte položku Save and Exit (Uložiť a skončiť).

Meno

Ak chcete zmeniť svoje meno, postupujte podľa týchto krokov:

 1. V ponuke Edit Profile (Upraviť profil) vyberte položku Name (Meno).
 2. Meno môžete zmeniť pomocou klávesnice na obrazovke. Potom vyberte položku Done (Hotovo).
  Poznámka: Táto možnosť profilu nie je k dispozícii pre detské kontá.

Umiestnenie

Ak chcete zmeniť umiestnenie hráča, postupujte podľa týchto krokov:

 1. V ponuke Edit Profile (Upraviť profil) vyberte položku Location (Umiestnenie).
 2. Umiestnenie môžete zmeniť pomocou klávesnice na obrazovke. Potom vyberte položku Done (Hotovo).
Poznámka: Táto možnosť profilu nie je k dispozícii pre detské kontá.

Karta hráča

Ak chcete zmeniť životopis hráča, postupujte podľa týchto krokov:

 1. V ponuke Edit Profile (Upraviť profil) vyberte položku Bio (Životopis).
 2. Umiestnenie môžete zmeniť pomocou klávesnice na obrazovke. Potom vyberte položku Done (Hotovo).
Poznámka: Táto možnosť profilu nie je k dispozícii pre detské kontá.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zmena nastavení profilu v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?