Pri používaní hry zo služby Hry na požiadanie sa zobrazí chyba „Disk nemožno prečítať“

Problém

Keď sa v konzole Xbox 360 pokúsite o hranie hry zo služby Hry na požiadanie, zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:

Disk nemožno prečítať. Môže to byť spôsobené nesprávnou oblasťou pre túto konzolu. Oblasť disku musí zodpovedať oblasti konzoly. Vyčistite disk mäkkou handričkou. Reštartujte konzolu. Ďalšiu pomoc nájdete na lokalite www.xbox.com/support.

Tento problém sa môže vyskytnúť v prípade, že konzola Xbox 360 nemôže prečítať súbory hry na pevnom disku.

Riešenie

Problém môžete vyriešiť uložením hry do inej oblasti pevného disku. Ak to chcete urobiť, odstráňte hru a znova ju prevezmite. Postupujte takto:

 1. Vyberte položku settings (nastavenia) a potom položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia) a potom požadované ukladacie zariadenie. Vyberte napríklad pevný disk pre Xbox 360.
 3. Vyberte položku Games and Apps (Hry a aplikácie) a potom hru na požiadanie, ktorú nemožno prehrať. Poznačte si jej veľkosť.
 4. Vyberte požadovanú hru na požiadanie a potom položku Delete (Odstrániť).
 5. Prejdite na lokalitu Games Store a prevezmite ukážku hry alebo iný obsah, ktorý má približne rovnakú veľkosť ako príslušná hra na požiadanie.

  Poznámka: Ukážky hier predstavujú bezplatný spôsob pridávania obsahu na pevný disk.

 6. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 1. Vyberte položku Settings (Nastavenia) a potom položku Account (Konto).
 2. Vyberte položku Download History (História prevzatých súborov).
 3. Vyberte požadovanú hru na požiadanie a potom položku Download Again (Prevziať znova).
 4. Po prevzatí prehrajte príslušnú hru na požiadanie.

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, kliknutím na prepojenie Kontakt v spodnej časti tejto stránky sa obráťte na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Obráťte sa na technickú podporu

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní hry zo služby Hry na požiadanie sa zobrazí chyba „Disk nemožno prečítať“, alebo iným problémom?